Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 63--69
PL Praca prezentuje metodę wyznaczenia minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symula[...]
EN The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity [...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 3 119--123
PL Praca prezentuje analizę wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika do zabudowy w kole pojazdu. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzia do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnyc[...]
EN The analysis of the performance of various structural solutions of the cooling system for the in wheel car motor is presented in the work. The analysis was conducted on the prepared spatial calculation models using the CFD software. The maximum motor temperature for various solutions of the stator s[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symula[...]
EN The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity [...]
4
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 2 (134) 78--83
PL Rozwój technologii druku 3D i możliwość uzyskania obiektów z tworzyw sztucznych o zróżnicowanej strukturze i właściwościach mechanicznych wymusza konieczność prowadzenia wszechstronnych badań struktur drukowanych i określenia ich podstawowych parametrów mechanicznych. Tworzywa sztuczne w okresie eks[...]
EN The development of 3D printing technology and the possibility of obtaining objects from polymeric materials with a diversified structure and mechanical properties necessitates conducting comprehensive research into printed structures and determining their basic mechanical parameters. Synthetic polym[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last