Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2000 nr 4 711-722
PL W artykule dokonano próby oceny zmian właściwości uzytkowych oleju przekładniowego Hipol 15 podczas sezonowej eksploatacji w przemyśle cukrowniczym. Zwrócono szczególna uwagę na zmiany tych wlaściwości podczas przerwy między kolejnymi kampaniami cukrowniczymi. Opisano wyniki badań próbek oleju pobra[...]
EN In the article we have tried to estimate the changes of functional properties of "Hipol 15" gear oil during a seasonal usind in sugar industry. We have taken a special notice of changing of the properties during stoppages between following sugar campaigns. We have described the results from testing [...]
2
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 10 41--45
3
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano system akwizycji danych i zdalnego dostępu do wyników pomiarów dla rozproszonych procesów pomiarowo-badawczych. Opracowane rozwiązanie zawiera wiele zawierających mikrokontrolery układów, wyposażonych w moduły radiowe i zaprojektowane tak, aby mogły pełnić różne zadania pomiar[...]
EN In this article we present a data acquisition and remote data access system for distributed test and measurement processes. Developed solution contains several microcontroller - based devices with radio modules designed for multi-purpose measurement and test control tasks. The main module can receiv[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2003 nr 2 683-698
PL W pracy przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C czasu ciągłego oraz jego opis macierzowy. Wykazano, że dowolny filtr aktywny tej klasy jest szczególnym przypadkiem zaprezentowanej struktury. Struktura ta jest szczególnie przydatna do analizy i projektowania filtrów G.-C wysokiego rzędu, między innym[...]
EN In the paper a general model of continuous-time Gm-C filter and its matrix description bas been presented. It follows that arbitrary active filter of this class is a particular case of this general structure. The structure is particularly convenient in an analysis and design of high-order Gm -C filt[...]
5
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper, sensivity properties of all-pole canonical low-pass Gm-C filters are investigated. The two most important representatives of this class are leap-frog and inverse follow-the-leader structures. We present a general structure of all-pole cononical low-pass filter of arbitrary order as wel[...]
6
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An analytical method based on the standard square-law MOS modelling for the design of highly linear, fully differential CMOS operational transconductance amplifier (OTA) is presented. The proposed circuit implementation combines a cross-coupled quad cell with a source-coupled differential pair, as w[...]
7
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A simple and effective technique for linearization of CMOS differential pair transconductor is developed using the active-error feedback concept. The proposed circuit implementation combines a conventional source-coupled differential pair with a simple error amplifier in negative feedback path. As a[...]
8
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2003 Vol. 51, nr 2 163cv-172
EN The two CMOS four-quadrant analog multipliers that can operate from a supply voltage of 3.3V are presented. The proposed circuit technique has been developed using MOS transistors working both in saturation and nonsaturation regions. Simulation results have shown that the introduced circuit based on[...]
9
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An implementation of a CMOS current-mode instantaneous companding integrator in strong-inversion is presented. The main advantage of the proposed circuit is its simplicity. Moreover, the frequency response of the integrator can be easily compensated. The operation of the circuit has been confirmed t[...]
10
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Liniowe operacyjne wzmacniacze transkonduktacyjne (ang. Operational Transconductance Amplifier - OTA) CMOS są szeroko wykorzystywane w projektowaniu współczesnych analogowych i analogowocyfrowych systemów przetwarzania sygnałów. Jednym z głównych czynników ograniczających ich potencjalne zastosowan[...]
EN An analytical design method based on a current addition/subtraction technique used to realise a linear CMOS OTA is developed. Design trade-offs are discussed and a circuit example employing three differential MOS pairs is presented. The linearity and input voltage range is significantly improved ove[...]
11
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper, a general topology of continuous-time Active-RC filter is presented. The model includes all possible Active-RC filter structures as particular cases and allows us to analyze them using a unified algebraic formalism. This makes it suitable for use in computer-aided analysis and design o[...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono analizę zakresu dynamicznego (DR) filtrów Gm-C zmiennych stanu trybu napięciowego i prądowego, realizowanych metodą transformacji uktadu dołączonego. Zaprezentowano ogólną strukturę filtru Gm-C dowolnego rzędu oraz jej opis analityczny. W szczególności określono związki pomiędz[...]
EN In the work a dynamic range (DR) analysis of reciprocal state-space Gm-C filters based on the ad joint transformation is performed. A detailed analytical description of general Gm-C filters (i. e. containing both grounded and floating capacitances) of arbitrary order is derived and discussed. In par[...]
13
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This paper briefly introduces side channel attacks on cryptographic hardware with special emphasis on differential power analysis (DPA). Based on existing countermeasures against DPA, design method combining power equalization for synchronous and combinatorial circuits has been proposed. AES algorit[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono zlinearyzowany wejściowy stopień wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS. W jego skład wchodzi para różnicowa, prosty jednostopniowy wzmacniacz operacyjny o szerokim paśmie oraz rezystor. Elementy te pracują objęte pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego a linearyzacja osiągana j[...]
EN In this paper a linearized input stage of CMOS transconductance amplifier is presented. The proposed circuit technique is developed using simple source-coupled differential pair transconductors, a feedback-loop amplifier for transconductance (gm) linearization and a linear reference resistor (R). As[...]
15
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono nowe podejście do ważnej i szeroko stosowanej klasy filtrów aktywnych czasu ciągłego, wykorzystujących wzmacniacze transkonduktancyjne i pojemności (tzw. filtry Gm-C). Zaproponowano ogólny opis macierzowy filtrów Gm-C, który obejmuje wszystkie możliwe real[...]
EN A general approach to analysis continuous-time analog Gm-C filters and equalizers, based on matrix description, is presented. A general transfer function formula for any Gm-C filter structure are given. The considerations accompanying this approach lead to useful relationships [...]
16
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper, a feedforward linearization method for differential-pair operational transconductance amplifier (OTA) is discussed. The proposed technique is developed using simple differential pair transconductors and linear reference resistor. The concept leads not only to very efficient linearizati[...]
17
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
2005 Vol. 51, z. 3 465--477
PL W pracy przedstawiono koncepcję układową operacyjnego wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS o zwiększonej liniowości charakterystyk przejściowych. Proponowana struktura wzmacniacza transkonduktancyjnego opiera się na wykorzystaniu prostych transkonduktorów realizowanych za pomocą par różnicowych. L[...]
EN In the paper, a novel highly linear operational transconductance amplifier (OTA) is proposed. The circuit is developed using simple differential pair transconductors and linearization technique based on an active-error feedforward concept. As a result, improved linearity of the single-input two-outp[...]
18
63%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
2005 Vol. 51, z. 4 541--554
PL W pracy przedstawiono koncepcję układową przestrajalnego rezystora liniowego MOS wykorzystującego tranzystory pracujące w zakresie triodowym. Opracowana struktura, jak wykazały symulacje komputerowe, charakteryzuje się dobrymi właściwościami zarówno jeżeli chodzi o zakres przestrajania jak i liniowo[...]
EN In the paper, a novel linear tunable active resistive element using MOS transistors operating in triode region is proposed. Its application to linearization of differential-pair based operational transconductance amplifier (OTA) is described. The linearization concept exploits active-error feedforwa[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2004 T. 5 843-850
PL W pracy przedstawiono opis analityczny ogólnej struktury filtru OTA-C zawierającego nieliniowe elementy aktywne. Wyprowadzono nieliniowy układ równań różniczkowych zwyczajnych opisujący dynamikę filtru. Opis ten pozwala, przy użyciu standardowych metod numerycznych, na przeprowadzenie efektywnej ana[...]
EN An analytical description of general of OAT-C filters with nonlinear transconductors is introduced. A differential system that determines dynamics of a general structure of OTA-C filter is formulated. This allows us to carry out an effective and fast transient analysis of any OTA-C filter using stan[...]
20
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An approach to rapid optimization of antennas using the shape-preserving response-prediction (SPRP) technique and coarsediscretization electromagnetic (EM) simulations (as a low-fidelity model) is presented. SPRP allows us to estimate the response of the high-fidelity EM antenna model, e.g., its ref[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last