Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 306-309
PL W artykule przedstawiono wyniki prac, jakie prowadzone są przez autora od kilku lat, nad rozwojem metod wykrywania początku sygnału sejsmicznego w oparciu o analizę falkową oraz rozwoju cyfrowego systemu rejestracji zjawisk sejsmicznych.
EN In the paper, the results of investigation of identification methods of the seismic signal first time arrival, based on wavelet analysis as well as development of the digital system for acquisition of the seismic events are presented. The paper summarizes the years of the author activity on this top[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 457-466
PL W referacie przedstawiono metodę redukcji szumów w sygnałach sejsmicznych o małej amplitudzie, w oparciu o analizą falkową. Pokazano przykładowe wyniki jakie uzyskano, implementując odpowiednie algorytmy cyfrowej transformaty falkowej w LabVIEW.
EN Noise suppression in low-amplitude seismic signals with wavelets methods are presented. Wavelet based denoising procedures has been implemented in Lab VIEW, and some results are shown here.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2005 z. 195 245-256
PL Eksploatacja górnicza wiąże się z występowaniem różnorakich zagrożeń, których wykrywanie i przewidywanie można oprzeć na badaniach geofizycznych. W tym celu monitoruje się stan górotworu - mas skały i ziemi nad wyrobiskiem. Polega to między innymi na rejestracji sygnałów sejsmicznych, tzw. sejsmogra[...]
EN Coal mining leads to arising the varied of dangers which detection and prediction can be based on geophysical investigations. For this purpose, the state of the rock-mass is monitored. The seismic signals (seismograms) - the effect of the rock mass vibration and tremors - are registered using dedica[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie omówiono standard IEEE 1451, stworzony z myślą o tzw. inteligentnych przetwornikach. Jak podają autorzy standardu, pod terminem "przetwornik" rozumieć należy zarówno czujniki oraz przetworniki pomiarowe jak i aktuatory. Głównie skupiono się na narmie IEEE 1451.4, będącej częścią wspomnia[...]
EN In the paper, the IEEE 1451 standard for a smart transducer interface is discussed. The transducer is either a sensor or an actuator. The paper focuses mainly on IEEE 1451.4, the part of the IEEE 1451 standard. Also, the area of application of the standard in Measurement System Group of Automatic Co[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 10 1256-1259
PL W artykule przedstawiono wybrane parametry metrologiczne kamery termowizyjnej ThermoPro TP8, wykorzystywanej w badaniach własnych w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej. Parametry te wyznaczone zostały z wykorzystaniem technicznych ciał czarnych oraz wzorcowego termometru rezystancyjnego. Ogr[...]
EN In the paper selected metrological parameters of a ThermoPro TP8 infrared camera are presented. The camera is used in research in the Institute of Automatic Control of the Silesian University of Technology. The metrological parameters were investigated based on the reference black bodies and a refer[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1096-1099
PL W referacie przedstawiono opracowanie i wykonanie interfejsu plug and play dla czujników drgań. Czujniki skonstruowane zostały w celu zastosowania w pomiarach biomedycznych, np. dla stabilografii, pomiarów drżenia dłoni oraz badań robota kardiochirurgicznego i oparte są o akcelerometry monolityczne [...]
EN The design and realization of the plug-and-play interface for vibration transducers is presented in the paper. Transducers have been designed for biomedical applications, e.g. stabilography, limbs tremor examination and investigation of the cardio-surgery telemanipulator. Their performance has been [...]
7
63%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 187--190
EN Noise removal in IR (Infra Red) images is very popular in recent years, however the same approach is utilized as for vision images, with no or minor changes. In this work we wanted to show the results of noise removal for selected filters. We focused on investigation of some filters normally used fo[...]
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 293-296
PL W artykule opisano projekt modernizacji kalibratora przyspieszenia o niskiej częstotliwości zbudowanego w oparciu o moduł przemieszczeń liniowych. Moduł wykorzystuje napęd paskiem zębatym za pomocą serwomotoru. Podstawowe cele projektu zostały osiągnięte. Udało się w pełni zautomatyzować sterowanie [...]
EN The modernization of the laboratory low frequency calibration stand for acceleration sensors is described in this paper. The system contains a linear drive unit with AC servomotor. A considerable improvement has been achieved. Control of the calibration stand has been fully automated and a number of[...]
9
39%
Studia Informatica
PL Niezbędnymi elementami autonomicznej platformy mobilnej są działające w czasie rzeczywistym system przetwarzania danych z czujników pomiarowych i system sterowania. Jednym z założeń w projekcie, którego część jest przedstawiona w niniejszym artykule, była minimalizacja kosztów elementów wspomnianych[...]
EN The real time processing of sensors signal and real time response of control system is crucial for autonomous mobile platforms. One of the assumption in the project, which part is presented in this article, was the cost of the sensor and control system. That’s the reason, that Raspberry Pi platform [...]
10
39%
Studia Informatica
PL Każdego dnia zwiększa się w świecie tendencja do automatyzowania zagadnień dotyczących zajęć życia codziennego. W ostatnich latach światowe koncerny rywalizują na polu rozwiania koncepcji w pełni zautomatyzowanego samochodu. Idea ta jest ciągle rozwijania i analizowana przez naukowców każdego licząc[...]
EN Day-to-day everywhere in the world grows a tendency automate various areas of our everyday life. For many recent years worldwide companies compete with each other in developing a conception of fully automated, autonomous car. Such idea is now being analyzed and investigated by scientists at universi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last