Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przeprowadzono badania procesu odgazowania części lotnych i spalania pozostałości koksowej czterech prób węglowych, dwóch odmian węgla brunatnego, jednej kamiennego i antracytu, a następnie wyznaczono indywidualne stałe kinetyczne tych procesów dla każdego z węgli. Eksperyment przeprowadzono[...]
2
100%
Archiwum Spalania
PL Emisja NOx i udział części palnych w popiele podczas spalania pyłu węglowego zależą zarówno od warunków tego procesu, jak i właściwości węgla. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w reaktorze przepływowym o długości 3 m, w których analizowano wpływ takich parametrów spalania, jak: tem[...]
3
100%
Energetyka
2017 nr 2 104--107
PL W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych dotyczących oceny możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin. Testy przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w specjalistyczny reaktor, umożliwiający prowadzenie [...]
EN Presented are results of laboratory tests concerning evaluation of some selected materials applicability in the low-temperature catalytic flue gas denitrification process. Tests were carried out in a laboratory micro-reactor in the precisely controlled conditions, prepared according to a procedure d[...]
4
100%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 1 135--145
EN Experimental investigations and numerical simulations have been conducted in this study to derive and test the values of kinetic parameters describing oxidation and gasification reactions between char carbon and O2 and CO2 occurring at standard air and oxy-fuel combustion conditions. Experiments wer[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kotły małej mocy to urządzenia o szerokim zakresie wytwarzanej mocy cieplnej oraz szerokich możliwościach stosowania. Charakteryzują się jednostkowymi wielkościami mocy cieplnej, zawierającej się w przedziale od kilku kilowatów do kilku megawatów. Są stosowane w ogrzewnictwie obiektów mieszkalnych, [...]
EN The aim of this work is to present the consumption and costs of fuels and electrical energy in low power boilers protection system. Characterisation of the boilers encompasses relatively low temperatures of outlet gases (about 140 ¸ 200 °C). This can be reached thank to optimised heating surfaces in[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 338--340
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu jednoczesnego odazotowania i odsiarczania zapylonych spalin z użyciem reagentów w postaci wodnych roztworów amoniaku i propionianu wapnia. Potwierdzono, że zastosowanie obydwu reagentów podnosi skuteczność redukcji NO przy jednoczesnej minimalizacji[...]
EN Flue gases from coal combustion were denitrificated and desulfurized with NH3 water (concn. 3%) and Ca propionate soln. (concn. 20%). The simultaneous use of both reagents enhanced the NO redn. efficiency under minimization of unreacted NH3 in flue gas and fly ash. Use of Ca pr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last