Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 16-16
PL Słoneczny, wiosenny poranek 16 marca br. Prawie 200 osób zgromadziło się przed pałacem Brühla w Brodach. Po powitaniu i wysłuchaniu instrukcji ruszają do parku. Na pierwszy rzut oka widać, że przybyli to specjaliści. Każdy ma strój roboczy, rękawiczki, niektórzy trzymają w rękach szpadle, sekatory, [...]
2
63%
Instal
2008 nr 4 42-44
PL W opracowaniu przedstawiono sposób chłodzenia wnętrz w systemie innym niż zazwyczaj stosowane, a mianowicie bez użycia tradycyjnego źródła chłodu. W systemie tym zastosowano bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła i masy (BGWCiM), który pokrywa całkowite zapotrzebowanie chłodu w okresie letnim. W ar[...]
EN In article there is discussion about solution of interior's cooling in different, not popular system without use of traditional cool source. In this system is applying ground heat and mass exchanger, which assures all cool request in summer. In article there is propose co-operation of heat and mass [...]
3
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 1-2 16-19
PL W artykule opisano problemy bezpieczeństwa instalacji freonowych stosowanych w systemach klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Rozważania oparto na obowiązujących wymogach zawartych w normie EN-378. Podano wyniki przykładowych obliczeń dla typowego pomieszczenia mieszkalnego oraz za[...]
4
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 8 24-29
5
63%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 9 46--49
PL Zasadniczym elementem mechanicznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są wentylatory. Prawidłowa ich praca często decyduje o poprawności działania układów powietrznych oraz możliwościach regulacyjnych całych systemów powietrznych. Przy rozbudowanych układach powietrznych o zmiennych przepły[...]
6
63%
Instal
2003 nr 10 38--41
PL Przedstawiono współpracę wentylatorów z instalacjami powietrznymi w układach o zmiennych strumieniach i charakterystykach hydraulicznych. Zwrócono uwagę na pracę wentylatorów w statecznych obszarach charakterystyk. Stosowanie wentylatorów ze stromymi charakterystykami - zwykle o większych sprawności[...]
EN The paper presents the fans cooperation with variable air volume and hydraulic characteristics air systems. An attention was paid to fan work in stable regions. Using fans with steep characteristics - usually with major efficiency - permit systems stable work with reduced power demand to air transpo[...]
7
51%
Instal
2008 nr 1 36-41
PL W artykule przedstawiono współczesne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych SDEC, w których do uzdatniania powietrza wykorzystywana jest energia słoneczna. Systemy te należą do grupy tzw. układów otwartych, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku zmiany wilgotności powietrza przez jego ko[...]
EN In the paper present solutions of air conditioning systems SDEC were showed. In such a systems ventilation air is heated and cooled by using solar energy from solar collectors. These systems belongs to group so called opened system in which cooling effect is get by air humidity changes thus its cont[...]
8
51%
Instal
2007 nr 12 20-24
PL Od czasu pojawienia się kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stale dqży się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. W krajach rozwiniętych wyraźnie zaznaczył się przy tym wzrost zapotrzebowania energii do klimatyzacji. Konieczność oszczędzania ener[...]
EN Since energetic crisis in the 70's last century there is still aim to reduce energy demand from conventional sources. In well developed countries one found very distinct grow up of energy utilization for air conditioning goals. The necessity of energy saving because of still increased energy prices,[...]
9
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 6 18-25
PL W artykule przedstawiono współczesne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych SDEC, w których do uzdatniania powietrza wykorzystywana jest energia słoneczna. Systemy te należą do grupy tzw. układów otwartych, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku zmiany wolgotności powietrza przez jego ko[...]
10
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 3 10--13
PL Przybliżono możliwości i perspektywy pozyskiwania naturalnej energii odnawialnej dla wentylacji, klimatyzacji (a nawet ogrzewania budynków) na podstawie rozwiązania wg patentu Politechniki Wrocławskiej.
11
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 132-134
PL Podstawową intencją badań jest opracowanie i wdrożenie takich rozwiązań, które służą ochronie środowiska przed dalszą degradacją, przez zastosowanie nowych rozwiązań sprzyjających ograniczeniu spalania surowców energetycznych, niezbędnych zawsze w procesach działania wentylacji i klimatyzacji.
EN The basic intention of the research is to develop and implement solutions that serve to protect the environment from further degradation. It may be attained by using new solutions aimed at reducing the combustion of energy resources that are always indispensable in the processes of ventilation and a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last