Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 5 39-39
PL Zestawy hydroforowe przeznaczone są do tłoczenia, podwyższania i utrzymywania ciśnienia wody m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych, centralnych i sieciowych, w systemach przeciwpożarowych, do zraszania ogrodów i podlewania szklar[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 7-8 67-70
PL W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono rekuperację, podnosząc w ten sposób energooszczędność budynku.
3
100%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 10 100-101
PL Nowoczesne przepompownie ścieków to zwarte i kompletne urządzenia. Stosowane są tam, gdzie układ terenu, wysoki poziom wód gruntowych lub duża odległość od miejsca zrzutu nie pozwalają na zastosowanie konwencjonalnych systemów grawitacyjnych. Przeznaczone są do pompowania nie tylko ścieków sanitarny[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 6 38-40
PL Artykuł odnosi się do uregulowań technicznych obowiązujących na rynku pomp obiegowych i cyrkulacyjnych na obszarze krajów UE.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 6 59-60
PL Publikacja przedstawia stan prawny dotyczący regulacji rynku klimatyzatorów w strefie krajów Unii Europejskiej.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 9 78--80
PL Autor przytacza aktualne zapisy z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odnoszą się do wymogu stosowania klap ppoż. w przewodach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, po czym omawia mechanizm działania przeciwpożarowych klap odcinających i klap dymowych.
7
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wymagania dotyczące przepustów instalacyjnych. Omówiono rodzaje przepustów instalacyjnych i sposoby ich izolowania.
EN The article presents requirements concerning installation culverts. Types of installation culverts and the methods of their insulation were discussed.
8
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 51--54
PL Tematem publikacji są kwestie zastosowania detektorów gazów do sterowania systemami wentylacyjnymi w pomieszczeniach garażowych. Między innymi przywołano w niej przepisy budowlane regulujące warunki techniczne dla rozwiązań wentylacji takich pomieszczeń, scharakteryzowano istotne cechy detektorów CO[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 30, 32
PL Tak jak u człowieka o wydolności organizmu decydują serce, krążenie i system oddechowy, tak za możliwości instalacji wentylacyjnych odpowiadają przewody i wentylatory. Prawidłowy dobór tych ostatnich wymaga sprecyzowania celu i przeanalizowania kilkunastu kryteriów, począwszy od wydajności i sprężu [...]
10
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 34--36
PL Publikacja charakteryzuje rynek pomp ciepła w Unii Europejskiej, Niemczech i w Polsce. Podano w niej też bieżące działania legislacyjne Brukseli. Ponadto zawarto w niej wskazówki, gdzie można szukać wsparcia dla inwestycji OZE oraz nakreślono perspektywy rozwoju branży.
11
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 5 18--20
PL W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące przepisów prawnych regulujących obrót tymi urządzeniami, charakterystyk ich najważniejszych parametrów, warunków użytkowania, dopuszczalnych błędów, trwałości, przydatności, reguł doboru, montażu i eksploatacji.
12
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 5 51--52
PL Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące szczegółów nowych systemów etykietowania, które obowiązują od stycznia 2013 r.
13
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 5 69--70
PL Publikacja odnosi się do projektu zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej izolacji cieplnej przewodów c.o., c.w.u. oraz przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji.
14
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 60--61
PL Publikacja omawia spotykane na rynku technologie pomiaru ciepła oparte o rozwiązania korzystające z przetworników przepływu, czujników temperatury, przeliczników, systemów zdalnego odczytu, systemów odczytów przewodowych i bezprzewodowych. W uzupełnieniu informacje związane z doborem ciepłomierzy.
15
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 45,47
PL W publikacji podano najważniejsze informacje o kurtynach powietrznych: definicja, skuteczność działania, zastosowanie, przesłanki doboru i montaż.
16
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 4 78
PL W artykule podano informacje o kilku najbardziej rozpowszechnionych metodach uzdatniania wody w instalacjach domowych: filtracji mechanicznej, odżelazianiu, odmanganianiu, zmiękczaniu, sięganiu po technologie odwróconej osmozy, dezynfekcji promieniami UV oraz korzystaniu z filtrów węglowych.
17
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 7-8 54--55
PL W omówieniu autor porusza problematykę uwarunkowań technicznych stawianym przepustom instalacyjnym niepalnym i palnym oraz kombinowanym, a także obudowie pionów instalacyjnych.
18
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 7-8 71--72
PL Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10 do 30% i wynikają z wielu przyczyn. Ceny wody i ścieków stale rosną, a ustalenie przyczyn rozbieżności oraz źródeł strat wody może pozwolić obniżyć koszty dostaw o kilkanaście procent. W publikacji przedstawiono informacje o naj[...]
19
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 10 52
PL W publikacji informacje o zmianach izolowania przewodów HVAC zawartych w znowelizowanych warunkach technicznych jakim powin-ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r.
20
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 47-48
PL Obiekty wielkokubaturowe pełnią różne funkcje i mają odmienne wymagania wobec systemów ogrzewania i wentylacji. Łączy je jedno - obecne ceny energii sprawiają, że ogrzewanie i wentylacja stanowią znaczącą część ich kosztów eksploatacyjnych, niekiedy mając istotny wpływ nawet na koszty produkcji lub [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last