Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 43-45
PL W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie nasze drogi są wyposażane w ekrany akustyczne, których podstawowym zadaniem ma być tłumienie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia hałasem spowodował lawinę informacyjną, a także pojawienie [...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono metodę wyznaczania macierzowych charakterystyk dynamicznych sprzężonych układów mechanicznych na bazie macierzowych schematów blokowych. Przeprowadzono transformacje: schematu blokowego układu mechanicznego w graf przepływu sygnałów i na jego podstawie wyprowadzono macierzowe charakter[...]
EN In works [5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 13] the method of generating an operator block diagram, which is isomorphic with a discrete model of a mechanical system and is based on the hybrid graph and ihe matrix hybrid graph method, has been formulated. This represents a discrete mode) of a mechanical system wit[...]
3
100%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN This paper presents the multi-objective optimization process of a hydraulic damper design based on its interdisciplinary meta-model considering both the properties of a damper and of the testing equipment used for the purpose of design criteria verification, and in particular the tolerance band crit[...]
4
100%
Archives of Acoustics
EN Testing of devices for acoustic measurements in a free-field are being performed at the stage of designing and type certification. Free-field tests are performed only in a few laboratories – mainly in National Metrology Institutes. These are: Danish Primary Laboratory of Acoustics (DPLA, Denmark), P[...]
5
63%
Archives of Acoustics
EN As a consequence of recent implementations of EU Directives related to noise protection more and more students of various AGH-UST programs are introduced to the basics of acoustic measurements. Students at various levels of theoretical background in the field of acoustic measurements are offered pra[...]
6
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper deals with a method for the parametric system identification of a nonlinear system to obtain its parametric representation using a linear transfer function. Such representation is applicable in off-line profile correction methods minimizing the error between a reference input sig[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 623-632
PL Artykuł opisuje przykład praktycznego zastosowania rozproszonego systemu sterowania w Modułowym Systemie Produkcyjnym firmy FESTO, który znajduje się w Laboratorium Automatyki Mechatroniki i CIM na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Zawiera on najważniejsze informacje wiążą[...]
EN This article describes example of practical application of distributed controll system in FESTO Modular Production System (MPS) which is in the Laboratory of Automatics, Mechatronics, Integrated Manufacturing Systems and Production Management Methods at the Faculty of Mechanical Engineering, Silesia[...]
8
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 1 8-10
PL Przedstawiono weryfikacje modelu numerycznego układu zaworu dyskowego, używanego w amortyzatorach motoryzacyjnych. Podano wyniki badań i symulacji, proponując ich wykorzystanie do analizy wpływu parametrów konstrukcyjnych na wytrzymałość dysków zaworowych.
EN The aim of this paper was to validate a numerical model of a disc valve system used in automotive shock absorbers. Results of investigations and simulations enable better to understand influence of design parameters and their contribution to strength of a valve system.
9
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 3 285-298
PL W pracy przedstawiono stosowane obecnie metody wzorcowania mikrofonów pomiarowych oraz badania mierników poziomu dźwięku. Przedstawiono metody nie tylko powszechnie stosowane, ale rów­nież metody specjalistyczne, stosowane w nielicznych laboratoriach na świecie. Zaprezentowano, jakie możliwości pomi[...]
EN In the article is described some probe automation of the potentiometric measurements process. A computerized set for potentiometric measurements is described. It consist of a home made multichannel voltage follower with very Iow input bias current (differential type, 8 inputs for electrodes to be te[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 3 23-26
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents a sensitivity analysis method based on a first-principle model in order to reduce mechanical vibrations of a hydraulic damper. Design/methodology/approach: The first-principle model is formulated using a system of continuous ordinary differential equations capturing usual[...]
12
63%
Archives of Acoustics
EN In view of regulations harmonised with the European Union legislation, being presently introduced in Poland, it is required that the presentation of the measured sound level values is accompanied by the uncertainty study. It is especially important in cases concerning an acoustical environment of hu[...]
13
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule została przedstawiona metoda transformacji macierzowego grafu hybrydowego, izomorficznego ze strukturą dyskretnego modelu układu mechanicznego, w odpowiadający mu schemat blokowy. Przedstawiono dodatkowo program GRAFSIM zaimplementowany w środowisku MATLAB a realizujący przedstawiony algo[...]
EN The paper presents some problems of design the working arm used in a ripping car with the cutting tool The vehicles are used in coal mines to the mechanical working of a gangway. The paper presents the kinematic system selection. The kinematic equations enabling geometric synthesis have been derived[...]
14
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Prezentowany artykuł przedstawia metodę pomiarową stosowalną do automatycznego wyznaczania opisu ilościowego kształtów krzywych charakterystyk typowych dla urządzeń hydraulicznych. Proces iteracyjny dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie założonego celu jest uniwersalnie stosowalny do optymalizacji[...]
EN A measurement methodology based on differential-geometric properties of certain characteristic curves frequently used in hydraulics is presented. An iterative process that underlies construction of the methodology and its fully automatic application is universally applicable to identifying, and ulti[...]
15
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper proposes an analytical tool that supports the design process of a disc spring valve system used in hydraulic car dampers. The proposed analytical tool obtains a key design characteristic of a valve, which is the flow rate and the corresponding maximum stress level in the stack of plates. [...]
16
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper presents an approach towards improving the test rig performance for road signals used in automotive shock absorber tests. The goal is to develop a method for correction of the test signal profile in the off-line mode. The method is intended to be implemented as a software solutio[...]
17
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Contemporary robotics requires modern instruments for programming, control and supervising of robot's work. It becomes necessary to strict adjust the robot in its working environment after tests on a virtual model of the robot and its surroundings. The aim of present work is a presentation [...]
18
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is research and development concerning a fatigue tester of shock absorber seal systems. Design/methodology/approach: Analytical approach has been applied to get an understanding of a heat exchange process. The mathematical model has been formulated and validated based o[...]
19
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to design and build a laboratory stand dedicated for didactic and research purposes connected with a Fluidic Muscle. The stand is placed at the Electropneumatic and PLC controllers Laboratory [10,11,12] of the Institute of Engineering Processes Automation and Integr[...]
20
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper: The paper presents a concept of a system for off-line programming, simulation and remote supervision of the Mitsubishi Movemaster RV-M1 robot. Design/methodology/approach: In the software development process a robot installed in institute's laboratory has been used. The so[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last