Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 77 109--118
PL Przeprowadzono analizę mikrokalorymetryczną prochów wyprodukowanych w kraju i za granicą. W celu określenia wpływu struktury ziarna prochowego na procesy spalania opracowano metodę badania kinetyki samospalania pojedynczego ziarna. Przedstawiono wyniki modyfikacji prochu i analizę porównawczą.
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 79 97--108
PL W artykule przedstawiono ocenę własności użytkowych materiałów stosowanych na rdzenie pocisków podkalibrowych wykonanych ze stopów wolframu. Przedstawiono metodykę badań materiałów na rdzenie w warunkach laboratoryjnych i dokonano porównań tych wyników z badaniami poligonowymi.
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 219--232
PL W artykule przedstawiono badania nad opracowaniem metody wytwarzania wolframowych stopów ciężkich przeznaczonych na rdzenie pocisków przeciwpancernych kaliber 120mm. Punktem wyjścia były założenia odnośnie do wymiarów oraz własności mechanicznych, jakie powinien spełniać materiał. Opisano sposób wyt[...]
EN The description of research works on the development of a method for manufacture of heavy tungsten alloys designated for cores of 120 mm antitank kinetic ammunition is presented in the paper. The starting point was the assumption on dimensions and mechanical properties which have to be met by the ma[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 66 [227] 101-112
PL W pracy zamieszczono wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych wolframowych stopów ciężkich (WSC) o osnowie W-Ni-Co. wytwarzanych metodą spiekania z udziałem fazy ciekłej. W szczególności skoncentrowano się na wpływie obróbki plastycznej na zimno na własności mechaniczne, determinujące możl[...]
EN The results of study of structure and mechanical properties of W-Ni-Co matrix heavy tungsten alloys (HTA) produced by liquid phase sintering are presented. The studies were focused on the influence of cold working on mechanical properties, determining its possibilities for use them as a cores in sub[...]
5
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 9 560-565
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu i parametrów mieszania proszków: W, Ni, Fe i Co na ich morfologię i strukturę, a także jednorodność mieszanek, przeznaczonych do wytworzenia wolframowych stopów ciężkich. Przeanalizowano zmiany zawartości poszczególnych pierwiastków po 2, 6, 15 i 20 godzinac[...]
EN The results from studies of an effect of a method and parameters of mixing powders of W, Ni, Fe and Co on their morphology and structure, and also homogeneity of mixtures used to fabricate tungsten-based heavy metals are presented. The changes in a content of particular elements after 2, 6, 15 and 2[...]
6
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 10 624-627
PL W artykule zamieszczono wyniki badań kompozytów wolframowych otrzymanych z mieszanek proszków W, Ni, Fe, Co opisanych w pierwszej części publikacji. Kompozyty wolframowe sporządzono za pośrednictwem spiekania z udziałem fazy ciekłej. Przeprowadzono badania właściwości fizycznych i strukturalnych kom[...]
EN The paper presents results from examination of tungsten composites prepared from the mixtures of the W, Ni, Fe and Co powders by a method described in the first part of this paper. The tungsten composites were prepared by liquid-phase sintering. Physical and structural properties of the composites h[...]
7
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 9 513-516
PL Opisano badania wpływu procesu wytwarzania na własności wytrzymałościowe kompozytów wolframowych. Dzięki zastosowaniu domieszek do podstawowych mieszanek proszków otrzymano kompozyty o programowanych własnościach użytkowych. Użyto domieszek w postaci żelazokrzemu, krzemu, preparowanego proszku wolfr[...]
EN The paper presents results of studies on special tungsten composites manufacture process. The mechanical properties were controlled by admixtures added to standard mixture of metallic powders. Powders of: iron-silicon, silicon, doped tungsten and aluminum oxide were used. Tungsten composite rods wer[...]
8
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 12 690-693
PL Przedstawiono badania mające na celu podwyższenie właściwości mechanicznych kompozytów wolframowych. Pręty wykonane z kompozytów zawierających 92,5 % wolframu przerabiano plastycznie metodą kucia ze zgniotami 24 i 40 %. Następnie pręty te poddawano obróbce cieplnej w zakresie temperatur od 500 do 90[...]
EN The aim of the presented work was the improvement of tungsten composites mechanical properties. Rods made of composite containing 92,5 % of tungsten were deformed by forging with deformation 24 % and 40 %. Rods were then thermally treated at temperatures 500-900 °C. The following mechanical properti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last