Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 46-46
PL Nawet największe metropolie, a w nich miejsca o intensywnym zaludnieniu, nie są już dziś, tak jak być może dawniej, synonimem zaniedbania. Współczesne miasta przestają być kamienną pustynią. Zmierzają w kierunku nie tylko idei miasta inteligentnego, ekologicznego, ale również zielonego.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 18 55-57
PL Identyfikacja wizualna architektury to w głównej mierze kwestia języka, w tym przede wszystkim języka niewerbalnego, języka form wizualnych - tekstu i sposobów jego użytkowania. Ikony współczesnej architektury to raczej struktury wizualne - komunikaty -identyfikujące kompleksy przestrzeni, konteksty[...]
EN Visual identity of architecture it is a mainly a matters of language - at that case over all unverbal language - languge of visual forms - visual text and ways of using it. The icons of contemporary architecture are rather visual structure communicates identifying complex of space , contexts of spac[...]
3
51%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 49--52
PL Mózgowe porażenie dziecięce jest chorobą dotykającą miliony dzieci na świecie, dlatego też istnieje ciągła potrzeba projektowania nowego, czy też ulepszania istniejącego już sprzętu rehabilitacyjnego. Analiza potrzeb fizjoterapeutów, opiekunów oraz chorych dzieci doprowadziła do powstania pomysłu op[...]
EN Cerebral palsy is a disease that affects millions of children around the world, which is why there is a continuing need to design a new, or improve existing rehabilitation equipment. Analysis of the needs of physiotherapists, carers and sick children led to the idea of a rehabilitation toy in the fo[...]
4
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2016 Vol. 101 1--15
EN Very Long Baseline Interferometry (VLBI) is the only space geodetic technique capable to realise the Celestial Reference Frame and tie it with the Terrestrial Reference Frame. It is also the only technique, which measures all the Earth Orientation Parameters (EOP) on a regular basis, thus the role o[...]
5
51%
Artificial Satellites : Journal of Planetary Geodesy
2016 Vol. 51, No. 4 135--147
EN The complex demodulation (CD) algorithm is an efficient tool for extracting the diurnal and subdiurnal components of Earth rotation from the routine VLBI observations (Brzeziński, 2012). This algorithm was implemented by Böhm et al (2012b) into a dedicated version of the VLBI analysis software VieVs[...]
6
32%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 413--416, CD
EN Communication states a basis of utilization of a Space through scientific and technological satellite missions. Nevertheless even nowadays it is a challenging task which need advanced equipment and precise analysis of the problem. After a successful launch of three satellites Polish engineers and sc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last