Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2019 R. 87, nr 3 42--45
PL Wprowadzenie technologii smart grid i smart metering jest koniecznością współczesnego rynku energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii elektrycznej są stopniowo instalowane u klientów indywidualnych i biznesowych. W niniejszym artykule pokazano przykładowe rozwiązanie, które za pomocą urząd[...]
EN Roll-out of smart grids and smart metering technologies is a must for today's electricity markets. Smart meters are gradually being installed at households and business consumers. This article presents a sample solution that using a beacon allows to read energy consumption data through optical ports[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 53--56
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z [...]
EN The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 66 21--24
PL Celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów realizacji filtrów cyfrowych w sterownikach przemysłowych serii S7-1500 firmy Siemens. Filtry te są niedostępne w dedykowanym oprogramowaniu – TIA Portal, a w warunkach przemysłowych często zachodzi konieczność stosowania filtracji cyfrowej. Wspomn[...]
EN The aim of the article is to present different ways of digital filters realization in S7 series industrial controllers (PLC) of Siemens company. These filters are unavailable in dedicated software - TIA Portal V15 and in industrial conditions it is often necessary to use digital filtering. This soft[...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 7/8 126--128
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z fa[...]
EN The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last