Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 9 801-804
PL W artykule przedstawiono pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC na przykładzie zasilacza impulsowego AC/DC. Wykonano analizę porównawczą znormalizowanych pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej zaburzeń przewodzonych wykonywanych specjalizowanym odbiornikiem pomiarowym EMC z [...]
EN This paper presents the comparative analysis of measurements of conducted interferences taken with an EMI test receiver [5] (Fig. 1) according to norm [4] (PN-EN 55014) and non-normative measurements made by means of a digital oscilloscope (Fig. 2) in time domain. The investigations were carried ou[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 717-720
PL W artykule przedstawiono otwarty system pomiarowy do badań zaburzeń przewodzonych w kabinie ekranowanej oraz zaburzeń promieniowanych na ławie pomiarowej za pomocą specjalizowanego odbiornika pomiarowego EMC. Do komunikacji miernika z komputerem wykorzystano interfejs GPIB. System został zintegrowan[...]
EN This paper presents an open measurement system (Fig. 4) for analysis of conducted and radiated interferences. The system was integrated with Mathematica environment offering advanced tools for numerical calculations and graphical representation of the obtained results. The control application (user [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 6 491-42
PL W artykule przedstawiono pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC na przykładzie zasilacza impulsowego AC/DC. Wykonano analizę porównawczą znormalizowanych pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej zaburzeń przewodzonych wykonywanych specjalizowanym odbiornikiem pomiarowym EMC z [...]
EN This paper presents non-normative methods for measurements of interference conducted in EMC on the example of an impulsive AC/DC power supply. There was performed analysis in order to compare the normalized measurements of interference conducted taken with a special EMI test receiver with the non-no[...]
4
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper considers a set membership joint estimation of variables and parameters in complex dynamic networks based on parametric uncertain models and limited hard measurements. A recursive estimation algorithm with a moving measurement window is derived that is suitable for on-line network monitori[...]
5
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 1 10-12
6
100%
Archives of Control Sciences
EN Parameter estimation of an autoregressive with moving average and exogenous variable ARMAX model is discussed in this paper by using bounding approach. Bounds on the model structure error are assumed unknown, or known but too conservative. To reduce this conservatism, a point-parametric model concep[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 540-543
PL W artykule przedstawiono technologie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) na przykładzie oprogramowania OpenVPN. Opisano instalację, konfigurację serwera VPN zaimplementowanego na linuksowym routerze oraz klientów pod systemem operacyjnym Windows. Opisano aspekty związane z bezpieczeństwem przesyłania[...]
EN The technologies of virtual private nets (VPN) enabling the safe access to supplies and corporate applications from home unprotected internet nets on the example of software OpenVPN that are based on the open (GPL) General Public License are presented in the paper. In Section 2 there are described b[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 3 140-144
PL Podstawową część artykułu stanowi opis zaproponowanej przez autorów metody planowania trajektorii ruchu dla zespołu autonomicznych robotów mobilnych poruszających się w określonym szyku. Zastosowano w tym celu zmodyfikowaną metodę sztucznego potencjału , nazwaną przez autorów metodą warstwicową. Prz[...]
EN The purpose of the paper is to introduce a multi-stage trajectory planning algorithm for mobile robots. Unmanned Ground Vehicles (UGVs) and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) became very popular in the last few years. Many military and civil applications can be found in real life. One of the most chall[...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 35-42
EN Model-based predictive control (MPC) is an effective method for control of the large scale systems. The method relying on repeating applying the first element of the calculated control sequence to the system, based on the model of the system and available system output measurements. A time duration [...]
10
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 1 44--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące rozwiązań numerycznych punktowego modelu ułamkowego rzędu kinetyki neutronów oraz wymiany ciepła w reaktorze jądrowym. Zbudowano model ułamkowego rzędu z sześcioma grupami neutronów opóźnionych wraz równaniami wymiany ciepła. Model matematyczny został [...]
EN The paper presents the results concerning numerical solutions of the fractional point kinetics and heat exchange model for nuclear reactor. The fractional neutron point kinetics model with six groups of delayed neutron precursors was developed and numerical solutions were proposed. Mathematical mode[...]
11
51%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Kernel Principal Component Analysis (KPCA), an example of machine learning, can be considered a non-linear extension of the PCA method. While various applications of KPCA are known, this paper explores the possibility to use it for building a data-driven model of a non-linear system-the water distri[...]
12
51%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 271-281
PL Asfalty są obecnie jednymi z kluczowych produktów rafinerii nafty. Zapewnienie wymaganej jakości tych produktów ma wpływ na jej wyniki ekonomiczne. Wymagana jakość uzyskiwana jest poprzez utrzymanie laboratoryjnie wyznaczonych stosunków ilościowych pomiędzy komponentami. Zadanie to realizowane jest [...]
EN Nowadays asphalts are one of key products of petroleum refinery. Ensuring the products quality influences on its financial performance. Desired quality is achieved by keeping the quantity ratio components obtained by laboratory tests. This task is realized by automatic hierarchical control systems. [...]
13
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 11 786-790
PL W artykule zaproponowana została metoda wspomagania decyzji alokacji urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemie wodociągowym (SW) rozważana w powiązaniu z zagadnieniem estymacji wielkości niezmierzonych SW oraz w warunkach korzystania z niedokładnych danych pomiarowych. Problem alokacji został sform[...]
EN The decision supporting method for hydraulic sensor placement in Drinking Water Distribution System (DWDS) considered together with unmeasured variable estimation problem and under uncertainty conditions is proposed in the paper. The sensor allocation problem was formulated as a multiobjective optim[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 9 97--101
PL W artykule przedstawiono symulator dynamiki reaktora jądrowego (RJ) zbudowany z wykorzystaniem punktowych modeli matematycznych procesów reaktora typu wodnego ciśnieniowego PWR (ang. Pressurized Water Reactor) i zaimplementowany w środowisku MATLAB/Simulink. Symulator stosowany jest obecnie jako nar[...]
EN In the paper point kinetics and heat transfer basic principles simulator of light water nuclear power reactor has been presented. The simulator is used as an educational tool and for a preliminary research. In the first part of the paper point models of the fast processes of the light water nuclear [...]
15
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 161--170
PL W przemyśle petrochemicznym odzyskiwanie siarki stanowi jeden z ważniejszych procesów towarzyszących kompleksowemu przetwarzaniu ropy naftowej i substancji pochodnych. W artykule przedstawiono matematyczny model instalacji odsiarczania gazów Clausa wraz z układem sterowania. Wnikliwa analiza procesó[...]
EN Sulfur recovery is one of the most important processes accompanying crude oil refining and derivative substances processing in petrochemical industry. In the paper a mathematical model of Claus Sulfur Recovery Unit (SRU) together with its control system has been presented. Model formulation has bee[...]
16
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 5 48-52
17
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 12 24-27
18
51%
Rynek Energii
2014 Nr 5 141--147
PL W niniejszym referacie zaprezentowano metodykę badawczą mającą na celu określenie warunków opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej. Elektrownia ta będzie oddawać energię elektryczną do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), natomiast ciepło będzie dostarczane [...]
EN In this paper, profitability criteria and calculation methodology of profitability conditions for partial cogeneration in nuclear power plant (NPP) was presented. Considered NPP supplies electricity to consumers through public power system, whereas heat is expected to be supplied to consumption regi[...]
19
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1279--1284
PL W artykule przedstawiono wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PID dla sterowania mocą reaktora jądrowego typu PWR. Wykorzystano model matematyczny o parametrach skupionych reaktora PWR obejmujący procesy generacji i wymiany ciepła oraz efektów reaktywnościowych. Nastawy lokalnyc[...]
EN In the paper synthesis of a multi-regional fuzzy controller with local PID controllers for control of thermal power of the PWR type nuclear reactor is presented. It was assumed that the nuclear reactor worked in a wide range of change of the operating point. Lumped parameter models of the thermal p[...]
20
51%
Archives of Control Sciences
EN The paper presents the dynamic multivariable model of Nuclear Power Plant steam turbine. Nature of the processes occurring in a steam turbine causes a task of modeling it very difficult, especially when this model is intended to be used for on-line optimal process control (model based) over wide ran[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last