Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 87-93
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę diagnozowania złożonych systemów technicznych, jakimi są układy hydrauliki maszynowej. Sklasyfikowano procesy zachodzące w układach oraz na przykładzie pompy hydraulicznej pokazano mechanizm powstawania drgań, których miary można wykorzystać do diagnozowania [...]
EN The paper presents diagnostic problems of hydraulic systems and there was given suggestions on process occurring in hydraulic systems. There was presented the mechanism of generation of vibrations an the example of a hydraulic pomp. The general diagnostic algorithm of hydraulic systems was presented[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 117-127
PL Przedstawiono problematykę diagnozowania układów hydrauliki maszynowej. Sklasyfikowano procesy zachodzące w układach oraz na przykładzie pompy hydraulicznej pokazano mechanizm powstawania drgań, których miary można wykorzystać do diagnozowania stanu technicznego pomp.
EN The paper presents problems of the diagnosis of hydraulic systems and proposes a classification of processes taking place in hydraulic systems. A hydraulic pumps as an example showing the mechanism of vibrations formation. The vibration measures can be used for diagnosing the technical condition of [...]
3
100%
Diagnostyka
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nierównomierności ruchu siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu wpływu zużycia tłoczyska siłownika, wielkości obciążenia oraz niewspółosiowości oddziaływania obciążenia zewnętrznego.
EN The results of laboratory reaserch irregularity of move piston of hydraulic cylinder, take into consideration wear of piston rod, external loading and misalignment external loading.
4
100%
Instal
2008 nr 1 48-52
PL Suszenie osadów ściekowych jest operacją jednostkową o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, stosowaną w skali technicznej w niektórych oczyszczalniach ścieków komunalnych. Analiza i badania przebiegu suszenia osadów mają na celu poprawę jego efektywności, przyniesienie wymiernych oszczędności ener[...]
EN Drying of sewer settlings, which is an activity requiring, a great amount of energy, is applied on the technical scale in some of the communal waste treatment plants. Analysis and research of the drying of sewage residue is aimed at increasing the effectiveness and energetic savings, therefore minim[...]
5
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 4 29-32
EN Thermal centre failuring is the cause of high costs for the companies administering the centres, its consequences influence heat recipients. Since failuring occurs mostly during the periods of the greatest demand for heat (autumn-winter-spring), and the fact that thermal centres are exploited throug[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 101-115
PL Opisano zanieczyszczenia cieczy hydraulicznych oraz ich wpływ na stan techniczny elementów układów hydraulicznych. Przedstawiono klasyfikację stanów elementów oraz metodykę diagnozowania układów hydraulicznych.
EN The paper presents contaminations of hydraulic fluids and an impact on technical state elements of hydraulic systems. A classification of technical state and general diagnostic algorithm of hydraulic systems are presented.
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono wyniki badań dwóch rodzajów kolektorów słonecznych. Porównano efektywność energetyczną badanych kolektorów zainstalowanych na obiektach w dwóch miastach oddalonych od siebie o ok. 570 km.
EN The paper presents results investigation of flat collectors and vacuum collectors. Compared of thermal efficiency investigated collectors on objects apart on distance 570 km.
8
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 167-178
PL W artykule opisano problematykę podatności diagnostycznej na przykładzie układów hydraulicznych koparek. Przedstawiono wskaźniki podatności diagnostycznej, które można wykorzystać do oceny ekonomicznej efektywności systemu diagnostycznego. Przedstawiono efekty ekonomiczne wprowadzanego systemu diagn[...]
EN This paper presents aspects of diagnostic susceptibility illustrated with hydraulic systems of excavators. The presented factors of diagnostic susceptibility are used for the estimation of economic effectiveness of technical diagnosis.
9
88%
Hydraulika i Pneumatyka
2003 nr 3 18-28
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaproponowano sposób wykorzystania wysuszonego osadu ściekowego o 90 % udziales.m., jako paliwa do współspalania z korą sosnową. Zastosowanie takiego paliwa ma na celu uzyskanie dodatkowego, odnawialnego źródła energii. Przedstawiono wyniki badań.
EN The use of dried sewage sludge with up to 90% share of DM as fuel for co-firnig with pine bark is suggested. The use of such kind of fuel is aimed to obtain additional energy source. The result of the research are presented.
11
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 35--42
PL W artykule przedstawiono sposób termicznej utylizacji wysuszonego osadu ściekowego o zawartości 90% suchej masy, w procesie współspalania i zgazowania w postaci luźnej. Wysuszony osad może stanowić rodzaj paliwa odnawialnego, który można wykorzystać w gospodarce cieplnej i energetycznej. Stosowanie [...]
EN The article shows a method of thermal utilization of the dried sludge with a content of 90% by dry weight of co-firing and gasification in a loose form. The dried sludge can provide fuel renewable, which can be used in the economy of heat and energy. The use of techniques of gasification and pyrolys[...]
12
51%
Instal
2010 nr 12 6-9
PL W artykule przedstawiono dwa przypadki instalacji pompy ciepła z wodą gruntową jako dolnym źródłem ciepła. Wskazano na parametry fizyczno-chemiczne wody jako czynnik utrudniający lub uniemożliwiający funkcjonowanie pompy ciepła w przeciętnych warunkach eksploatacji.
EN In the article two cases of heat pump installations with ground water as a heat source were presented. Physical and chemical properties of ground water have been pointed out as a factor for making troubles or rendering impossible functioning of heat pump at average operating conditions.
13
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 579--590
EN Municipal sewage sludge are a by-product of waste water treatment. The problems of sludge associated with the development of sludge require urgent solutions. Municipal sewage sludge may be used in agriculture in two forms: processed and unprocessed if they are stabilized and comply with acceptable l[...]
14
51%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 118--124
EN The sewage sludge originating from wastewater treatment plants (WWTP) serving rural areas is suggested for agricultural or natural usage. However, sewage sludge is beforehand subjected to the several pre-treatments, which involve stabilization, hygienisation and pre-composting. These methods mainly [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last