Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej trwa od 2 do 3 minut, ale wywołuje istotne i zróżnicowane zmiany temperatury skóry człowieka, przy czym zmiany temperatury wewnętrznej organizmu podczas pobytu w komorze kriogenicznej nie przekraczają zakresu termoregulacji [1]. Zbadano rzeczywiste warunki tempera[...]
EN The application of the whole body cryotehrapy takes little time, only 2-3 minutes but it causes significant impor-tant changes in the human skin temperature, whereas the internal organs temperature do not exceed the thermoregulation range during the cryotherapy cycle. The real temperature conditions[...]
2
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przeprowadzone na hodowli astrocytów badania nad wpływem promieniowania laserowego o długości fali 890 nm miały na celu określenie zmian wybranych parametrów morfometrycznych, takich jak powierzchnia całkowita komórek, ich obwód oraz maksymalna i minimalna średnica. Analogiczne pomiary przeprowadzon[...]
EN The studies performed on astrocyte culture laser radiation of 890 nm aimed at determining changes of chosen morphometric parameters such as: total cell area and perimeter as well as minimal and maximal diameter. Analogical measurements were performed concerning astrocytes nuclei and nucleoli. Cell c[...]
3
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2014 Vol. 20, nr 3 181--184
PL Fizyka Medyczna w Polsce ma już 50 letnią tradycję i wykładana jest na wielu uczelniach. Fizyka Medyczna na Śląsku jako specjalność na kierunku Fizyka po raz pierwszy pojawiła się już ponad dwadzieścia lat temu. Sympozjum „XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku”, które odbyło się w dniach 6–7 czerwca 2[...]
EN Medical Physics in Poland has almost 50-year history and many Universities offer education in this field. Medical Physics as a specialty in Physics education in the Silesian University started twenty years ago. From 6th to 7th June 2014 in the Silesian Education and Interdisciplinary Research Center[...]
4
71%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 10 1142-1145
PL Termografię w podczerwieni zastosowano jako nieinwazyjną technikę do diagnostyki zmian nowotworowych skóry oraz zbadania efektów termicznych zachodzących podczas leczenia za pomocą terapii fotodynamicznej powierzchniowo zlokalizowanych nowotworów. Przeprowadzone wstępne badania termowizyjne pokazały[...]
EN The infrared thermography as a non-invasive diagnostic technique was used to differentiation between basal cell carcinoma (BCC) and benign skin tumors diagnosed as seborrhoeic keratosis. Additionally, for some patients thermal imaging was used for monitoring the photodynamic therapy (PDT) effects.[...]
5
71%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN High-resolution imaging has become a powerful tool for measurements in clinics, laboratory and animal studies, etc. In the present study, we aimed to investigate age related changes in bone development, and the effect of two antiretroviral agents (zidovudine and indinavir), which were administered d[...]
6
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL System Q.Light PRO UNIT jest jednym z tych systemów, których celem jest profesjonalna fototerapia, znajdująca zastosowanie w medycynie oraz w kosmetologii. W jego skład wchodzą następujące moduły: Q.Light PAIN CARE – moduł do leczenia bólu, Q.Light SAD CARE – przeznaczony do leczenia schorzeń neurol[...]
EN System Q.Light PRO UNIT is one of the professional phototherapy systems which are used in medicine and cosmetolody. The parts of the Q.Light system are: Q.Light PAIN CARE – used in the pain therapy, Q.Light SAD CARE – used in neurological, neuroimmunological and endocrine diseases, Q.Light ACNE CARE[...]
7
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Odpowiedź temperatury skóry na tlenową terapię hiperbaryczną dla grupy złożonej z 19 pacjentów (wiek 51š15) cierpiących na owrzodzenia troficzne podudzi badano z wykorzystaniem termowizji. Analizowano zmiany średniej temperatury w wybranych obszarach związanych z owrzodzeniami troficznymi na podudzi[...]
EN The skin temperature response to the hyperbaric oxygen therapy in a group of 19 patients and 6 volunteers in age 51š15 and 6 healthy was studied by using of the thermal imaging. All patients suffered from trophic ulceration of lower limbs. The mean temperature parameter derived from chosen areas and[...]
8
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 871--874
PL Celem badań była próba korelacji parametrów termicznych obliczonych na podstawie termogramów powierzchni ciała ludzkiego wykonanych w trakcie badań wydolnościowych sportowców, jak również mocy liczonej według wzoru Stefana – Boltzmanna z parametrami uzyskanymi z aparatury używanej w testach progres[...]
EN The aim of the studies was to determine and compare the temperature parameters as well as the organisms radiation power calculated with use of the Stefan-Boltzman law with the standard parameters calculated by apparatus normally used during efficiency tests. All the studies were made by a thermovisi[...]
9
61%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Terapia fotodynamiczna jest uznawana za nową i nieinwazyjną metodę diagnostyki i efektywnego leczenia zmian nowotworowych, zwłaszcza skóry. Wykazano, że podczas współdziałania fotouczulacza ze światłem o określonej długości fali dochodzi do uwalniania substancji cytotoksycznych, efektem działania kt[...]
EN Photodynamic diagnosis (PDD) and photodynamic therapy (PDT) has been recognized as a noninvasive and new therapeutic approach for the effective treatment of tumours, especially non-malignant skin malignancies. It has been shown that the cooperation of photosensitizing substances with light leads to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last