Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 100-102
PL W artykule przedstawiono optymalizację obwodu magnetycznego silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym. Optymalizację przeprowadzono za pomocą algorytmu ewolucyjnego dostępnego w bibliotece programu Matlab oraz programu do obliczeń polowych - Flux3D.
EN The paper presents an optimal design of the magnetic circuit of a transverse flux motor. A numerical model of the motor, developed in the Flux3D program, is coupled with a Matlab-based evolutionary algorithm for optimization of construction parameters of the magnetic circuit.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN In the paper the performance of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor is presented. The calculation of the magnetic filed and electromagnetic torque were performed using Flux3d package based on the finite element method. The calculation results are in good agreemen[...]
3
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 53-57
EN In the paper the influence of application of permanent magnets in the new construction of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor – TFM) is presented. The calculation of the magnetic field and electromagnetic torque were performed using Flux3D package based on the finite element method. [...]
4
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 157-166
EN In the paper a new construction of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor is presented. As a results of change of the motor magnetic circuit shape, the torque pulsations are greatly reduced and the average electromagnetic torque significantly increases. For the comp[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym (Transverse Flux Motor - TFM). Obliczenia wykonano za pomocą trójwymiarowej metody elementów skończonych przy użyciu programu Flux3D. W wyniku przeprowadzonej analizy określo[...]
EN In the paper the performance of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor is presented. The calculations of the magnetic field and electromagnetic torque were performed using Flux3d package based on the finite element method. The influence of the magnetic circuit modif[...]
6
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 1 (105) 149--154
PL Nowe zastosowanie silników elektrycznych skutkuje zwiększonymi wymaganiami odnośnie układu chłodzenia. Dlatego też niezmiernie ważna jest dokładna znajomość rozkładu temperatury w poszczególnych częściach maszyny elektrycznej, zwłaszcza w uzwojeniu, w różnych jej stanach pracy. W artykule przedstawi[...]
EN New application of electric motors results in increased demands on the cooling system. Therefore, it is extremely important to know the exact temperature distribution in different parts of the electrical machine, especially in the winding, in its various operating conditions. The paper describes a m[...]
7
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W pracy przedstawiono obliczenia polowo-obwodowe silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Analizę przeprowadzono za pomocą trójwymiarowego modelu numerycznego, zbudowanego w programie Flux3D, który bazuje na metodzie elementów skończonych. Za pomocą opracowanego modelu wykonano analizę s[...]
EN The paper presents results of performance calculations of permanent magnet synchronous motor using its three-dimensional field-circuit finite-element numerical model. Flux distribution, cogging torque and back electromotive force characteristics vs. angle and phase current waveform are obtained. In [...]
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 75--84
EN The paper contains results of simulation research of operating conditions of Switched Reluctance Motor (SRM). The purpose of the research was to work out a mathematical mode1 of SRM which reflects well phenomena that occur in such machines. A .mathematical model of the examined transducer implemente[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi dzięki dużej gęstości mocy są coraz chętniej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Zbyt duże nagrzewanie silnika PMSM może wpływać negatywnie na pracę magnesów trwałych oraz spowodować skrócenie czasu życia maszyny w wyniku termicznego starzenia się[...]
EN Permanent magnet synchronous motors are often used in hybrid electric vehicles due to the high power density. Overheating in a PMSM motor can cause negative effects on the work of permanent magnets and a significant shortening of the life of the machine due to the phenomenon of the thermal ageing of[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2012 z. 2 55--63
PL W artykule przedstawiono metodę analizy cieplnej silnika indukcyjnego klatkowego opartą na metodzie schematów cieplnych. Opracowano zastępczy schemat cieplny silnika indukcyjnego małej mocy, który został zaimplementowany w programie PLECS. Za pomocą zbudowanego modelu możliwe jest wyznaczenie zmian [...]
EN The work describes a method of thermal calculations for an induction motor. Thermal model of the analyzed motor was built based on the thermal network method and was implemented in PLECS package. A model of motor presented in the paper allows to determine temperatures of particular components of the[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 27-28
EN The paper presents optimization results for a two-module reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor. The main optimization instrument is Matlab and its evolutionary algorithm connected with field computations software and a database to limit the computation costs. The presented obj[...]
12
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W artykule zawarto analizę hamownicy wiroprądowej zaprojektowanej oraz wykonanej do badań silników elektrycznych wysokoobrotowych. Celem pracy, jest zbadanie wpływu budowy wirnika na charakterystykę mechaniczną hamownicy. Analizie poddano wpływ grubości wirnika oraz wprowadzenie warstwy powierzchnio[...]
EN This paper investigates operation of a high-speed eddy-current brake designed and manufactured for testing high-speed electric motors. The system is modeled using a three-dimensional time-stepping nonlinear finite elements with the aim of assessing performance of different rotors. The rotor thicknes[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono wstępne spostrzeżenia i podstawowe możliwości dotyczące zastosowania programu FLUX3D do obliczeń przestrzennych pola magne-tycznego i parametrów całkowych silników bezszczotkowych prądu stałego (BSPS). Pokazano rozkłady pól magnetycznych i wyznaczono zmienność kątową momentu el[...]
EN In the paper the application of the FLUX3D package in the calculations of three dimensional magnetic field of brushless DC motors is presented. The distributions of magnetic field and integral parameters of the motors (variation of the electromagnetic torque versus rotor position) are showed. Additi[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono analizę polowo-obwodową transformatora trójfazowego w różnych stanach pracy. Wykorzystując program FLUX3D zbudowano numeryczny model polowy rzeczywistego przetwornika elektromagnetycznego wzbogacony o model obwodowy. Wykonano analizę stanów przejściowych - zwarcia i obciążenia.
EN The paper presents, the field-circuit analysis of low power 3-phase transformer. The three dimensional finite element method (FLUX3D environment) with circuit model were used in the analysis. The transient magnetic problem coupled with an external circuit composed of resistance and inductance were s[...]
15
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 49--54
PL Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi dzięki dużej gęstości mocy coraz chętnie wykorzystywane są w motoryzacji. Nowe zastosowanie silników elektrycznych skutkuje zwiększonymi wymaganiami odnośnie układu chłodzenia. Zbyt duże nagrzewanie silnika PMSM może wpływać negatywnie na pracę magnesów trw[...]
EN Permanent magnet synchronous motor due to the high power density are often used in hybryd electric vehicles. New application of electric motors results in increased demands on the cooling system. Too high heating in a PMSM motor can cause negative effects on the work of permanent magnets and a signi[...]
16
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W pracy przedstawiono analizę pracy silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym o strukturze modułowej (transverse flux motor). Obliczenia przeprowadzono za pomocą modeli trójwymiarowych zbudowanych w programie Flux3d opartym na metodzie elementów skończonych. Wyznaczono charakterystyki momentu [...]
EN In the paper the performance of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor is presented. The calculation of the magnetic filed and electromagnetic torque were performed using Flux3d package based on the finite element method. The influence of the magnetic circuit modifi[...]
17
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 240 129-139
PL Praca zawiera wyniki badań symulacyjnych stanów dynamicznych silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym ze strumieniem poprzecznym (TFM). Silnik zbudowany jest z trzech modułów oddzielonych od siebie przekładkami dystansowymi, każdy z modułów zawiera 12 zębów oraz jedno uzwo[...]
EN The paper presents the simulation results of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor in different transient states. The main goal of the analysis was the developing process of a mathematical TFM model with a high level of accordance with real object. The mathematical[...]
18
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 109--114
PL W pracy przedstawiono metodę analizy cieplnej silnika indukcyjnego klatkowego. Model termiczny analizowanego silnika został zbudowany na podstawie metody schematów cieplnych i zaimplementowany środowisku MATLAB/SIMULINK przy wykorzystaniu dodatkowego toolboxa PLECS. Za pomocą zbudowanego modelu możn[...]
EN The article describes a method of thermal calculations of squirrel cage induction motor. Thermal model of the analysed motor was built on the basis of on the thermal network method and was implemented in MATLAB/SIMULINK environment by using an optional toolbox PLECS. A thermal model of a motor prese[...]
19
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 199--208
PL W pracy przedstawiono propozycję zastosowania silnika SRM o zmodyfikowanej geometrii stojana do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W artykule zostały zaprezentowane wyniki obliczeń pola elektromagnetycznego dwóch konstrukcji silnika reluktancyjnego. Wstępną ana[...]
EN This paper presents the stator structure design of SRM to use in electric vehicles in particular for an electric bicycle. The article presents the results of electromagnetic calculations of two reluctance motor designs. Initial analysis of the studied structures was carried out using two-dimensional[...]
20
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 77 149--154
PL W pracy przedstawiono metodę homogenizacji uzwojeń stojana o losowym rozmieszczeniu drutów. Zaprezentowana metoda pozwala na znaczne ograniczenie kosztów numerycznych koniecznych do wyznaczenie poprawnego rozkładu temperatury w uzwojeniu oraz określenie maksymalnej temperatury w uzwojeniu. W celu we[...]
EN This paper describes a method for obtaining an equivalent thermal model of a stator slot, in order to simplify the calculation of desired temperatures in an electrical machine winding. In order to evaluate the method, results from the equivalent model are compared with model of randomly placed condu[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last