Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2009 T. 12, nr 2 133-141
PL Gleby zdegradowane w wyniku szkodliwego oddziaływania emisji z hut metali nieżelaznych są często wyjałowione z substancji organicznej oraz brak w nich odpowiedniej mikroflory. Taki stan środowiska glebowego wyklucza skuteczność biologicznej rewitalizacji bez wcześniejszego wzbogacenia matrycy gleby [...]
EN One of the most widespread form of soil degradation is the chemical contamination, which is generally seen in industrialized areas and can be manifested as heavy metals pollution. Soils degraded by the toxic emissions from non-ferrous foundries (rich of heavy metals) are very often deficient in orga[...]
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Określono, jak nawożenie osadami ściekowymi gleb zanieczyszczonych metalami i równoczesna mikoryzacja korzeni słonecznika zwyczajnego i wierzby wiciowej wpływają na wielkość biomasy obu roślin. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w warunkach sterowanych w wielkogabarytowej komorze fitotronowej. Tr[...]
EN The research estimated the effect of sewage sludge fertilization of soil (seriously contaminated with heavy metals) and simultaneous mycorrhization of sunflower and willow roots on the biomass obtained yields. The experiment was carried out under controlled conditions in a large-size phytotron chamb[...]
3
100%
Environmental Biotechnology
EN In the current study attention has been focused on the evaluation of different methods of measurement of bacterial adhesion to the metal surfaces with different chemical composition. The direct methods, which included determination of the number of bacterial cells using fluorescence microscopy and C[...]
4
80%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 6 276-280
PL Zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest problemem o charakterze globalnym. Ze względu na swoje właściwości, metale ciężkie stanowią bardzo specyficzną klasę zanieczyszczeń. W wyniku działalności człowieka i rozwoju przemysłu stężenie metali w glebach wzrasta drastycznie, a ich nawet jednorazowa depo[...]
EN Heavy metal pollution is worldwide problem. Due to their immutable nature, heavy metals are unique class of toxicants. As a result of human activities and onset of industrial revolution, concentration of heavy metals has increased drastically, causing acute and diffuse contamination of soil. Once th[...]
5
80%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 2 115--124
EN Sewage sludge can be used as a fertilizer in agricultural production. However frequent occurrence of dangerous contaminants such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) due to their toxic potential, makes this technology controversial. The persistence and migration ability of PAHs in the sewage s[...]
6
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 141-148
PL Południowe rejony Polski są jednymi z najbardziej uprzemysłowionych części kraju. W krajobraz wpisują się w dalszym ciągu wymagające podjęcia działań rekultywacyjnych zwałowiska po eksploatacji rud Zn/Pb stanowiące zagrożenie metalonośne. Poszukiwanie możliwości szybkiego, efektywnego i uzasadnioneg[...]
EN Southern regions of Poland belong to one of the most industrialized parts of country. The main part of the scenery are the zinc-lead dumping grounds which constantly require remediation activity results with heavy metals dusting danger. Looking for fast, effective and economically reasonable remedia[...]
7
80%
Chemical and Process Engineering
EN The main aim of this work is to study the thermal efficiency of a new type of a static mixer and to analyse the flow and temperature patterns and heat transfer efficiency. The measurements were carried out for the static mixer equipped with a new mixing insert. The heat transfer enhancement was dete[...]
8
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Działalność zakładów przemysłu cynkowo-ołowiowego bardzo negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze, co prowadzi do jego niekorzystnego przekształcenia na skutek pylenia i migracji metali do gleb oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Metale oraz ich wiązki obecne we frakcjach glebowych charakte[...]
EN The activity of zinc-lead industry has a very negative impact on the environment, mainly because of the accumulation of post-mining and metallurgical waste, which in the long term leads to an adverse transformation of natural environment due to migration of dust and metals to soils, surface waters a[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 516--518
PL Krzemionka mezoporowata SBA-15 jest znana od 1998 roku i ciągle cieszy się wielkim zainteresowaniem z powodu wyjątkowych możliwości aplikacyjnych. Struktura amorficznej krzemionki SBA-15 zawierająca heksagonalnie uporządkowane cylindryczne pory o średnicy około 5 nm jest doskonałą matrycą dla grup a[...]
EN Mesoporous silica SBA-15 is well known since 1998, and still maintain an interesting material from the reason of its potential applications. The structure of SBA-15 silica, containing hexagonally arranged cylindrical pores with diameter about 5 nm, seems to be a great matrix for functional units. Co[...]
10
80%
Archives of Environmental Protection
PL Wspomaganie procesu fitoekstrakcji wprowadzeniem do gleb substratów złożonych takich jak osady s´ciekowe (z przetwórstwa spożywczego), niesie ze soba. nie tylko stworzenie warunków do poprawy wzrostu ros´lin, lecz takz˙e ryzyko zwie.kszenia wymywania zwia.zków chemicznych do roztworu glebowego. Zwia[...]
EN The induction of phytoremediation by addition of complex substrates, such as sewage sludge (e.g. from the food industry), allows for better conditions of plant growth, however, it also increases the risk of chemical compounds leaching to the soil solution. Biogenic compounds occurring in sludge such[...]
11
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2018 T. 21, nr 3 227--238
PL Wody odciekowe ze składowisk odpadów komunalnych charakteryzują się wysoką koncentracją składników organicznych i nieorganicznych, w tym metali ciężkich i wielu niebezpiecznych substancji organicznych. Wody odciekowe są również uważane za potencjalne źródło mikroorganizmów chorobotwórczych. Uszczeln[...]
EN Sealing of landfill and treatment of leachate is a very important issue in the operation of the landfill, part of which is monitoring of leachate. In addition to the assessment of quantitative and qualitative characteristics, monitoring of leachate should also involve the assessment of leachate phyt[...]
12
71%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Głównym celem pracy jest przedstawienie wyników dotyczących procesu mieszania z zastosowaniem wirującego pola magnetycznego i cząstek magnetycznych. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w formie relacji wiążącej bezwymiarowy czas mieszania i modyfikowaną liczbę Reynoldsa.
EN The main purpose of this report is to present the effect of various types of magnetic particles on the mixing time. The magnetic particle may be treated as a miniaturized mixer and it may offer a unique, alternative approach to mixing. The obtained results suggest, that the mixing time under the rot[...]
13
71%
Polish Journal of Chemical Technology
2016 Vol. 18, nr 4 117--123
EN The aim of the study was to analyze the changes in the parameters of bacterial cultures and bacterial cellulose (BC) synthesized by four reference strains of Gluconacetobacter xylinus during 31-day cultivation in stationary conditions. The study showed that the most visible changes in the analyzed p[...]
14
61%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 4 555--565
EN The aim of the study was to present an experimental investigation of the influence of the RMF on mixing time. The obtained results suggest that the homogenization time for the tested experimental set-up depending on the frequency of the RMF can be worked out by means of the relationship between the [...]
15
61%
Polish Journal of Chemical Technology
2017 Vol. 19, nr 2 107--114
EN The aim of the present study was to evaluate the impact of a rotating magnetic field (RMF) on cellular and biochemical properties of Gluconacetobacter xylinus during the process of cellulose synthesis by these bacteria. The application of the RMF during bacterial cellulose (BC) production intensifie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last