Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 5-13
PL W artykule przedstawiono stosowaną z powodzeniem przez autorkę artykułu technikę formułowania ocen wydajności i efektywności pracy stanowisk roboczych oraz wykorzystania ich do podnoszenia poziomu organizacji i procesów pracy. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody. Zaprezentowano analizę cz[...]
EN The author presents the method of creating the evaluation of work-stands' productivity and efficiency as well as the technique of making use of them to increase the level of the work's processes' organization. The most popular methods which the author of this article uses in practice are described. [...]
2
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 139-145
EN The article presents one of the methods applied to control quality of working conditions, improved by Dupont company for many years and successfully used by many enterprises from various branches. Safety Training Oservation Programme system (STOP) is resonsible for stimulatingo employees' safe condu[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 5 172--179
PL Wiekszość przedsiębirstw prowadzi nieprawidłową politykę doraźnej poprawy bezpieczeństwa jakości i warunków na stanowiskach pracy. Zmnany, wymuszane najczęściej przez kontrole, mają charakter prze jściowy i niestety po ktrótkim czasie odwracalny. W artykule przedstawiono ideę oraz główny zarys metod[...]
EN Most companies have a policy of ad hoc abnormal improving the safety and quality of their workplaces. Changes, mostly enforced by the controls, are temporary and, unfortunately, after a short time reversible. The article presents the idea and the main outline of assessing the position of the standpo[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 69 5--16
PL Każde celowe działanie ludzkie powinno bazować na rozległych i aktualizowanych zasobach wiedzy. Tylko wtedy ma szansę być skuteczne i przynieść oczekiwane rezultaty. Jest to szczególnie ważne, gdy działanie to zapewnia człowiekowi nie tylko przetrwanie w sensie biologicznym, ale realizację podstawow[...]
EN Every intentional human action should be based on extensive and current knowledge. Only then does it have a chance to be effective and to bring about the expected results. It is particularly important when the action undertaken ensures not only biological survival, but also fulfils basic human needs[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last