Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 89-96
EN Effect of some design solutions of green house architecture on inner surface insolation has been analysed. The results of beam solar radiation and energy of direct solar radiation for the coldest and warmest months in the year have been presented. Results of computations done for Polish climatic con[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 97-102
EN This paper presents an extension to the traditional room acoustic modelling methods allowing computer modelling of huge machinery in industrial spaces. The program allows the modelling of point sources, surface sources and line sources. Combining these three types it is possible to model huge machin[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 69-74
EN In these studies the Nd:YAG laser, operated at the fundarnental wavelength [lambda]= 1,06 žm, was applied to remove superficial layers (which have thermal and absorption properties different than the base material) from the surface of Fe3%Si steel samples, For monitoring of the surface roughness of [...]
4
100%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2002 Z. 3 57--65
5
100%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2001 Z. 2 19--24
6
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 97-102
PL W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań dotyczące skutków oddziaływania promieniowania emitowanego przez laser rubinowy z cienką warstwą węglików Ti, W, Nb i Ta naniesioną na powierzchnię próbek wykonanych z cegły, pochodzącej z zespołu zabytkowej zabudowy przemysłowej Łodzi. W badaniach składu [...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples (covered of metals carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The electron microscopy (SEM) end Energy Dispersiv[...]
7
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 177-181
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu działania wiązki lasera Nd:YAG o długości fali 1060 nm, energii pojedynczego impulsu 500 mJ i czasie trwania 10 ns na parametry rozkładu natężenia speckli laserowych uzyskanych w wyniku odbicia spójnego światła wiązki lasera He-Ne od warstwy wierzchniej pias[...]
EN The paper presents the results of the research of the effect of the laser radiation of λ=1,06um, energy of 500mJ on the laser speckles. The analysis of laser speckle was carried out with the use of hell - neon laser, of wavelength was 630 nm.
8
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 271-274
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu działania promieniowania laserowego o długości fali 1.06 μm i całkowitej dostarczonej energii 3500 mJ na skład chemiczny warstwy wierzchniej piaskowca.
EN The paper presents the results of the research on the effect of laser radiation of λ=1,06 μm, total energy of 3500 mJ on the chemical analysis of the superficial layer of sandstone.
9
81%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 103-108
EN This paper uses the numerical simulation to investigate the turbulent flow around two high-rise buildings in proximity on the pedestrian's level at the different relative hights, gaps and wind velocities. The K-e model was used to simulate turbulence effects.
10
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 75-80
EN Paper presents some results of the experimental investigations of the surface cleaning with the aid of photon's beam. The identification of the pollution was made by the X-ray microanalysis. The radiation reflected from the surface of the porous body (laser speckles) enables the diagnosis of the sur[...]
11
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 45-52
EN The new approach for the visual comfort assessment is proposed in that paper. It is based on the Total Daylight Index (TDI) methodology taking into account the daylight transmission, distribution and utilization. All parameters are determined by climate, urban context, architecture of the building e[...]
12
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 41-46
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań dotyczące laseroego usuwania zanieczysczceń i modyfikacji warstwy wierzchniej za pomocą impulsowego promieniowania laserowego. Obiektem badań był szereg próbek cegły pochodzącej z Kościoła o.o.Jezuitów w Łodzi. W badaniach stosowano metody mikrosk[...]
EN Restoration of ancient artwork and architecture requires even more effective cleaning techniques than are currently available. Laser cleaning appears to be a suitable method for removing surface contaminants from porous materials. This paper presents some effects of laser beam interaction with cleam[...]
13
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 31--38
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań modyfikacji warstwy wierzchniej cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Ten proces przeprowadzono za pomocą światła lasera rubinowego pracującego w układzie generacji swobodnej. Jako substancji modyfikujących użyto węglików tyt[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples (covered of titanium carbide or tungsten carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The scanning electron micros[...]
14
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych w tunelu aerodynamicznym z przeszkodą gęstej perforacji, wywołującą efekty turbulentnego przepływu. Pomiary prowadzone były przy wykorzystaniu wąskiej wiązki światła laserowego usytuowanej w różnych odległościach od ekranu. Sondujące wiązk[...]
EN The paper presents the results of experimental studies of turbulence flow induced by obstacle characterized by dense perforation. Measurements were conducted in wind tunnel by means of narrow laser beam. Direction of the laser beam was perpendicular to air stream. Analyses of turbulence characterist[...]
15
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań domieszkowania warstwy wierzchniej cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Proces domieszkowania przeprowadzono za pomocą światła lasera rubinowego pracującego w układzie generacji swobodnej. Jako substancji domieszkującej użyt[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples (covered of tantalum carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The electron microscopy (SEM) end Energy Dispers[...]
16
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawiono wyniki badań fotonowego czyszczenia powierzchni cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Do monitorowania tego procesu zaproponowano zjawisko odbicia światła lasera He-Ne od powierzchni tego materiału. Zaobserwowano zależność między liczbą „strzałów" w to sam[...]
EN The work present the results of experimental examinations of the laser photon cleaning of the surface of ancient brick. Lasers (He-Ne) speckles are proposed to monitoring these phenomenon. The parameters of lasers speckles were analysed. Large differences between numbers of laser "shots" and paramet[...]
17
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2010 T. 5, nr 4 23--29
PL W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań modyfikacji warstwy wierzchniej cegły pochodzącej z obiektów zabytkowej Łodzi przemysłowej. Proces modyfikacji przeprowadzono za pomocą światła lasera rubinowego pracującego w układzie generacji swobodnej. Jako substancji modyfikującej użyto węgli[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical modification of the brick samples (covered of niobium carbide) before laser beam interaction. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The electron microscopy (SEM) end Energy Dispers[...]
18
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 243-246
PL W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego próbek cegły pochodzącej z zespołu zabytkowej zabudowy przemysłowej Łodzi, mieszczącej się przy ulicy Wólczanskiej 215. W badaniach stosowano spektrometrię EDX (Energy Dispersive X-ray). Zaobserwowano znaczne różnice składu chemicznego warstwy wi[...]
EN The work presents the results of experimental examinations of the chemical composition of the brick samples. The samples are genesis from Łódź old age buildings, placed Wólczańska 215 street. The Energy Dispersive X-ray method was used. Large differences between chemical composition of the surface l[...]
19
81%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2005 Vol. 25 47-52
PL W pracy przedstawiono analizę teoretyczną i wyniki eksperymentalne pokazujące możliwości wykorzystania wiązki lasera do analizy zmian parametrów fizycznych przepływającego powietrza, spowodowanych obecnością obiektów wprowadzających zaburzenia tego przepływu.
EN The paper presents theoretical analysis and experimental results which show the possibility of the application of laser beam in examination of the changes of physical parameters of the air flow disturbed by the presence of solid objects.
20
81%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 190-200
EN Manufacturing of concrete resistant to freezing and thawing requires an in de understanding of the mechanisms triggering deterioration. Despite numerous attempts, a definitive and fully explanatory model has yet to be formulated. This paper presents part of study which analyzes influence of pore str[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last