Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 12-15
PL uż od XX wieku motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko wypadku niż jazda samochodem. Jedyną ochroną jest specjalistyczna odzież. Stanowi ona ochronę nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, [...]
EN Motorcycles have been a very popular means of transport since the 20th century. However, riding a motorcycle involves a greater impact of an accident than driving a car. Specialized motorcycle clothing and helmet are the only protection. Not only do they provide protection against the weather (such [...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 12 23--25
EN Until now, there was no a uniform methodology for research the effectiveness of the phase change materials (PCMs) used e.g. in cooling vests. For this reason the Laboratory of Thermal Load at CIOP-PIB has joined in the attempts in research attempting to systematize knowledge in this field. The artic[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 124--130
PL Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie motocyklami. Należy pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko ulegnięciu wypadkom niżeli jazda samochodem. Jedyną ochroną ciała podczas wypadku jest odzież motocyklowa. Odzież motocyklowa powoduje pogorszenie oddawania ciepła z organizmu [...]
EN The interest in motorcycles is growing year by year. It should be noted that motorcyclists belong to the group of most vulnerable road users who suffer the most severe consequences of road traffic accidents. During an accident, the only protection for the body is motorcycle clothing. Nevertheless mo[...]
4
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 4 22-25
PL W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupi[...]
EN The basic information about phase change materials (PCM) and also briefly about the possibility of their applications in various fields of science and practice: in construction, transport, agrofood industry, automotive, chemical or medicine, are presented into this article. In particular, the focus [...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 20-23
PL W artykule przestawiono rozważania nt. oszacowań wskaźnika PMV (Predicted Mean Vote – Przewidywana Średnia Ocena) jako wyznacznika komfortu cieplnego. Z reguły, podczas obliczeń PMV (szczególnie przy wysokim tempie metabolizmu), nie uwzględnia się strumienia mocy W wykorzystywanego na pracę mechanic[...]
EN This article discusses estimating the PMV (Predicted Mean Vote) index as an indicator of thermal comfort. In general, the power flux used for mechanical work is not considered in calculating PMV (especially at a high rate of metabolism). This article considers the differences between the PMV values [...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 525-526
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych prowadzonych w celu określenia różnic w izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej przez kobiety i mężczyzn w okresie zimowym.
EN The paper presents the results of pilot studies conducted to determine the differences in thermal insulation of clothing used by men and women in the winter season.
7
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 4 23-25
EN Headgears are one of the most important elements of individual protection against injury by the fall, slip or hit the protruding components. They also affect on the heat exchange between man and the surrounding environment, so their thermal insulation should be studied and taken into account when ch[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Aspekt izolacyjności odzieży występuje w normach dotyczących komfortu cieplnego a także środowiska cieplnego w pomieszczeniach kształtowanego przez HVAC. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specjalistom ds. kształtowania środowiska wewnętrznego podstawowych informacji na temat izolacyjności[...]
EN An aspect of clothing insulation is present in the standards for thermal comfort and indoor thermal environment, shaped by HVAC. The purpose of this paper is to acquaint the specialists responsible for the shape of the internal environment with the basic information on thermal insulation of clothing[...]
9
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 4 25-28
EN Term ,,clothing insulation" exists in all European Standards related with influence thermal environment on human (PN-EN ISO 9920:2008, PN-EN ISO 342:2006 or PN-EN ISO 15831:2006). In every this documents, we can find different definition, different type of thermal insulation: basic, effective or res[...]
10
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 3 29-31
EN Term "clothing insulation" exists in all European Standards related with influence thermal environment on human (PN-EN ISO 9920:2008, PN-EN ISO 342:2006 or PN-EN ISO 15831:2006). In every this documents, we can find different, definition, different type of thermal insulation: basic, effective or res[...]
11
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 4 (93) 89--95
PL Termiczne manekiny zostały opracowane w celu projektowania i modelowania izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej. Obecnie manekiny termiczne mają szerokie zastosowanie badawcze. Stosując manekiny termiczne należy pamiętać, że wymiana ciepła przez odzież zależy w dużej mierze od rozkładu temperatury[...]
EN Thermal manikins were created with the intention to design and model protective clothing insulation for specific conditions, e.g. military clothing and clothing for divers. At present thermal manikins have a broader use, i.e. to assess the effect of clothing on a human body, to assess its influence [...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 2 17-20
PL Na wielu stanowiskach pracy konieczne jest stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, chroniących przed szkodliwym działaniem czynników fizycznych i chemicznych, występujących w środowisku pracy. Należy jednak zadbać, aby odpowiednia ochrona nie była realizo[...]
EN Personal protect equipment, including protective clothing, is necessary at many workstations. It protects against the harmful effect of physical and chemical factors in the working environment. Good protection should not disturb human's thermal balance. Therefore, it is very important to know what t[...]
13
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 3 443--453
EN Standards for surgical procedures and medical clothing, designed for use in the operating theatre, have been gradually developed with the progress in science and technology. Standard No. EN 13795:2011, determining the requirements concerning materials for production of surgical gowns, was introduced[...]
14
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 9 21-25
EN The paper presents a unique research equipment used to assess the impact of clothing on the human body, which is available at Thermal Load Laboratory (Central Institute for Labour Protection - National Research Institute).
15
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 34-35
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could be found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon’s gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
16
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 2 45-48
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could be found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon's gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
17
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 33-35
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could he found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon's gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 105--111
PL Balistyczne elementy ochronne, takie jak kamizelka kuloodporna czy hełm, stanowią główne czynniki ochrony zdrowia i życia żołnierzy. Omawiane w niniejszym artykule kamizelki balistyczne mają za zadanie chronić klatkę piersiową użytkownika przed obrażeniami, jednocześnie nie powinny one utrudniać pra[...]
EN Ballistic protection equipment, such as a bulletproof vest or helmet, is a soldier’s most important means of preserving life and health. The bulletproof vests discussed in this paper are designed to protect the user’s chest from injury without disturbing the ability to perform his duties. One of the[...]
19
45%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 6 311--316
PL Celem pracy była analiza wpływu nanostruktury na odporność korozyjną tytanu w roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl). Zakres pracy obejmował badania korozyjne materiału mikrokrystalicznego i w stanie nanokrystalicznym. Nanokrystaliczny tytan uzyskano metodą wyciskania hydrostatycznego. Przedstawi[...]
EN The purpose of this work was to investigate the influence of nanostructure on titanium corrosion resistance in physiological saline (0.9% NaCl). In order to obtain the nanostructure the titanium rod was processed through multiple hydrostatic extrusion (HE). Corrosion tests included electrochemical i[...]
20
45%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 231--234
PL Ze względu na unikatowe właściwości tytan oraz jego stopy są zaliczane do najczęściej stosowanych biomateriałów metalicznych. Pierwiastki stopowe V i Al obecne w stopach tytanu przeznaczonych na silnie obciążone implanty, w przypadku długoterminowych wszczepów, mogą nieść jednak ryzyko metalozy. Umo[...]
EN Due to unique properties, titanium and titanium alloys are most commonly used metallic biomaterials. Alloing alements in case of long term aplicatons cane lead to metalosis. Because of the significant strengthening, Ti6Al4V alloy can be replaced by pure titanium after grain refinement to the nanomet[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last