Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 7/8 10-14
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono prototypowy, laboratoryjny, elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu w argonie. Cieczą jonową testowaną jako elektrolit i środowisko reakcji redox była: bis(trifluorometylosulfonylo) i midek 1-butylo, 3-metyloimidazolinowy ([BMIM][Tf₂N]). W pomiarach użyto komerc[...]
EN The paper presents a laboratory prototype of an electrochemical sensor for measurements of benzaldehyde vapor in argon. The following ionic liquid was tested as the electrolyte and redox reaction environment: 1-butyl 3-methylimidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl)imide ([BMIM][Tf₂N]). The measure[...]
3
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2011 z. 3 4-10
4
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2008 Vol. 42 251-260
PL Pośrednie metody oceny zdolności zwilżania drobnych cząstek lub materiałów porowatych wymagają wyboru cieczy odniesienia, dla której kąt zwilżania jest równy zeru. W badaniach własnych zastosowano metodę wzniesienia kapilarnego oraz metodę flotacji filmowej dla układów mikrokulki szklane-wod[...]
EN Indirect methods of evaluation of wetting properties of fine particles or porous materials require selection of a reference liquid, for which the contact angle is equal to zero. In our investigation, the capillary rise method and film flotation were used for: glass microglobules - water and glass m[...]
5
71%
Nukleonika
2013 Vol. 58, No. 4 497--503
EN The data were collected by the network of the ASS-500 stations, aimed at the detection and monitoring of the presence and activity concentration of radionuclides in the ground-level air in both normal and emergency situation. Results of the monitoring of radionuclide content in the ground-level atmo[...]
6
71%
Postępy Techniki Jądrowej
2013 z. 2 25--29
PL Monitoring promieniotwórczości przyziemnej warstwy powietrza w Polsce jest prowadzony przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które do tego celu wykorzystuje system sieci wysokoczułych stacji wczesnego ostrzegania ASS-500. Pobór i pomiar aerozoli powietrza wykonywany jest w sposób ciągł[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last