Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szkło i Ceramika
PL W pracy opisano technologię otrzymywania szkło-ceramiki tlenkowo-fluorkowej produkowanej na bazie szkieł z układu SiO2-AI2O3-Na2O-LaF3. Dzięki równomiernemu rozmieszczeniu nanokrystalicznej fazy fluorku lantanu w matrycy szklistej, jak i możliwości przyjmowania do swej struktury pierwiastków ziem rz[...]
EN The paper presents new glass-ceramics from the SiO2-AI2O3-Na2O-LaF3 system which were obtained as a potential materials for optoelectronics. After a thermal treatment close to the crystallization temperature it is possible to obtain a glass-ceramic, in which fluoride nanocrystals are embedded in a p[...]
2
100%
Szkło i Ceramika
2015 R. 66, nr 6 26--28
3
100%
Szkło i Ceramika
4
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 2 248-251
PL W artykule przedstawiono technologię syntezy szkieł tellurowych aktywowanych wybranymi pierwiastkami ziem rzadkich (RE). Celem pracy było zbadanie wpływu aktywnych domieszek Nd3+, Er3+ oraz Pr3+ na wybrane parametry optyczne. Zbadano wpływ aktywnych domieszek na współczynnik załamania światła. Pomia[...]
EN The synthesis of tellurite glasses doped with rare earth (RE) is presented. The study is focused on investigation of the effect of Nd3+, Er3 + and Pr3 + active dopants on selected optical properties of tellurite glasses. The refractive index of the glasses was measured. The spectral dependence of el[...]
5
63%
Szkło i Ceramika
PL Artykuł dotyczy zagadnień z dziedziny przetwórstwa szkła. W szczególności skoncentrowano się na procesie cięcia szkła przy pomocy strumienia wody ze ścierniwem, realizowanym na urządzeniu typu Abrasive Water Jet Machining (AWJM). Na przykładzie próbek ze szkła oceniono wpływ doboru parametrów cięcia[...]
EN The article concerns the issues in the field of glass processing. In particular, on the process of glass cutting with a water jet with abrasive, which is implemented on the device type of Abrasive Water Jet Machining (AWJM). The influence of the cutting parameters on surface condition were determine[...]
6
63%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 5 41--43
7
63%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 2 439--447
EN The influence of nanocrystallization process in oxyfluoride glasses Na2O–Al2O3–SiO2–LaF3–NaF doped with rare earth (RE) ions on their thermal and optical properties is studied. The thermal characteristics of oxyfluoride glasses (OG) with Tm3+, Yb3+ are presented. The effect of the glass crystallizat[...]
8
63%
Świat Szkła
2016 R. 21, nr 2 43--45
9
63%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 5 24--26
10
63%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 1 48--50
11
51%
Świat Szkła
PL W obecnej dobie rozwoju gospodarczego świata szkło - obok stali i cementu - zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście materiałów stosowanych w gospodarce. Znajduje ono szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyśle samochodowym, przemyśle gospodarstwa domowego itp.
12
51%
Szkło i Ceramika
PL W pracy zaprezentowano badania struktury szkieł tlenkowych ołowiowo-bizmutowo-galowych z wykorzystaniem metody spektrometrii czasów życia anihilujących pozytonów PAL. Obliczone parametry wychwytu pozytonów w badanych szkłach pozwalają wyciągać wnioski dotyczące stopnia i charakteru zdefektowania str[...]
EN Positron lifetime spectroscopy PALS has been applied to the investigation of lead-bismuth-gallium glass structure. The calculated parameters of positrons trapping in the studied glasses allow to draw conclusions about the defect degree and nature of glass structure. The correlation of obtained resul[...]
13
51%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 4 485-489
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych na charakter przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł zawierających stłuczkę kineskopową calsiglass, calumite oraz spodumen. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł określono przy pomocy me[...]
EN The paper presents the results of a study focused on the influence of recycling materials on the nature of phase transformations, that take place during thermal treatment of glasses containing CRT cullet, calsiglass, calumite and spodumen. The type of the phase transformation was determined by DTA. [...]
14
51%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 1 27--31
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenków lutetu i lantanu na właściwości fizykochemiczne szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO. Przebieg przemian fazowych, zachodzących podczas ogrzewania szkieł, badano przy pomocy metody DTA, XRD oraz SEM. Przy pomocy spektroskopii MIR oraz Rama[...]
EN The goal of this work was to investigate the influence of lanthanum and lutetium oxides on physicochemical properties of the TeO2-WO3-PbO glass matrix. Differential thermal analysis DTA, XRD, SEM measurements have been considered in terms of the La2O3 and Lu2O3 addition. Raman and MIR spectroscopy w[...]
15
51%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule podsumowano badania dotyczące pojawiania się w szkłach inkluzji siarczku niklu. Inkluzje badano w odprężonych szkłach sodowo-wapniowo-krzemianowych oraz w szkłach hartowanych. Przeprowadzone badania mają na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania inkluzji NiS oraz mechanizmu pękania szyb ha[...]
EN A brief review of the magnitude of the nickel sulphide problem is discussed. Nickel sulphide inclusions have been studied in soda-lime annealed glass and SLS tempered glass. The discussion was meant to clarify the cause for appearing nickel sulphide inclusions in glass, and explain how these inclusi[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2010 nr 2 78-79
17
51%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule przedstawiono technologię syntezy szkła tlenkowo-fluorkowego z układu SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3-NaF–Yb2O3. Przy pomocy analizy termicznej DTA/DSC zbadano przebieg przemian fizykochemicznych zachodzących w trakcie ogrzewania szkła. Na drodze odpowiednio prowadzonej obróbki termicznej szkła tlen[...]
EN The oxyfluoride glass from the SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3-NaF–Yb2O3 system is characterized. The DTA/DSC method is used to determine thermal stability of glass and crystalline phases formed upon heat treatment. It has been found that the nanocrystalline phases of LaF3 are formed upon the heat treatment of[...]
18
51%
Optica Applicata
EN The goal of the work was to characterize and synthesize tellurite glasses from the TeO2-WO3-PbO-La2O3 system. The effect of lanthanum oxide content on the tendency to the crystallization of glassy matrix was investigated. Differential thermal analysis DTA/DSC, XRD measurement were considered in term[...]
19
51%
Świat Szkła
20
51%
Szkło i Ceramika
PL Celem prowadzonych badań było określenie stabilności termicznej oraz zakresu temperatur ceramizacji szkieł tellurowych z układu TeO2-WO3-PbO-PbF2-Na2O domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich tj. Tm jonami 3+ oraz Yb jonami 3+. Przebieg przemian fazowych zachodzących podczas ogrzewania szkieł okr[...]
EN The aim of the work was to determine the thermal stability and the ceramization temperature range of tellurite glasses from the of TeO2-WO3-PbO-PbF2-Na2O glass system Tm ions 3+ and Yb ions 3+ doped. The thermal measurements were made with Perkin-Elemer DTA- 7 apparatus which has both DTA and DSC mo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last