Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 4 815-828
PL W pracy przedstawiono wyniki numerycznej symulacji wpływu turbulencji wiatru na zrzut bomby. Praca zawiera opis matematyczny dynamiki lotu bomby oraz stochastycznego pola wiatru. Badano zależność pomiędzy parametrami turbulencji i punktem upadku bomby.
EN This paper presents results of numerical investigations into the bomb release in a turbulent wind field. Short descriptions of mathematical models of both the bomb dynamics and the stochastic wind are shown. The effect of parameters of the turbulent wind field on a random distribution of points of t[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 819-832
PL W pracy przedstawiono ogólny model badań własności dynamicznych lotniczych środków kasetowych. Umiejscowiono doświadczalne badania w locie w cyklu prac badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, badań doświadczalnych w tunelu aerodynamicznym i w locie. Model matematyczny zweryf[...]
EN In the paper, a general model for investigations of dynamical properties of cluster air weapons is presented. Flight tests were carried out in a research-development cycle. Results of simulation studies, preliminary tests in aerodynamical tunnel and in flight examination are presented. The mathemati[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 24 3-244
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 4 855--873
PL W pracy przedstawiono ogólny model badań własności dynamicznych bomb lotniczych. Główny nacisk położono na praktyczne rozwiązanie złożonego problemu oddzielenia podwieszeń od nosiciela z uwzględnieniem interferencji aerodynamicznej. Opracowane algorytmy i programy komputerowe pozwalają na rozwiązani[...]
EN This work is concerned with concepts and some results regardine the problem of aerodynamic interference in the system. The main emphasis is put on a practical, cost-effective engineering solution to this complex problem with reasonable computational efficiency allowing a code to run on PC computers.[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 2 335--344
EN The paper presents a model of the missile dynamics and the impact of the wind field thereon. Sample results of numerical simulation of the missile flight across the wind field are given and conclusions drawn.
6
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 517--523
EN While investigating dynamic properties of aerial bombs, both the analytical and experimental outcome often find their applications. Analysis of how a series of changes in flight parameters affect flight dynamics is probably one of the most essential efforts throughout this study. Numerical solutions[...]
7
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W pracy przedstawiono model dynamiki zrzutu bomby. Pokazano wpływ pola wiatru na szybowanie bomby. Strukturę wiatru opisano, uwzględniając jego stochastyczny charakter. Pokazano wyniki symulacji numerycznej zrzutu oraz poddano je analizie.
EN A model of the bomb release dynamics is presented in the paper, and how it is influenced by a wind field. The applied way of describing this field is discussed with account taken of its stochastic nature. Exemplary results of a numerical simulation of bombing are submitted and concluded.
8
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 1 139--149
EN The paper has been intended to discuss some issues closely related to the elimination of an extremely disadvantageous phenomenon, i.e. the occurrence of a negative oxygen balance in products of combustion emitted by a solid-fuel rocket engine while launching a missile from the aircraft. Findings of [...]
9
63%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 331--344
EN Range-based measuring sub-systems have been presented in the paper. Integration of these subsystems provides capabilities to assess effectiveness of air weapons used in the air force’s practice ground.
10
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 347-352
PL W pracy przedstawiono ogólny model badań własności dynamicznych lotniczych środków bojowych. Badania przeprowadzono metodą doświadczalną, teoretyczną lub mieszaną. Porównanie rozwiązań układu równań ruchu uzyskanych z modelu symulacyjnego z rzeczywistym przebiegiem zjawiska oraz ocenę przyjętego mod[...]
EN The paper shows a general research model of air weapons dynamic properties. Researches were realised using both methods a theoretical and experimental or mixed one. Both a comparison of a motion equations set resohing (obtained from simulation model) with a real run of phenomena and an evaluation of[...]
11
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 95-112
PL W narastającym ruchu lotniczym zachowanie bezpieczeństwa tego ruchu wymaga istotnego wsparcia ze strony nowych technologii. Dynamika wzrostu ruchu lotniczego w Europie będzie narastać, z uwagi na konieczność wprowadzenia do przestrzeni powietrznej bezpilotowych statków powietrznych (BSP). Efektywne [...]
EN Security of increasing intensity of air traffic requires significant technological support. In Europe, the dynamics of this phenomenon will be additionally stimulated by implementation of unmanned aerial vehicles (UAVs) into the air traffic. For effective operation of aircraft fleet it is necessary [...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 197-205
PL W procesie badania własności dynamicznych bomb lotniczych wykorzystywane są badania teoretyczne i doświadczalne. Istotnym elementem tych badań jest analiza wpływu zmian szeregu parametrów na dynamikę lotu. Numeryczne rozwiązanie równań ruchu nie dostarcza informacji o wpływie na własności lotu bomby[...]
13
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 163--175
PL Lotnicze środki bojowe (l.b) są przedmiotem ciągłych badań w całym okresie ich istnienia tzn.: cyklu prac projektowania i rozwoju; podczas badań odbiorczych przy produkcji seryjnej; w ramach bieżącej eksploatacji; po okresie gwarancyjnym. Praktyka eksploatacyjna wykazuje, że dla tego typu wyrobow ni[...]
EN The ordnance used by the Air Forces are subjected to the continuous process of research and testing works during its service life beginning from the design and development phase through the acceptation tests when manufactured and the periodical tests in the postwarranty time. The experience shows th[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 32 219--236
PL W działalności badawczej i projektowaniu systemów technicznych posługujemy się modelami obiektów. W wielu dziedzinach działalności człowieka modele opracowuje się głównie w celu uproszczenia struktury lub sposobu działania poznawanych obiektów. Modele stosuje się również w celu eksperymentalnego bad[...]
15
63%
Archives of Transport
PL W pracy opisano zastosowanie metod kontynuacyjnych i analizy bifurkacyjnej do "globalnej" identyfikacji dynamiki lotu samolotu supermanewrowego. Przedstawiono cechy sprzężeń zwrotnych pozwalających na osiągnięcie założonej struktury wartości własnych, w zakresie nieliniowości parametrów stanu.
EN This paper describes the implementation of continuation methods and bifurcation analysis in the "global" identification of an agile aircraft dynamics. In the examples presented, it integrates features of eigenstructure methods within the nonlinear state-parameter environment. The basis of the contin[...]
16
63%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 399--407
EN One of the most important parameters specifying the usability of the miniaturised electrohydraulic servomechanism includes a static friction degree in its slide pairs, i.e. resistance of the slider’s movement from rest after some time of its staying at rest under pressure. Therefore, at the stage of[...]
17
63%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 451--460
EN Specific features of air weapons, dynamic examinations as an important component of the investigation process, examples of data recorders for parameters of the combat mean under test, telecommunication system for on-line data transmission with the assumption that the system should be composed of c[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 305-310
PL W pracy przedstawiono unikalną metodykę poligonowych pomiarów parametrów kinematycznych i dynamicznych lotu bomby lotniczej. Uzyskany na ich podstawie zbiór informacji może być wykorzystywany do uzupełnienia modelu bomby, oceny poprawności tego modelu a przede wszystkim do jego identyfikacji.
EN In this paper the unique procedure of measurements of kinematics and dynamic parameter of aerial bombs trajectory in test range conditions, and the ways of using measured parameters for identification of aerial bomb model were presented.
19
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 379-384
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przestrzennego ruchu zasobników subamunicji. Zaprezentowano niektóre wyniki badań aerodynamicznych zasobnika klasycznego. Przyjęto model fizyczny oraz aerodynamiczny zasobnika uskrzydlonego. Porównano charakterystyki dynamiczne obu modeli. Badania pot[...]
EN The paper presents the simulation researches results of submunition container space motion. It is prestented choosen aerodynamic research results of clasical container. It was taken a physical and aerodynamical model of the winged container. The dynamic characteristics of beth models were compared.
20
51%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 177-181
EN Reliability needs of the military focus primarily on operational readiness, longevity, supportability, robustness. That means product performance on demand, long useful life, repair ability and satisfactory performance over environmental extremes. Availability requirements of modern systems and equi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last