Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 12 21-24
PL Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metod[...]
EN This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
2
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 2 207--214
EN Occupational skin disorders, in particular inflammations, dryness and erythema, in 80% of cases affect the skin of hands. The most frequent diagnosis, in over 90% of cases of occupational skin diseases, points to an irritant or allergic contact dermatitis. Our aim was to study the prevalence of self[...]
3
80%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 351-362
PL Komora do badań środowiskowych służy do badania wpływu mikroklimatu na wskazania aparatów do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy. System sterowania komorą pozwala na regulowanie w sposób ciągły temperatury, ciśnienia i liniowej prędkości strumienia powietrza w komorze.[...]
EN Environmental chamber is designed for testing og climatic conditions' infuence to readouts of measurements devices for anaysis of air chemical pollution on working places. The chamber conterol system enables you for continuous change of temperature air pressure and air steam linear flow velocity. Th[...]
4
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów emisji pyłu, powstającego przy obróbce żeliwa i drewna dębowego za pomocą różnych ręcznych zmechanizowanych narzędzi. Stwierdzono, że przy braku wentylacji miejscowej wywiewnej natężenie emisji pyłu przy skrawaniu żeliwa wynosiło od około 20 do ponad 8000 mg/[...]
EN Test results of the emission of dust while machining cast iron and oak wood with different manual power tools have been presented and discussed. The emission rate of dust, with no local exhaust ventilation, when machine cutting cast iron was from about 20 to over 8000 mg/min and when cutting oak woo[...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 11 538-539
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 7/8 28-30
PL Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last