Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 10 879-882
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tłumika piezoelektrycznego. Do przeprowadzenia badań numerycznych został przyjęty model sterowanego tłumika piezoelektrycznego w postaci struktury reologicznej. Dokonano identyfikacji parametrów modelu tłumika oraz przeprowadzono weryfikację przyj[...]
EN The paper deals with the issue of reducing externally-excited vibrations in vehicles, machines as well as building structures. The research related to use of "intelligent materials" for reducing mechanical vibrations in mechanical devices has continued for a long time. There are known solutions usin[...]
2
100%
Journal of KONES
EN In this paper an effect of controlling damping force in a vehicle suspension system is discussed. A vehicle suspension system is equipped with controlled piezoelectric dampers (PZD) which allow controlling vehicle body vibration. The main goal of performed and presented in the paper studies was to d[...]
3
100%
Logistyka
PL Zawieszenia półaktywne i aktywne stosowane w pojazdach samochodowych przyczyniają się znacznie do podniesienia komfortu jazdy jak i bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów sterowanego zawieszenia pojazdu są sterowane tłumiki oraz kontroler elektroniczny pozwalający na dobór sygnałów sterowania[...]
EN Semi-active and active vehicle suspension systems significantly contribute to improvements of comfort and security. One of the key elements of the controlled vehicle suspension system is a damper controlled by an electronic controller which allows the selection of control signals used to control dam[...]
4
100%
Logistyka
PL Praca jest poświęcona identyfikacji parametrów modelu sterowanego tłumika piezoelektrycznego oraz eksperymentalnej weryfikacji modelu tłumika. Model urządzenia został opracowany w postaci struktury reologicznej. Do badań numerycznych opracowany został matematyczny model opisujący zjawiska zachodzące[...]
EN In this paper, a mathematical model of a piezoelectric damper (PZD) is presented. Moreover, identification of model parameters is described and compared with results of direct experiment. Device model was developed as a rheological structure. Set of mathematical equations was used to describe the ph[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 95--102
PL Praca poświęcona jest badaniu wpływu sterowania tłumikami piezoelektrycznymi na drgania pojazdu. Ograniczenie drgań pionowych pojazdu wpływa na poprawę komfortu jazdy a zmniejszenie wahań nacisku kół na drogę zwiększa bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Sterowanie siłą tłumienia odbywa się przy pomocy amo[...]
EN In this paper an effect of controlling damping force in a vehicle suspension system is discussed. A vehicle suspension system is equipped with controlled piezoelectric dampers (PZD) which allow controlling vehicle body vibration. In that way ride comfort can be improved. Vertical vibration reduction[...]
6
100%
Logistyka
PL Praca poświęcona jest badaniu wpływu sterowania tłumikami piezoelektrycznymi na drgania pojazdu. Ograniczenie drgań pionowych pojazdu wpływa na poprawę komfortu jazdy a zmniejszenie wahań nacisku kół na drogę zwiększa bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Sterowanie siłą tłumienia odbywa się przy pomocy amo[...]
EN In this paper an effect of damping force controlling in a vehicle suspension system is discussed. A vehicle suspension system is equipped with controlled piezoelectric dampers which allow controlling vehicle body vibration. Vertical vibration limitation of vehicle body has an influence on comfort an[...]
7
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tłumika drgań skrętnych, którego własności mechaniczne zmieniano poprzez zmiany pola magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym, gdzie drgania skrętne wymuszano pulsatorem hydraulicznym. Przedstawione zostały wyniki badań eksperym[...]
EN A Magneto-Rheological Fluid (MRF) brake with controllable viscosity, due to modifications of the magnetic field, used as controllable damper has been tested. The dissipation properties of this brake have been determined in response to the MTS pulsator action. On the other hand a numerical, rheologic[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 3/62 33-54
PL Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magneto-reologiczne (MR). Model został opracowany w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono także metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami t[...]
EN An automotive Magneto - Rheological Fluid (MRF) damper with controllable of the above damper model to viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extortion. On the other hand [...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 3 2992--3001
PL W pracy zajmujemy się akumulatorowym napędem elektrycznym, który jest wspomagany akumulatorowym napędem hydrostatycznym. Rozważamy możliwości zastosowania takiego układu do napędzania i hamowania pojazdu. Prezentowane wyniki badań dotyczą badań wybranego podzespołu napędu hydrostatycznego jakim jest[...]
EN In this paper a battery-electric drive supported by a hydrostatic drive is considered. Such a drive can be employed for accelerating or breaking a vehicle. One of the main components of such drive system is hydraulic accumulator. In this paper results of experimental investigations of the hydraulic [...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 73-80
EN An automative Magneto-Rheological Fluid (MRF) damper with controllable viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to extremal kinetic extorion. On the other hand a numerical, rheological model of [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 3/79 75-82
PL Praca poświęcona jest badaniu wpływu sterowania tłumikami piezoelektrycznymi na drgania pojazdu. Ograniczenie drgań pionowych pojazdu wpływa na poprawę komfortu jazdy a zmniejszenie wahań nacisku kół na drogę zwiększa bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Sterowanie siłą tłumienia odbywa się przy pomocy amo[...]
EN In this paper an effect of damping force controlling in a vehicle suspension system is discussed. A vehicle suspension system is equipped with controlled piezoelectric dampers which allow controlling vehicle body vibration. Vertical vibration limitation of vehicle body has an influence on comfort an[...]
12
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 261-269
PL Praca jest poświęcona porównaniu właściwości opracowanych i eksperymentalnie weryfikowanych modeli dwóch tłumików magnetoreologicznych: tłumika drgań liniowych (MRD) oraz tłumika drgań skrętnych (MRB). Modele urządzeń zostały opracowane w postaci struktur reologicznych. Przedstawiony został model ma[...]
EN This paper presents the comparison of two different models of magneto-rheological dampers: linear damper (MRD) and the torsional vibration damper (MRB). Rheological models as well as results of experimental investigations are presented in both cases. Devices mathematical models have been developed i[...]
13
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 251-260
PL Praca jest poświęcona badaniu wpływu parametrów sterowanego tłumika w zawieszeniu pojazdu na wartość zamiany nacisków kół na nawierzchnię drogi. Ograniczenie zmienności siły nacisku ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu ze względu na ograniczenie zmian tzw. sił przyczepności. W pracy zapreze[...]
EN In this paper are presented the results of numerical simulation and experimental investigations of magneto-rheological dampers. Torsional as well as reciprocating vibration magnetorheoogical dampers (MRD) were used as in-time semi-active controls. In addition, a magneto- rheological rotary brake (MR[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 3/89 89--100
PL W przypadku pojazdów, projektanci od dawna poszukiwali sposobów zastosowania inteligentnych systemów w zawieszeniach celem ograniczenia drgań. Istotą projektu jest zastosowanie aktywnych lub pół-aktywnych metod do rozpraszania energii kinetycznej drgań pojazdu. W niniejszej pracy przedstawiono wynik[...]
EN In case of vehicles, designers have long been exploring ways to utilize smart suspension systems in order to reduce vibrations. Oftentimes, the crucial part of a design involved active or semi-active devices designed to dissipate the kinetic energy in a controlled way. In this paper, investigation r[...]
15
100%
Engineering Transactions
EN The main objective of this paper is to investigate the possibility of local structural vibration suppression via introducing initial prestressing. In order to evaluate the effectiveness of the proposed method, a two-step approach has been used. Firstly, a prestressed modal analysis was conducted to [...]
16
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 177--180
PL W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano pro[...]
EN In the paper, we describe a study of an electrohydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathemat[...]
17
100%
Logistyka
2015 nr 3 438--443. CD 1
PL W artykule zostały przedstawione i omówione fabryczne i pozafabryczne rozwiązania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Przedstawiono zabezpieczenia mechaniczne oraz elektroniczne oraz ich diagnostykę. Opisana została historia rozwiązań zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowanych przez producentów po[...]
EN In the article outside the factory and the factory anti-theft security were presented and discussed solutions. The paper presents the mechanical and electronic security and diagnostics of these systems. Describes the history of anti-theft security solutions used by vehicle manufacturers. In the next[...]
18
100%
Logistyka
2015 nr 3 1686--1695, CD 1
PL W pracy przedstawiono model hydrostatycznego napędu pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano układ[...]
EN We present results of mathematical and numerical studies of a vehicle equipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Numerical studies were carried out using program developed in Matlab/Simulink software. We formulate and analyze a mathematical description of the process related[...]
19
100%
Logistyka
2015 nr 3 1696--1705, CD 1
PL W pracy analizujemy charakterystyki stanowiska laboratoryjnego, będącego modelem elektryczno-hydrostatycznego napędu pojazdu. Podstawowymi zespołami tego stanowiska są: napęd elektryczny, napęd hydrostatyczny oraz bezwładnik odwzorowujący inercję pojazdu. Podstawowe charakterystyki stanowiska są wyz[...]
EN We present the characteristics of a laboratory setup, which has been built as a model of a vehicle electro-hydrostatic drive. The laboratory setup consists of three main parts: an electric drive, a hydrostatic drive and an inertia element which corresponds to the inertia of a vehicle. In order to de[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 59--67
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływ kształtu i rozmiaru dyszy na wartość emitowanego hałasu przy niskim ciśnieniu (poniżej 0,05 MPa) układu hydraulicznego. Badania eksperymentalne były przeprowadzane przy użyciu fabrycznie nowego układu hydraulicznego zmywarki do naczyń. W trakcie badań, o[...]
EN In the paper, authors present the results of an experimental investigation of influence of nozzle shape and cross section area on the value of emitted noise in a low pressure (less than 0,05 MPa) hydraulic system. The experimental studies are carried out using the hydraulic system of a dishwasher. D[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last