Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 8 663--666
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcenia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni na odporność na korozję elektrochemiczną drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne. Ustalono przebieg krzywej umocnienia drutów ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8. Podano krzywe obrazują[...]
EN The article presents test results of the effect of strain in drawing process and surface modification on electrochemical corrosion resistance of wires used for cardiological guide wires. The course of flow curve for wires made of stainless steel X10CrNi18-8 was determined. Curves showing polarizatio[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję galwaniczną stopu magnezu WE43 otrzymanego metodą wyciskania. Odporność na korozję galwaniczną oceniano stosując jako materiały odniesienia: stop aluminium 2017A i stal 8Mn2Si. Badania realizowano przy użyciu potencjostatu VoltaLab PGP 201 [...]
EN The study presents the results of galvanic corrosion resistance tests of magnesium alloy WE43 obtained by means of extrusion. Galvanic corrosion resistance was evaluated with application of the following materials as the reference: aluminium alloy 2017A and steel 8Mn2Si. The tests were performed wit[...]
3
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is to evaluate the influence of technological parameters of flattening in the ball rolling mill on spread and geometrical properties of strips made of stainless steel of 1.4310 type and to obtain mathematical models of flattening process. Design/methodology/approac[...]
4
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X2CrNi 17-12-2 przeznaczonych do wyrobu implantów kardiologicznych. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznego osocza. Dokonano oceny wpływu umocnienia odkształceniowego [...]
EN The study presents the results of electrochemical corrosion tests results for wires made of stainless steel X2CrNi 17-12-2 used for production of cardiological implants. Potentiodynamic tests were performed in artificial blood plasma solution. Evaluation of the effect of work hardening in drawing pr[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ umocnienia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na ich właś[...]
EN This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Analyzed factors included impact of hardening in drawing process and modification of wire surface, involving sterilisation process with pressurized water steam, on th[...]
6
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Guide wires with suitable functional characteristics are of crucial importance for proper urological treatment. This study presents an analysis of the effect of work hardening taking place in the process of wire cold drawing and the effect of surface modification by means of electrochemical polishin[...]
7
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną odlewanego i przerabianego plastycznie stopu magnezu AZ31. Pomiary realizowano w roztworze 1,35 % NaCl z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLabŽPGP201. Na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wy[...]
EN The work presents the results of electrochemical corrosion tests of cast and plastic formed magnesium alloy AZ31. The tests were performed in 1,35 % NaCl solution with the use of electrochemical testing system VoltaLabŽPGP201. On the ground of recorded polarization curves, typical characteristics th[...]
8
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main purpose of this study was to evaluate physical and chemical properties of Cr-Ni-Mo steel and Co-Cr-W-Ni alloy with modified surface, used for implants in human urinary system. Design/methodology/approach: Evaluation of physical and chemical properties of biomaterials was made on th[...]
9
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the study is to evaluate resistance to electrochemical corrosion of wire made of Cr-Ni stainless steel, designed for use in endourological treatment. The influence of strain formed in the process of drawing and methods of wire surface preparation to corrosive resistance in ar[...]
10
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Dla prawidłowego ustalenia wielkości naprężenia uplastyczniającego istotnym zagadnieniem staje się precyzyjne wyznaczenie naprężeń rzeczywistych, jakim podlegają próbki drutu w trakcie realizacji próby rozciągania. Zaprezentowane wyniki badań wykazały, w jakim stopniu wielkość naprężenia rzeczywiste[...]
EN Flow stress change curves of strain function enable to predict the response of material during mechanical working processes. An important matter for the correct determination of flow stress values is precise determination of true stress that wire samples undergo during tensile stress. Presented test[...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Cechy geometryczne taśm zależą od średnicy drutu i jego właściwości oraz parametrów procesu. Płynięcie metalu w kotlinie odkształcenia zależy od: średnicy walców, średnicy drutu i jego własności, wielkości odkształcenia i naciągów oraz warunków tarcia. Zmiany poszerzenia pasma w jednoprzepustowym pł[...]
EN The geometry features of strip depend on the wire diameter and its properties and on process parameters as well. The metal flow between rolls depends on: rolls diameter, diameter and mechanical properties of the wire, greatness of deformation and tensions, conditions of friction. The changes of band[...]
12
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Efektywnym sposobem produkcji cienkich i wąskich taśm wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów jest płaszczenie drutu miedzy kulami. W walcarce kulowej cylindryczne (rys.1) walce zastąpione zostały kulami średnicy ~15 mm, które oparte są na napędzanych walcach oporowych. Nowatorskie urz[...]
EN An efficient method of manufacturing thin and narrow strips made of steel, non-ferrous metals and their alloys is wire flattening between the balls. In a ball mill cylindrical rolls (fig.1) were replaced by balls with diameter of appr.15 mm that are driven on backing-up rolls. This innovative device[...]
13
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Krzywe zmiany naprężenia uplastyczniającego w funkcji odkształcenia pozwalają na przewidywanie zachowania się materiału w czasie procesów obróbki plastycznej. Wyznaczenie naprężeń rzeczywistych, jakim podlegają próbki drutu w trakcie realizacji próby rozciągania jest istotnym zagadnieniem przy prawi[...]
EN Flow-stress curves allow to predict the behaviour of a material during metal forming processes. For proper establishing the magnitude of flow stress, precise determination of the true stress from a tensile test is necessary. The tests that were carried out enabled to analyse the participation of ela[...]
14
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Podstawowym kryterium przydatności biomateriału metalowego na implanty urologiczne (stenty urologiczne) jest biokompatybilność. Jest ona w głównej mierze związana z własnościami fizykochemicznymi powierzchni implantu, które powinny być dostosowane do cech środowiska tkanek układu moczowego człowieka[...]
EN The main purpose of this study was to evaluate physicochemical and electrochemical properties of AISI 316L stainless steel with modified surface, used for implants in human urinary system. In order to simulate conditions, which occur in the tissue environment of the urinary system, the test pieces w[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 262-264
PL Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji w tlenku etylenu na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucz[...]
EN This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Influence of modification of wire surface, involving sterilisation process with ethylene oxide (EO) on their corrosion properties, was analyzed. The tests were perfor[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 272-274
PL Celem pracy była ocena odporności korozyjnej stali 316L stosowanej w zabiegach kardiologicznych głównie na stenty naczyniowe. Analizowano wpływ elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej stali z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na jej właściwości korozyjne. B[...]
EN The purpose of the study was evaluation of corrosion resistance of steel 316L used in cardiologic treatment mainly for vascular stents. The study analysed influence of electrochemical and chemical treatment of the steel surface, including sterilisation with pressurised water steam, on its corrosion [...]
17
63%
Engineering of Biomaterials
18
63%
Engineering of Biomaterials
19
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2004 R. 49, nr 4 192-195
PL Zaprezentowano zastosowanie metody wektorowego pomiaru obrazu cyfrowego w popularnym oprogramowaniu graficznym. Omówiono procedurę przygotowania zdjęć cyfrowych do pomiaru cech geometrycznych płaszczonego drutu.
EN Application of digital image vector measurement method based on a graphics software has been presented. Procedure for digital pictures preparation for measuring geometrical features of a flat wire has been outlined.
20
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2004 R. 49, nr 9 447-450
PL Zaproponowana metodyka obliczeń i opracowane zależności pozwoliły na wyznaczenie naprężeń rzeczywistych występujących w czasie rozciągania cienkich drutów miedzianych (obrobionych cieplnie oraz umocnionych). Wyniki badań wykazały, w jak dużym stopniu wielkość naprężeń rzeczywistych, określona dla za[...]
EN Suggested computation methodology and elaborated dependences, allowed to determine the true stress ocurring during tension of thin copper wires, both heat-treated and work-hardened. Examination results showed how much the magnitude of true stress, determined for plastic strain range, differs from th[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last