Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 1 33--36
PL W artykule przedstawiono zasady pomiarów i oceny jakości energii dostarczanej przez mikroturbinę wiatrową podłączoną do sieci dystrybucyjnej. Opisano podstawowe parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy 10 kW oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości[...]
EN The article presents the principles of measurements and assessment of power quality characteristics, with the power supplied by the micro wind turbine connected to the distribution network. It describes the basic technical parameters of the vertical axis micro wind turbine 10 kW and the characterist[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 123--129
PL Piece łukowe AC są odbiornikami energii elektrycznej dużej mocy o chaotycznym poborze prądów niesinusoidalnych, zwłaszcza w pierwszej fazie topienia stali. Taki charakter pracy powoduje negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą w postaci wahań napięcia, asymetrii oraz odkształcenia przebiegu napięc[...]
EN AC arc furnaces are loads of high-power electric power with chaotic non-sinusoidal currents, especially in the first phase of steel melting. This type of work causes a negative impact on the supply network in the form of voltage fluctuations, asymmetry and distortion of the sinusoidal voltage wavefo[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 10 92--100
PL Elektryczny piec łukowy AC, ze względu na dynamiczny charakter pracy łuku elektrycznego, negatywnie oddziałuje na sieć zasilającą w postaci generowania wyższych harmonicznych, wahań napięcia oraz asymetrii. W artykule przedstawiono analizę asymetrii napięć i prądów w instalacji zasilania pieca łukow[...]
EN The electric AC arc furnace, due to the dynamic nature of the electric arc operation, has a negative impact on the supply network in the form of generating higher harmonics, voltage fluctuations and asymmetry. The paper presents the analysis of asymmetry of voltages and currents in the power supply [...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 12 246--251
PL W artykule opisano instalację zasilania pieca łukowego prądu przemiennego. Elektryczny piec łukowy AC, ze względu na dynamiczny charakter pracy łuku elektrycznego, negatywnie oddziałuje na sieć zasilającą w postaci generowania wyższych harmonicznych, wahań napięcia oraz asymetrii. Przedstawiono wybr[...]
EN The article presents the AC power supply installation. The AC electric arc furnace, due to the dynamic nature of the electric arc work, has a negative effect on the supply network in the form of generating higher harmonics, voltage fluctuations and asymmetries. Selected results of measurements on th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last