Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 129-132
PL Artykuł prezentuje podstawowe pojęcia związane z utratą szczelności płynowych konstrukcyjnie zamkniętych przestrzeni roboczych. Przedstawiono rodzaje nieszczelności: rzeczywistej i pozornej, zewnętrznej i wewnętrznej, pneumatycznej i hydraulicznej. Fizyczne podstawy zjawiska nieszczelności obiektów [...]
EN This article presents some basic concepts connected with loss of leak-tightness in fluid working volumes confined by design. It describes: actual and apparent, external and internal, and pneumatic and hydraulic leak models. In particular, the physical background of the phenomenon of mechanical objec[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedsiębiorstwo metalurgiczne jest zakładem o ciągłym systemie produkcji. Z tego powodu transport technologiczny odgrywa zasadniczą rolę dla jego prawidłowego funkcjonowania. Elementami tego systemu transportowego są suwnice. Potrzeba zapewnienia sprawnego transportu zmusza personel do doskonalenia[...]
EN Any metallurgical plant is a continuous production plant. For this reason, its process transport system plays a crucial role in its appropriate functioning. Overhead travelling cranes are element of plant’s process transport system. The need to provide for an efficient transport system forces its pe[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obiektem badań był nożny zawór hamulcowy, dla którego normy odbioru jakościowego stanowią, że badania kontrolno-odbiorcze musza, polegać m. in. na: pomiarze granicznego dopuszczalnego przecieku (nieszczelności), zdjęciu dwóch charakterystyk funkcjonalnych tj.: kąta ugięcia pedału zaworu i siły nacis[...]
EN Commissioning of brake pneumatic elements comprise between others, tightness tests. The presented method of tightness testing, called clase comparison method makes possible to alternative: thigt - leading and to measure leakages of 1 ncm3/min grade al pressure 0.6 Mpa. The essence of the method and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last