Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Power of Technologies
2013 Vol. 93, nr 5 407--412
EN The article presents a comparative analysis of the wind farms equipped with V80 2MW and V90 3MW wind turbines. On the basis of these types of wind turbines and the example of two selected onshore and offshore wind farms the model of material and energy inputs incurred for a given turbine in relation[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 145-148
PL W artykule dokonano analiz szkodliwości związków toksycznych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach ZS i ZI. Dokonano przeglądu i charakterystyki poszczególnych składników spalin. Ponadto w artykule dokonano ceny wpływu toksyczności spalin na jakość powietrza oraz ich odziaływanie na środowi[...]
EN In this article was made analysis of the dangers of toxic emissions resulting from fuel combustion in combustion engines. An elaboration also includes the review and the characteristics of individual fumes components. Furthermore, in the article was made an assessment of the impact of fumes toxicity[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 149-151
PL W artykule omówiono funkcjonowanie samochodów elektrycznych na przykładzie samochodu i-MiEV. Ponadto dokonano analizy zalet oraz wad pojazdów elektrycznych rozważając ich emisyjność i wpływ na środowisko.
EN In this article discusses operation of electric cars on the i-MiEV model. Furthermore was made analysis of the advantages and disadvantages electric cars considering their emissivity and the impact on the environment.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 139-142
PL W artykule omówiony został problem emisji CO2 powstającego w wyniku spalana paliw w silnikach samochodowych w kontekście wyboru pojazdów o najniższych parametrach spalania. Przedstawiono podstawowe zasady eco-drivingu oraz jego wpływ na zmniejszenie zużycia paliw. W badaniach zaprezentowano wartości[...]
EN Paper discussed the problem of CO2 emissions resulting from the combustion of fuel car engines in the context of the selection of vehicles with the lowest fuel consumption parameters. Furthermore presents basic principles of eco-drivingu and its impact on the reduction of fuel consumption. In studie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last