Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2
100%
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
2007 Z. 5 153-157
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono mechanizm powstawania harmonicznych prądu oraz opisano skutki ich występowania, a także podano sposoby charakteryzowania udziału harmonicznych. Harmoniczne w systemie elektroenergetycznym powodują, określony w zależności od parametrów sieci i odbiorników, rozpływ mocy czynne[...]
EN The paper presents current harmonics formation mechanisms, consequences of their existence and methods for characterizing their magnitude in a signal. Current harmonics influence active power flow in a way which depends on the network and receiver parameters as described in the paper. Important issu[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 6 636-638
PL W referacie przedstawiono i opisano poszczególne rodzaje strat mocy w transformatorze, oraz podano zależność tych strat od harmonicznych prądu transformatora. Na tej podstawie wyznaczono współczynnik określający zależność mocy transformatora odkształcenia prądu.
EN Respective types power losses and their dependences on current harmonics in a transformer are presented and described in this paper. A coefficent which determines the dependence of transformer power on current distortion was determined.
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 271-274
PL W referacie przedstawiono zależności definicyjne mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc niesymetrii występuje w układzie trójfazowym w przypadku jego niesymetrii napięciowej i prądowej niezależnie od charakteru [...]
EN In this paper definitions of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in an asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono zależności definicyjne oraz metody pomiaru mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc ta pojawia się w przypadku wystąpienia niesymetrii napięciowej i prądowej układu trójfazowego zarówno p[...]
EN In this paper measuring methods of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in a asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the syste[...]
7
63%
Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej
2007 Z. 5 29-33
8
63%
Metrology and Measurement Systems
PL W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz dane techniczne dwóch typów mierników parametrów sygnałów napięciowych o częstotliwościach z zakresu 0.01-10 Hz: miernika z przetwornikiem całkującym oraz miernika mikroprocesorowego. Miernikiem z przetwornikiem całkującym można mierzyć wartość [...]
EN The paper presents the design, the principles of operation and the technical specification of two types of infra-low frequency voltage instruments: the integrating converter instrument and the microprocessor instrument. Both instruments are designed for the following frequency range: 0.01-10 Hz. The[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przypomniano zależności stosowane do obliczania strat w blachach magnetycznych, w których uwzględnia się zależność od modułu indukcji i częstotliwości. Zaproponowano rozwiązanie analityczne wg pracy [9], które dla blach walcowanych na zimno musi być skorygowane tzw. współczynnikiem strat dod[...]
EN The formula for calculation of unit power losses in magnetic sheets was presented in this paper as a dependence on induction and freguency. The effect of hysteresis angle on the determmation exactness of losses was determined taking into considerations elliptic hysteresis and eddy currents.
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule opisano parametry jakościowe napięcia sieci energetycznej. Przedstawiono model cyfrowego miernika migotania światła, który umożliwia ocenę poziomu wahań napięcia pod kątem komfortu użytkownika energii elektrycznej oraz zaproponowano wzór aproksymacyjny, który pozwala na wyznaczenie wartoś[...]
EN Electrical power quality parameters have been described in the paper. A model of a digital flick-ermeter for evaluation of voltage fluctuations, basing on the degree of human irritation, was presented as well as an approximation formula, which allows us to evaluate the short term flicker Pst values,[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości blachy amorficznej Alloy 2605SA1 firmy METGLAS, wyznaczone dla próbek pierścieniowych wykonanych z użyciem różnej technologii oraz dla powszechnie stosowanej w pomiarach przy użyciu ap[...]
EN In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the amorphous steel METGLAS Alloy 2605SA1, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the design calculations of the hig[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono różne metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności w funkcji indukcji magnetycznej blachy elektrotechnicznej prądnicowej, w szerokim zakresie częstotliwości, dla powszechnie stosowanych w pomiarach przy użyciu aparatu Epsteina próbek ramowych oraz dla próbek p[...]
EN In the paper the various methods of determining of the magnetization and losses density characteristics as a function of a flux density of the non-oriented silicon steel, are presented in a wide range of frequencies. These characteristics will be used in the designing calculations of the high-speed [...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 1 126-129
PL W referacie przedstawiono sposoby określania długości obwodu magnetycznego próbek badanego materiału magnetycznego. Wskazano na niejednoznaczność przepisów i norm w tym zakresie. Przyjęcie skrajnych wartości długości obwodu magnetycznego powoduje powstanie kilkuprocentowych różnic w otrzymanych wyni[...]
EN We present methods of determination the magnetic circuit length of testing magnetic materials. We indicate the diversity of mining in standards and regulations. The acceptance of extreme length’s values of magnetic circuit causes of several percentages differences of received results of magnetic fie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last