Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 12 138-141
PL Wzorce do pomiarów wiroprądowych są konieczne do wzorcowania przyrządów pomiarowych, sprawdzania przyrządu przed wykonaniem serii pomiarów oraz do kalibracji torów elektronicznego przetwarzania w komputerowych (mikroprocesorowych) systemach pomiarowych. W artykule omówiono metody wytwarzania wzorców[...]
EN In the paper a fabrication of the artificial defect standards in conducting materials such as metals and alloys for non destructive eddy current measurement has been presented. The defect standards should be preparated in a special selected material sample with a form and size coresponding to the sp[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono badania własne nad wytworzeniem wzorców wad dla celów diagnostycznych metali i stopów z zastosowaniem metody prądów wirowych. Pokazano dwie krzywe wzorcowe defektometru przeznaczonego do pomiaru głębokości pęknięć w stopach aluminiowych oraz w mosiądzu.
EN The paper deals with investigation on fabricating methods of standards of material flaws (discontinuity) applicable for eddy current testing of metals and alloys. There are shown a calibration curves for defectometer aimed to measurement the depth of flaws in aluminum alloys and brass.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 65 80-92
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody prądów wirowych do pomiarów konduktywności, grubości ścianek obiektów, grubości powłok zabezpieczających oraz wczesnego wykrywania defektów materiałowych. Przedstawiono wykonane stanowisko pomiarowe laboratoryjne do prowadzenia badań w tym zakresie oraz[...]
EN The paper deals with eddy current methods applied to measurements of material conductivity, wall thickness, thickness of protective coatings and early detection of material discontinuities. The testing measurement stand using a neural network approach to a flaw parameters evaluation, based on design[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono podział i możliwości pomiarowe przetworników inteligentnych oraz układów MEMS. Przedstawiono wymagania normy IEEE P1451 dotyczącej przetworników inteligentnych oraz ich współpracy w systemie pomiarowym.
EN The paper deals with the smart transducer and micro-electromechanical systems. The recommendations of the EEEE P1451 norm relating to the intelligent transducers and their integration in the measurement system with the industrial busses or wireless technology has been discussed.
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 456-459
PL Zwiększenie dokładności i funkcjonalności układów pomiarowych stosowanych w wyspecjalizowanych miernikach wiroprądowych, możliwe jest poprzez wykorzystanie coraz szerszego asortymentu układów scalonych analogowych, analogowo-cyfrowych oraz zastosowanie cyfrowej techniki przetwarzania sygnałów. Poniż[...]
EN The paper deals with a problem, how to decrease the measurement uncertainty and shorten the time response of the eddy current test system with a transform transducer. This transducer output signal is complex. Its amplitude and phase or real and imaginary part contain information about the measurand.[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie przedstawiono wirtualny algorytm równoważenia napięć lub prądów zmiennych i jego możliwości zastosowań w układach kompensacyjnych w celu skrócenia czasu pomiaru. Jego działanie oraz skuteczność pokazano na przykładzie mikroprocesorowego miernika impedancji.
EN The virtual balancing algorithms presented in this paper allow to reduce the processing time by the impedance (admittance) measurement with the microcontroler system. The operation and performance is discussed in a case study of a microprocessor impedance meter.
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania sieci komputerowych w aplikacjach rozproszonych systemów automatyki. Jako praktyczne - przemysłowe rozwiązanie służy system PCD firmy Saia-Burgess. Instytut Automatyki i Informatyki PO współpracuje od 16 lat z przedstawicielem Saia-Burgess w Polsce [...]
EN The paper deals with the design problems of computer networks in applications of distributed control and monitoring systems. As a case study the industrial system based on PCD solution of Saia Burgess PLCs and programming environment of PG5 v1.4 has been discussed. The Institute of Automatic Control[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono cyfrowy kompensacyjny miernik składowych admitancji. Opisano algorytm oraz zasymulowano jego działanie dla różnych przypadków stosunku konduktancji do susceptancji. Dokonano również estymacji liczby kroków równoważenia w zależności od rozdzielczości przetwarzania a/c i c/a.
EN In this paper a digital compensation admittance meter is presented. The algorithm of operation of the meter has been described and simulation runs for some instants of conductance to susceptance ratio. Also the numbers of balancing steps versus resolution of a/d and d/a converters has been derived.
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 210--215
PL W pracy opisano metody rekonstrukcji profilu powierzchni z interferogramu światła białego. Po krótkim wprowadzeniu do teorii sygnałów analitycznych, zaproponowano cztery metody rekonstrukcji profilu powierzchni wykorzystujące dyskretną transformatę Hilberta. Przedstawiono wyniki badań dokładności ty[...]
EN The paper describes methods of surface profile reconstruction from the white light interferogram. The theoretical basis for a theory of analytical signals are given. Four methods for the reconstruction of the surface profile using a discrete Hilbert transform are offered. The accuracy analyses of th[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 49 133--136
PL Przetworniki impedancja – napięcie (Z/U) stanowią podstawowy element komputerowych tomografów impedancyjnych. W artykule przedstawiono sposób zmniejszenia błędów przetwarzania przetwornika Z/U z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej wielowarstwowej, perceptronowej (MLP). Dokładność metody porówna[...]
EN Impedance – voltage transducer (Z/U) are fundamental circuits in Impedance Tomography devices. In the paper the transducer error reducing method for resistance and reactance components of impedance with Multi-Layer Perceptron artificial neural network application is presented. The accuracy of the me[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 9 139--141
PL W artykule przedstawiono zastosowanie analizy modalnej i analizy wartości własnych dla modelu przetwornika wiroprądowego umieszczonego nad badanym obiektem wykonanym z metalu lub stopu. Model matematyczny opisany równaniem Helmholtza jest modelem wyjściowym do analizy modalnej rozważanego układu „pr[...]
EN These paper presents the application of eigenvalue and eigenmode analysis in eddy current testing of conducting materials. The investigations deals with a model of eddy current sensor over the testing object. The mathematical model is defined by a Helmholtz equation and it is the fundamental model t[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 795--797
PL Artykuł dotyczy zastosowania Jednopunktowej Transformaty Fouriera (JTF) do przetwarzania sygnałów sinusoidalnych uzyskanych techniką bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS. Metoda cyfrowej syntezy sygnałów stosowana jest co raz szerzej w nowoczesnych przyrządach pomiarowych. Przedstawiono analizę błędów[...]
EN The paper deals with employing the Single-Point Fourier Transform (SPFT) in processing signals generated by a direct digital synthesis (DDS). The method of digital synthesis of signals is more and more frequent implemented in smart measuring devices. The error analysis was performed in the case stud[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 38 89--91
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metodą elementów skończonych dla trójcewkowego przetwornika wiroprądowego stosowanego w defektoskopii wiroprądowej. Przedstawiono rozkład modułu indukcji magnetycznej wokół modelu przetwornika nad przewodzącym materiałem z wadą oraz gęstości prądów wi[...]
EN The paper deals with analysis of metrological properties of three-coil model of eddy current transducer. With finite element method (FEM) the distribution of electromagnetic fields for eddy current transducer model and various conducting materials such as metal and alloys without and with flaw has b[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 215--218
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań metali nieferromagnetycznych z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych techniką PEC (Pulsed Eddy Current). Badania przeprowadzono na próbkach metali i stopów o znanej konduktywności w których wykonano wady wzorcowe w formie nacięć i nawiertów o znanych (zmierz[...]
EN In this paper the results of pulsed eddy current testing (PEC) for nonferrous materials are presented. The research deals with metal and alloy probe (Al) with known value of conductivity with artificial defects in form discontinuities (notches) with known depth and width. The output signals from edd[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Systematyczna, planowana kontrola stanu technicznego instalacji energetycznych, a w szczególności: turbin, kotłów, generatorów, wymienników ciepła, rurociągów, polepsza jakość pracy urządzeń oraz wydłuża czas ich eksploatacji. W artykule przedstawiono zastosowanie badań nieniszczących wykorzystujący[...]
EN Systematic and planned maintenance inspections of operational conditions of electrical power installations such as turbines, boilers, generators, heat exchangers, pipelines result in performance enhancing and life time extending indices. In the paper has been presented the nondestructive testing - e[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 302-305
PL W artykule przedstawiono metodę cyfrowego pomiaru składowych rzeczywistej i urojonej (rezystancyjnej i reaktancyjnej) sygnałów sinusoidalnych na podstawie zaledwie dwu próbkowań w okresie. Metoda pozwala na skrócenie czasu pomiaru składowych sygnałów w zakresie małych częstotliwości. Wyprowadzono wz[...]
EN The paper presents a method of digital measure of resistance and reactance components of the sinusoidal signals with only two sampling in period. The method allows to decrease measurement time of the related components of the signal in the range of low frequency bandwidth. The derived formulas, time[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 291-294
PL W artykule przedstawiono model matematyczny opisujący pracę detektora fazoczułego stosowanego do rozdzielania sygnałów zespolonych na składową rzeczywistą i urojoną (synfazową i kwadraturową) uwzględniający jego błędy dynamiczne. Przedstawiono sposób uproszczenia modelu oraz zaprezentowano algorytm [...]
EN The paper presents a mathematical model of operation of switched phase sensitive detector applied to the complex signals decomposition on a phase and quadrature components. There are discussed the method of model reduction and an algorithm of dynamic errors correction based on estimates of residual [...]
18
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 21--25
PL W artykule przedstawiono przetwornik impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce statycznej opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego. Przeanalizowano możliwości i koszty jego realizacji na bazie układów FPGA oraz porównano jego właściwości i koszty realizacji z przetwornikiem zb[...]
EN In the paper an impulse-code converter with selected number bit of output signal with square-root transform function is presented. There are analyzed two methods of realization this type of function converter (on FPGA and ROM) and an estimation of costs both implementations is compared.
19
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono dwa modele przetworników wiroprądowych: parametryczny oraz transformatorowy. Dokonano analizy ich własności metrologicznych dla zakresu niskich częstotliwości.
EN statistical analysisTwo models of eddy current transducers are presented: parametric and transformer. Their metrology characteristies are analyzed within the Iow frequency range.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last