Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 429-434
PL W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestnika zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe gwałtowne wyjechanie pojazdu z tunelu w lewo pod dużym kątem, tak aby pojaz[...]
EN The study was carried out simulation of the event, according to information provided by the participant event, in order to determine whether in these circumstances, the declared speeds and maneuvers made possible rapid leaving the vehicle from the tunnel to the left at a large angle, so that the v[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Niniejszy artykuł przedstawia nową koncepcję piezoelektrycznego sensora/aktuatora przeznaczonego do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich a w szczególności skóry ludzkiej. Wyjaśnione jest analityczne podejście z wykorzystaniem schematu zastępczego Mason’a określającego aktuator w stanie [...]
EN This paper is devoted to a new conception of a piezoelectric sensor/actuator designed for the characterization of mechanical properties of the human skin. An theoretical analytical approach is shown In order to establish the link between the electromechanical Mason diagram obtained for a resonance f[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 47 171--174
PL W artykule opisano badania eksperymentalne piezoelektrycznego rezonansowego przetwornika zastosowanego do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich. Po krótkim wstępie w kolejnych punktach przedstawiono opis stanowiska pomiarowego oraz metody pomiaru odkształceń prototypów, przesunięć często[...]
EN The subject of this paper was the experimental verification of the resonant piezoelectric transducer used to measure the mechanical properties of soft tissues. The two prototypes of a bending transducer of unimorph type were presented. The description of the measurement methods and the test bench ar[...]
4
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Kryształy piezoelektryczne w polu elektrycznym drgają. Amplituda drgań jest największa przy częstotliwości rezonansowej. Do budowy przetworników elektromechanicznych są wykorzystywane elementy piezoceramiczne, które mają wysoką sprawność przetwarzania energii elektrycznej na energię drgań.
EN Piezoelectric crystals in the electric field vibrate. The amplitude of the vibrations is highest when the frequency is resonant. For the construction of electromechanical transducers piezoceramic elements are being used, which have a high efficiency of conversion of electrical energy into vibrations[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 399--410
PL W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji wnętrza samochodu marki Audi A5 Cabrio. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN The article analyzes the damage caused by the devastation of a Audi A5 Cabrio car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 411--426
PL W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji samochodu marki Volkswagen CC. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN The article analyzes the damage caused by the devastation of a Volkswagen CC car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
7
80%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule opisano nowy prototyp rezonansowego przetwornika piezoelektrycznego przeznaczony do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich. Przedstawiono ogólny opis struktury aktuatora wraz z wyjaśnieniem podstawowej zasady pomiaru. Podano cechy geometryczne projektowanego prototyp[...]
EN This paper is devoted to a new piezoelectric bending resonant transducer prototype dedicated to the characterization of the mechanical properties of soft tissue. A general description of the actuator’s structure is presented including the basic principles of the measurement. The chosen geometry of t[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 219--224
PL Artykuł jest poświęcony opisowi nowego prototypu przetwornika piezoelektrycznego przeznaczonego do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich. Przedstawiono ogólny opis struktury aktuatora wraz z wyjaśnieniem podstawowej zasady pomiaru. Opisano cechy geometryczne projektowanego prototypu a na[...]
EN This paper is devoted to a new prototype of piezoelectric cantilever transducer dedicated for the characterization of the mechanical properties of soft tissues. General description of the actuator’s structure is presented including the basic principles of the measurement. The chosen geometry of the [...]
9
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające realizację procesu szybkiego ładowania samochodu elektrycznego. Wymagana energia jest wyprodukowana przez elektrownię słoneczną i przechowana w stacjonarnej baterii. Rozpatrzono trzy podstawowe sposoby ładowania samochodu elektrycznego: 1) z[...]
EN This article presents the process of charging an electric vehicle with a DC fast charger. The energy needed for the charging process is produced by a solar power plant and stored in a stationary battery unit. Three basic scenarios are analysed: 1) solar power plant charging the stationary battery, 2[...]
10
71%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia z topologii i sterowania ruchem silników piezoelektrycznych.
EN The paper presents selected problems concerning with topology and motion control of piezoelectric motors.
11
71%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 115-120
EN The aim of this paper is to present the theoretical background, gather essential knowledge to further research and to build measurement stand for acquiring characteristics of piezoelectric motors. The fundamentals of piezoelectric phenomenon have been presented. Chosen topologies of piezo-actuators [...]
12
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 131--135
PL W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestników zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe wjechanie pojazdu w drzewo, tak aby pojazd zdołał uszkodzić kabinę i konte[...]
EN In the paper the simulation of the course of the event was carried out, according to the information given by the participants of the event, to determine whether in the described circumstances, at declared speeds and the maneuvers taken is possible to drive the vehicle into a tree, so that the vehic[...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN A novel conception of hybrid piezoelectric motor is presented in this paper. Proposed conception required synchronized work of quasi-static and resonant piezoelectric actuators that results in a rotary movement. The motor's working principle is explained and the main characteristics are described. S[...]
14
51%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 2 237--250
EN The presented paper concerns a novel concept of hybrid piezoelectric motor based on electroactive lubrication principle. Its structure is combined of quasi-static and resonance piezoelectric actuators, synchronizing their work to generate the rotary movement. The hybrid motor topology is compared to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last