Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL W prezentowanym opracowaniu monograficznym przedstawione zostały wyniki badań autorki, dotyczące wykorzystania pochodnych kaliks[4]arenów w konformacji 1,3-naprzemianległej do otrzymywania nowego typu wypełnień kolumn chromatograficznych. Pierwsza część pracy jest prze-glądem literaturowym dotyczący[...]
EN The aim of this work was the synthesis of new 1,3-alternate calix[4]arene bonded silica gel stationary phases and their application to HPLC. These phases comprise two building blocks. The first one is a calixarene moiety with a hydrophobic cavity capable of forming inclusion complexes with guest mol[...]
2
100%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 2 16-19
PL Zaprojektowanie modelu oraz synteza takiej fazy stacjonarnej, która ze względu na własną strukturę i właściwości byłaby zdolna do jednoczesnego rozdzielenia jak najliczniejszej grupy związków, stanowi nadal ogromne wyzwanie dla chemików.
3
51%
Chemia Analityczna
PL Otrzymano nową fazę stacjonarną przez związanie z żelem krzemionkowym 25,27-dibenzy-loksy-26,28-bis[3-propyloksy-dimetylosililoksy]-kaliks[4]arenu w konformacji 1,3-naprze-mianległej i zastosowano ją do rozdzielania aromatycznych izomerów pozycyjnych. Sprawdzono, jaki wpływ na retencję analitów oraz[...]
EN A new 1,3-alternate 25,27-dibenzyloxy-26.28-bis-[3-propyloxy]-calix[4]arene-bonded siiicagel stationary phase (1,3-AltCaIixBz) has been prepared and used for separation of aromatic positional isomers by HPLC. The effect of organic modifier content and pH of the mobile phase on retention and selectiv[...]
4
51%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 2 52--55
PL Naturalne barwiniki organiczne są komponentami wielu obiektów dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja substancji barwiących obecnych w farbach historycznych dostarcza istotnych informacji dla szerokiego grona specjalistów zajmujących się dziełami sztuki.
5
51%
Wiadomości Chemiczne
2016 [Z] 70, 3-4 163--187
EN Natural organic dyes are group of substances that belong to various types of chemical compounds. The most commonly used in paintings and dyeing textiles were naturally occurring dyestuffs from group of anthraquinones, flavones and indigoid dyes. Identification of coloring substances present in histo[...]
6
45%
Camera Separatoria
PL Chromatograficzne rozdzielanie związków optycznie czynnych ma ogromne znaczenie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale i agrochemicznym, a także w badaniach naukowych różnego rodzaju. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano komercyjnie dostępne chiralne fazy stacjonarne na bazie, cyklodekstry[...]
EN Importance of chromatographic enantioseparations in the pharmaceutical and agrochemical industries is still increasing. In this paper the chiral stationary phases, including cyclodextrins, polysaccharides, macrocyclic antibiotics, crown ethers, proteins, ligand-exchange, Pirkle-type and ion exchange[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last