Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 155-160
PL W artykule zamieszczono metodykę badań doświadczalnych chodu dzieci oraz przykładowe wyniki uzyskane dla zdrowego dziecka. Pomiary zostały przeprowadzone w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z wykorzystaniem systemu BTS SMART i platform Kistlera.
EN The article presents methodology of experimental research on children gait and the exemplary results of the gait analysis of a healthy child. The study was conducted in Silesian Centre for Child and Mother's Health in Katowice, using the BTS SMART system and Kistler platform.
2
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 237--242
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych prowadzonych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Analizie poddano szesnaście wybranych parametrów chodu pacjentów, po operacji neurochirurgicznej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów z połowicznym niedowładem w odni[...]
EN The paper presents the results of experimental studies conducted in Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka in Katowice. We analyzed sixteen selected gait parameters of patients after neurosurgery in the central nervous system, and a half of patients with paralysis in relation to children with no disor[...]
3
88%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 147-154
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań doświadczalnych prowadzonych dla dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami neurologicznymi. Pomiary zostały przeprowadzone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z wykorzystaniem systemu BTS Smart. Praca zawiera analizę wielkości kinematycznych (prze[...]
EN This paper presents me preliminary results of experimental measurements for healthy children and children with neurological disorders. The study was conducted in Children's Memorial Health in Katowice, using the BTS Smart system. The work contains an analysis of kinematic (angular movement of joints[...]
4
88%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 237-242
PL W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów potencjałów czynnościowych mięśni dla dzieci zdrowych, z zaburzeniami neurologicznymi oraz po usunięciu guza tylnej jamy czaszki. Pomiary zostały przeprowadzone przy pomocy zestawu BTS Pocket EMG, który jest zintegrowany z systemem do trójwymiarow[...]
EN The article presents exemplary results of muscle action potential measurements for the healthy children, children with neurological deficits and after resection of the posterior fossa tumors. Measurements were made by means of BTS Pocket EMG kit, which was integrated with the three-dimensional moti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last