Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Niniejszy artykuł porusza tematykę cyfrowej ewidencji zabytków w kontekście obecnych potrzeb i możliwości technologicznych. Tekst jest prezentacją wyników pracy badawczej realizowanej w latach 2002-2004, która kwietniu 2005 roku praca uzyskała Nagrodę Ministra Infrastruktury "za twórcze rozwinięcie [...]
EN This paper deals with the subject of digital inventory of historical monuments in the context of present needs and technological possibilities. The article presents the results of a research conducted during the years 2002-2004 and awarded in April 2005 the Award of the Minister of Infrastructure fo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Łódzka
2011 z. 1 79--91
PL Artykuł ma na celu zestawienie alternatywnych i tradycyjnych metod nauczania oraz porównanie ich efektów. W celu przybliżenia tematyki, dokonania analiz porównawczych oraz wyciągnięcia wniosków zostały opisane konkretne przykłady zrealizowanych projektów w ramach czterech wybranych metod dydaktyczny[...]
EN The paper is based on the author's pedagogical experience in the Institute of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz. It addresses pedagogical methods for teaching/learning of design in a changing and challenging educational setting. The impact of the Bologna Process and[...]
3
100%
Architecturae et Artibus
EN The aim of this paper is to discuss a very initial stage of architectural design. To achieve that, the way architects work at the early phase of design task is taken into consideration. For the purpose of analysing the process, two groups of designers are distinguished, viz.: novice and familiar wit[...]
4
63%
Architectus
2010 Nr 2(28) 271--276
PL Czy rzeczywiście istnieje architektura bez granic? Zależy jak zdefiniujemy to pojęcie. Czy granicę stanowi wyobraźnia?, zdolności rysunkowe?, wykonalność projektu?, umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie?, ograniczenia oprogramowania CAAD?, a może jeszcze coś innego[...]
EN Builders used drawings from the earliest times. The statue of the Sumerian ruler of Gudea (circa 2500 BC)- kept in the collections of the Louvre Museum - who is sitting on the throne and keeping a drawing of the temple plan on his lap can be considered to be the oldest drawing representation of the [...]
5
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 1 4-6
PL Artykuł poświęcony jest zastosowaniu współczesnych technologii informatycznych w badaniach związanych z ochroną i konserwacją zabytków architektury. Problematyka ta została zaprezentowana w oparciu o prace zrealizowane w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w ciągu kilku ostat[...]
EN The paper deals with deployment of information technologies in the field of built heritage protection and conservation. The discussion is based on the recent research conducted in the Institute of Architecture and Urban Design of the Technical University of Lodz. The outcomes indicate that the new t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last