Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents the short review of the chosen military identification technologies, as well as their potential usage in civil fields. There have been presented both those already known solutions, and those that may prove useful in the nearest future. The focus was on those technologies that will[...]
2
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 4 57--61
PL Izrael uznawany jest za jedno z bardziej innowacyjnych państw na świecie. Z jednej strony jest to ziemia święta wszystkich trzech wielkich religii monoteistycznych, z drugiej – jest to państwo start-upów, świetnych uniwersytetów i potężnej armii. Państwo, które żyje w stanie permanentnej wojny, ale [...]
EN Israel is known as one of the most innovative countries in the Word. On the one hand, it is the holy ground for three great monotheistic religions, and on the other hand it is a country of start-ups, well known universities and strong army. The country which in the state of constant war and where at[...]
3
100%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 4 21--28
PL W latach dziewięćdziesiątych XX wieku państwo polskie wydawało się żyć w stanie uśpienia, jeżeli chodzi o sprawy obronności. Ostatnie lata radykalnie zmieniły ten błogi obraz świata. Wojna nie jest abstrakcyjnym zbiorem obrazków z „dalekich krajów”, ale wydarzeniem, które dzieje się blisko, w sąsied[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zdobywanie funduszy na rozwój transportu, zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego, stanowić może wy-zwanie, któremu trudno sprostać. Uznając kluczową rolę rozwoju transportu Menadżerowie Infrastruktury Europejskiej (EIM) wraz ze Wspólnotą Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER) wydali cz[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W komunikacie Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "Plan działania na rzecz mobilności w miastach" [1], wydanym 30 września 2009 r., podkreślono rolę wydajnego systemu transportowego w miastach, a także ogromne wyzwania, stojące[...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W 2011 r. opublikowano raport dotyczący kosztów zewnętrznych transportu. Stanowi on uzupełnienie raportu przedstawionego w 2008 r. Jego autorami są przedstawiciele CE Delft, INF RAS, a także Fraunhofer ISI. Jak wskazują autorzy, wcześniejsze badania UIC nad zewnętrznymi kosztami transportu1 stanowią[...]
7
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 38--41
PL Zadaniem artykułu jest opisanie perspektyw zastosowania jednego z najnowocześniejszych systemów transportu szynowego, jakim jest hyperloop. Autorka rozpoczyna swoje rozważania od zdefiniowania, czym jest hyperloop, opisu podstawowych rozwiązań technicznych, aby następnie przejść do naszkicowania jeg[...]
EN The main goal of the article is to describe the prospects of one of the most modern rail transport systems which is Hyperloop. The author begins her reflections by defining what Hyperloop is, the description of basic technical solutions applied in it, to proceed to sketch potential applications of H[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jak przedstawiono w streszczeniu raportu o ograniczaniu dostępu do miejskiej sieci transportowej na terenie miast krajów Unii Europejskiej [1], w 2010 r. w Rzymie przedstawiono politykę, jaką europejskie miasta prowadzą względem systemów ARS, czyli systemów ograniczania dostępu (Access Restriction S[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W grudniu 2010 r., w Rzymie opublikowany został raport końcowy dotyczący ograniczania dostępu do sieci transportowej w miastach (Access Restriction Schemes-ARS) krajów Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wnioski zaprezentowane w raporcie.
10
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The hereby article is to present the notions of two concepts: human and artificial intelligence. The paper first offer the short presentation of their most common definitions. Both terms are widely known, however, not often are they viewed from the same perspective. Thus, the most intriguing part is[...]
11
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 3 22--29
PL Transport publiczny jest dziedziną ludzkiej aktywności, która ciągle ewoluuje, od swych początków po czasy obecne, absorbując zmieniającą się rzeczywistość technologiczną i techniczną, wdrażając do swoich usług nowe narzędzia i środki transportowe oraz urządzenia, których głównym celem jest raczej w[...]
12
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 1 22--29
PL Transport publiczny, zgodnie ze swoją nazwą, kojarzy się z przewożeniem osób z przysłowiowego miasta A do miasta B. Taki transport ma być przede wszystkim tani i dostępny rzeszom ludzi, może – choć nie musi – być komfortowy i wygodny. Tymczasem spora część potencjalnych klientów transportu publiczne[...]
13
63%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 4 18--26
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last