Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2000 Nr 10 50--57
PL Praca zawiera propozycję procedury obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sieci z tworzyw sztucznych zagłębionych w gruncie. Procedura nawiązuje do stosowanej w budownictwie metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa obiektów polegającej na analizie stanów granicznych. W pracy rozpatruje się modele [...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL Referat zawiera podstawowe zasady projektowania sieci uzbrojenia na terenach górniczych o deformacjach ciągłych.
EN The paper contains basic rules of designing of territorial development network on mining terrains continuous deformations.
3
100%
Instal
2006 nr 10 6-9
PL Poddaje się krytycznej ocenie treść normy PN-EN 13941 w części dotyczącej projektowania i wykonywania obliczeń konstrukcji sieci. Zwraca sięuwagę na zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji sieci wynikające z nieumiejętnego stosowania normy, oraz na potrzebę dostosowania zapisów normy do norm i wymagań[...]
EN Conclusion: Standard PN-EN 13941 has negative option in part regarding pipeline designing and constructions. It has to be take into consideration for pipeline construction safety risk in result of wrong standard and need of standard regulation in reference to standards and requirements for bulding.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano wymagania ogólne, wyszczególniono dane wyjściowe do projektowania, omówiono zasady ustalania oddziaływań i analizy stanów granicznych nośności i użytkowalności. Przedstawiono ogólne zasady zabezpieczania sieci przed szkodami górniczymi.
EN General reqirements and initial data for designing of sewerage and mains system on mining exploitation areas are given. Outlines for establishing reactions and analysing limit states of bearing capacity and of utility. General requirements concerning bearing capacity and protection of sewerage and m[...]
5
100%
Informacja Instal
PL Zgodnie z dyrektywą 89/106/EEC sieci ciepłownicze należą do obiektów budowlanych. Konstrukcja sieci powinna być obliczana zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie. Przedstawia się zasady obliczeń sieci z rur preizolowanych w nawiązaniu do metody stanów granicznych. Zwraca się uwagę na potrze[...]
6
100%
Przegląd Budowlany
7
100%
Informacja Instal
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Artykuł zawiera opis i analizę przyczyn awarii konstrukcji wsporczej sieci ciepłowniczej ułożonej na terenie poddanym wpływom eksploatacji górniczej oraz koncepcję jej doraźnego i docelowego zabezpieczenia. Realizacja zabezpieczenia doraźnego umożliwiła włączenie sieci do eksploatacji w sezonie grze[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last