Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN Industrial applications require functional surfaces with a strictly defined micro-texture. Therefore engineered surfaces need to undergo a wide range of finishing processes. One of them is the belt grinding process, which changes the surface topography on a range of roughness and micro-roughness sca[...]
2
80%
Logistyka
PL Jeszcze przed 15 laty, szlifowanie za pomocą ściernic, było wyznacznikiem precyzyjnej obróbki powierzchni elementów maszyn. Mikrowygładzanie powierzchni za pomocą foliowych taśm ściernych (nazywane w literaturze superfinish lub microfinishing) wyznaczyło nową erę w precyzyjnej obróbce elementów. Efe[...]
EN Just before 15 years grinding with grinding wheels was the determinant of precision manufacturing of machines part surface. Bolt-on microfinishing with microfinishing films (MFF) is a modern method for obtaining the high quality surfaces with short time of machining, which characteristic decides of [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W referacie przedstawiono stanowisko obróbkowe oraz opis układu źródła jonów typu Kaufmana dającego prostokątny kształt wiązki jonów. Opisano stosowane próbki, procesy obróbki jonowej próbek stacjonarnych i obrotowych. Podano parametry i wyniki obróbki dotyczące zmian chropowatości i topografii powi[...]
EN The present paper presents the machining stand and the description of Kaufman's ion source system producing the rectangular ion beam. There described the samples applied and ion machining process of stationary and rotary samples and defined parameters and machining results of roughness and surface t[...]
4
80%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 719--725
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy literatury oraz badań własnych dotyczących efektywności działania systemów oczyszczania spalin silników ZI. Problem ten przedstawiono poprzez analizę wyników badań okresowych pojazdów przeprowadzonych na Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tematykę tą uzupeł[...]
EN The article presents the results of experimental research connected with the efficiency of vehicle after treatment systems powered by spark ignition engines. These issues were presented by the analysis of the results of annual technical inspection elaborated in the station. Statistical data analysis[...]
5
80%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1180--1181
PL Przedstawiono obrazy topografii powierzchni elementów z tworzyw ceramicznych szlifowanych z zastosowaniem ściernic o hiperboloidalnej powierzchni czynnej. Wykazano, że cechy tej metody mają istotny wpływ na uzyskanie długiej strefy szlifowania oraz topografię obrabianej powierzchni.
EN The article presents images of surface topography elements of ceramic materials using grinding wheels with hyperboloidal active surface. It has been shown that the characteristics of this method have a significant influence on the long grinding zone, and the topography of the machined surface.
6
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono możliwości uzyskania bardzo gładkich powierzchni elementów silników spalinowych poprzez mikrowygładzanie foliowymi taśmami ściernymi. Zaprezentowano przegląd możliwych do obrobienia tą metodą elementów silników spalinowych oraz specjalizowane mikrowygładzarki taśmowe światow[...]
EN The article presents the possibility of obtaining by micro-smoothing with the foil abrasive tapes the very smooth surfaces of combustion engines elements. There was presented the review of possible to working combustion engines elements with this method as well as the specialized belt smoothing mach[...]
7
80%
Inżynieria Maszyn
2015 R. 20, z. 1 41--49
PL Operacje obróbki ściernej jako operacje końcowe w całym procesie obróbki mają decydujący wpływ na dokładność kształtową i wymiarową obrabianych elementów. Istotną grupą przyczyn niedokładności wpływających na dokładność obrabianych elementów są odkształcenia układu obróbkowego wynikające z oddziaływ[...]
EN The grinding operation as final in the material processing cycle crucially determines the accuracy of the shape and dimensions of the workpieces. The study analyzes the effect of deformation of the headstocks in the automatic grinding of small ceramic elements. The relationships for specifying the v[...]
8
80%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1386--1387
PL W artykule zawarta jest analiza teoretyczna oraz wyniki badań doświadczalnych mikrowygładzania powierzchni stalowego wałka przy użyciu kilkunastu foliowych taśm ściernych o wymiarach ziaren od 80 do 5 μm. Każda taśma wygładzała przeznaczony jej fragment szlifowanej powierzchni wałka w łącznym czasie[...]
EN The analysis of theoretical and experimental research results of steel roller surfaces micro-finishing were present in this article. For these operations a dozen types of abrasive foil strips with grain’s from 80 to 5 microns were used. Each part of these roller surfaces were smoothing by 18 seconds[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 259-269
PL W artykule zasygnalizowane zostały zagadnienia mechaniki ruchu pojazdu samochodowego oraz elementy mechaniki zderzenia ciał. Przedstawiono rodzaje i cechy szczególne wypadków drogowych oraz omówiono metody analityczne oraz zasady działania wybranych programów komputerowych wspomagających proces reko[...]
EN The theoretical issues connected with vehicles movement and mechanics of bodies collision were signaled in this article. The types and features of vehicle crashes were presented too. The analytical methods of traffic accidents reconstruction and operation of selected programs, that support of recons[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1127--1132
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu rozruchu zimnego silnika na zużycie pierścieni tłokowych oraz tulei cylindrowej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Celem badań było wykazanie wpływu częstości rozruchu i jakości oleju silnikowego na intensywność procesu zużycia tul[...]
EN Results of experimental research of piston rings and cylinder wearing process were presented in this article. The oil grade impact on piston’s rings wearing intensity were discussed in this paper. Research were conducted for “cold start” engine condition. The results were obtained for two different [...]
11
80%
Mechanik
12
80%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 201--206
EN A few chosen methods of swirl generation inside the cylinder were presented in this article. There were presented the results of impact of intake channel geometry on chosen charge movement parameters related to the air-flow inside the cylinder. Moreover, there was presented an authors own conception[...]
13
80%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 176--180
EN The results of experimental research of cylinder wall wearing process were presented in this article. Researches were conducted on the basis of four strokes spark ignition one cylinder engine. The main goal of presented research was assessment of impact of cold start condition on intensity of cylind[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last