Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : prace naukowe
1999 nr 4 49-60
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów termogrąficznych nowych radiatorów układów scalonych chłodzonych za pomocą konwekcji naturalnej i przeznaczonych do pracy poziomej. Uzyskane wyniki potwierdziły, że optymalny wybór kształtu radiatora może poprawić warunki chłodzenia układu scalone[...]
EN This paper presents simulation and thermography measurements for cooling fins for VLSI circuits, especially if they are placed horizontally. A novel radiator with triangular shape is proposed As it was obtained by calculations and confirmed by measurements, the significant increase of heat transfer [...]
2
100%
Elektronika : prace naukowe
1998 nr 3 111-129
PL W pracy przedstawiono własności promienne materiałów stosowanych w mikroelektronice, w tym półprzewodników, dielektryków i metali. Wyniki pomiarów emisyjności spektralnej krzemu, germanu, aluminium, warstw diamentopodobnych oraz ceramiki alundowej mogą być wykorzystane do termografii i modelowania z[...]
EN This paper presents radiation characteristics and IR emissivity measurements for materials used in electronics, eg.: aluminium, silicon, germanium and diamond-like structures, alumina. The measurements of emissivity for semitransparent and multilayers dielectric materials performed with the use of I[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
1999 Z. 258 3-157
PL W pracy przedstawiono analizę zjawisk odprowadzania ciepła w układach elektronicznych przy uwzględnieniu konwekcji naturalnej i promieniowania. Przestawiono modele wymiany ciepła i masy, w tym oryginalny dwuwymiarowy model złożonej wymiany ciepła dla układów hybrydowych, w którym uwzględniono nierów[...]
EN This work presents modelling, thermographic measurements and applications of cooling systems for electronic devices and circuits. Conjugate heat transfer including both natural convection and radiation is considered. Two and three-dimensional modelling is based on solving Navier-Stokes and Fourier-K[...]
4
100%
Elektronika : prace naukowe
2002 nr 7 81-94
PL W artykule przedstawiono podstawowe trendy rozwoju detektorów podczerwieni, w tym detektory termiczne - mikrobolometry i piro-elektryki, oraz detektory fotonowe ze studniami kwantowymi. Omówiono budową i działanie detektora uśredniającego SPRITE o dużej wartości wykrywalności pasmowej.
EN This paper presents. In this paper the comparison of uncooled thermal and deeply cooled QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector) detectors are briefly presented. Different types of QWIP detectors have been mentioned. The limits of detectivity both for thermal and photon detectors are discussed. To[...]
5
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Non-stoichiometric mixed-valent molybdenum oxide film was grown on a glassy carbon (GC) substrate in solutions of different pH by the electrode position method using cyclic voltammetry (CV). Simulta neously to CV the high frequency cyclic resistograms were recorded. Cyclic voltammetry and resistomet[...]
6
100%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2008 nr 2 15-18
PL W pracy przedstawiono prosty, inżynierski model transmisji atmosfery dla zakresu podczerwieni 2-5žm i 8-12žm. Model ten korzystając z ogólnych i powszechnie znanych praw fizyki (prawa Bouguera i Beera), pozwala wyznaczać rozkłady wartości współczynnika transmisji na podstawie pojedynczego pomiaru ka[...]
EN This work presents a simple, engineering model of atmosphere transmission for IR radiation in 2-5žm and 8-12žm wavelength ranges. This model is based on classical, well known laws of physics (Bouguer and Beer ones), allowing to evaluate the transmission coefficient using single calibration measureme[...]
7
100%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 7 1031-1038
EN The hydrogen evolution reaction (HER) has been studied at indium electrode in pure molten ethylammonium tetrafluoroborate (EtNH3BF4). Measurements were carried out from 424 to 474 K. The a.c. impedance and potentiostatic polarization techniques were used. The exchange current density of the HER, its[...]
8
100%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 3 493-500
EN The cathodic hydrogen evolution reaction on cobalt electrode in pure molten triethylammonium trtrafluoroborate has been studied using ac impedance and polarization curves methods. The data consist of Tafel slopes, exchange current densities, the apparent heat of activation and the double layer capac[...]
9
100%
Elektronika : prace naukowe
2004 nr 9 79-106
PL W pracy przedstawiono podstawy fizyczne i analizę działania termoelektrycznych elementów stosowanych do chłodzenia detektorów podczerwieni. Wyniki zamieszczonych obliczeń pokazująpotencjalne możliwości zastosowań tego typu struktur w sprzęcie termowizyjnym, jak i ograniczenia wynikające dużego pobor[...]
EN This paper presents three main cooling systems for infrared detectors. At first thermoelectric devices are discussed. They allow cooling down the detector with quite poor efficiency and not to the very low temperature. They do not generate any vibrations and that is why they are suitable to thermal [...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 72--77
PL W pracy zaprezentowano nową bezkontaktową metodę termowizyjną do identyfikacji mechanizmów transportu energii cieplnej przez płaską próbkę. Metoda oparta jest o jednoczesną rejestrację przez kamerę termowizyjną emitowanego z przeciwległych powierzchni próbki promieniowania podczerwonego. Opisano opr[...]
EN A new non-contact method dedicated to identifying the mechanisms of heat transfer through a flat sample is described. The method consists in measuring the infrared radiation emitted from both sides of a flat sample at the same time using two infrared mirrors and a thermovison camera. The temperature[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 10 1127-1129
PL Artykuł porusza problem korekcji współczynników wzmocnienia matryc mikrobolometrycznych w kamerach termowizyjnych przy użyciu promienników podczerwieni. Przedstawiona metoda nie wymaga używania dwóch modeli ciał doskonale czarnych. Nowością jest porównanie efektów uzyskiwanych przy użyciu dużego (pi[...]
EN The paper describes the problem of correcting microbolometer gain coefficients in thermal cameras. There is presented the reference approach (Section 2) which requires to record thermograms of two blackbody model surfaces in different temperatures [1, 2, 3]. The authors propose a different method ([...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania dryftu temperaturowe-go (ang. offset) mikrobolometrycznych kamer termowizyjnych bez ko-nieczności stosowania migawki, która przesłania obserwowaną scenę. Zamiast migawki zastosowano półprzezroczystą przysłonę, która zmienia poziom energii docierającej do[...]
EN In this paper a new method of temperature drift compensation of microbolometer detectors is presented. Thermal cameras with such detectors are commonly used thanks to relatively low price, small dimensions and no requirement for cooling the detector. Regardless of the microbolometer type, there is a[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 898-901
PL Kamery termowizyjne są od lat jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do badań zjawisk termicznych w wielu różnych dziedzinach nauki i techniki. Ze względu na wykorzystywane długości fal, najczęściej 3-5 Μm lub też 7-14 Μm, kamery termowizyjne nie mogą korzystać ze standardowych obiekt[...]
EN Infrared cameras has been used for years as one of the main tools for temperature measurements. Because of wavelengths employed (3-5 Μm or 7-14 Μm), infrared cameras cannot use standard lenses made of silicon glass. It is necessary to rely on expensive optical materials such as germanium or sa[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 902-905
PL Przedstawione w pracy wyniki dotyczą badania wpływu rodzaju sygnału wymuszenia energetycznego na wynik analizy częstotliwościowej sekwencji obrazów termograficznych oraz zestawienia wyników analiz Fouriera i falkowej dla materiałów jednorodnych termicznie. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń p[...]
EN Results of the excitation energy impact on frequency analysis for active thermography techniques are presented. Active thermography is a non-destructive evaluation method (NDE) in which tested items are excited with heat excitation, while infrared camera measures the changes of temperature distribut[...]
15
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 4 363--371
EN This is a study of the possibilities of a qualitative evaluation of protective materials with active thermography. It presents a simulation of a periodic excitation of a multilayer composite material. Tests were conducted with lock-in thermography on Kevlar® composite consisting of 16 layers of Kevl[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono podstawy i zastosowania termowizji w konserwacji zabytków. Opisano podstawy metody termowizji pasywnej i aktywnej do wykrywania defektów i identyfikacji struktur wielowarstwowych. Przestawiono system i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów. W programie zaimpleme[...]
EN Abstract - Applications of passive and active thermovision for conservation of monuments, especially architectural ones are presented in the paper. Basis of lock-in thermovision with the details of the system for nondestructive testing are described. The dedicated computer program has been created f[...]
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 11 12-15
PL Materiały stosowane do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony człowieka (m.in. materiały kompozytowe złożone z kilku warstw, zwane dalej materiałami ochronnymi) mają strukturę niejednorodną i anizotropową. Poprzez dobór odpowiednich składników można otrzymać materiał ochronny o odpowiednich par[...]
EN The structure of materials used in the production of components designed for personal protection (e.g. multi-layer composites, hereinafter called protective materials) is heterogeneous and anisotropic. By selecting suitable ingredients, protective materials of required parameters can be obtained, ma[...]
18
63%
Izolacje
PL Szacuje się, że w Polsce znajduje się ok. 11,5 min mieszkań, z czego 6,4 min wzniesiono w latach 1961-1991 w energochłonnych technologiach syste.mowych, w tym ponad 80% jako budynki wielkopłytowe [10]. Do problemu poszanowania energii nie przywiązywano wówczas wagi, ponieważ dostęp do nośników energ[...]
19
63%
Polish Journal of Chemistry
EN Non-stoichiometric mixed-valentmolybdenum oxide film was grown on a glassy carbon (GC) substrate by the electrodeposition method. The specific capacitance of this deposit was studied by cyclic voltammetry, chronopotentiometry and impedance spectroscopy. This non-stoichiometric hydrous oxide exhibits[...]
20
63%
Polish Journal of Chemistry
1999 Vol. 73, nr 8 1323-1331
EN The hydrogen evolution reaction (HER) on platinum electrode in pure molten ethylammonium tetrafluoroborate (EABF4) has been investigated using a.c. impedance and potentiostatic steady-state polarization technique. The recorded impedance spectra have been discussed by an equivalent circuit approach a[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last