Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przeprowadzono teoretyczną analizę geometrii poślizgu w materiałach polikrystalicznych. Opracowano komputerowy model propagacji linii poślizgu. W modelu przyjęto, że polikryształ składa się z ziaren o różnym kształcie, wielkości i wydłużeniu oraz różnej orientacji krystalograficznej.
EN In this work theoretical analysis of slip geometry was carried out. Computer model of slip line propagation was developed during the study. In this model multiplicity of grains shape, size, elongation and crystallographic orientation were assumed.
2
80%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 197--201
PL Fazy międzymetaliczne na bazie aluminium są interesującym materiałem ze względu na ich małą gęstość, dużą wytrzymałość oraz żaroodporność wynikającą ze zdolności do tworzenia się na ich powierzchni ochronnej zgorzeliny tlenku aluminium Al2O3. Właściwości ochronne takiej zgorzeliny zależą głównie od [...]
EN Aluminium base intermetallic phases with their unique properties like low density, high mechanical strength, high melting temperature and resistance to oxidation at high temperature, are being extensively investigated at present. The mechanism of high temperature oxidation protection is based on the[...]
3
80%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 1 22-30
PL Przedmiotem niniejszej pracy były nowe procedury badania grubości warstw za pomocą metody prądów wirowych. Dodatkowo, dla opracowania metody bezpośredniego wyznaczania grubości warstw za pomocą prądów wirowych, w pracy połączono podejście eksperymentalne z symulacją numeryczną bazującą na metodzie e[...]
EN The thesis concerns applications of the Eddy Current (EC) for measurements of the thickness of the layers. Additionally, the special finite element models have been developed which simulate eddy currents in materials with surface layers. These models can be used for direct measurements of the thickn[...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 5 1331-1338
PL Grubość warstwy wierzchniej determinuje użyteczność wielu elementów konstrukcyjnych, kształtowanych z zastosowaniem technologii inżynierii powierzchni. W ramach kontroli procesów technologicznych, pomiar grubości warstw jest prowadzony w przypadku wielu produktów wytwarzanych w przemyśle, w którym o[...]
EN Thickness of the surface layer is the one of key parameters, which deter- mines properties of the elements subjected to surface treatment. As such, his parameter is very often controlled in the manufacturing processes of safety critical parts in aerospace industry. In order to reduce the cost of qua[...]
5
80%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 1 3-8
PL Badania nieniszczące w standardowym podejściu stosowane są do oceny jakości elementów instalacji przemysłowych oraz połączeń pomiędzy nimi. W tym ujęciu wykonywane są na etapie wytwarzania, montażu i prób rozruchowych, nowych instalacji, instalacji po remoncie lub przerwie eksploatacyjnej. Współczes[...]
EN Nondestructive techniques are commonly used for quality assessment of the industrial plants elements and connection between them. This techniques are usually applied during production, assembling, starting of the industrial plants operation, in service inspections or after break-down. Currently avai[...]
6
80%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 314-318
PL Kompozyt WCCo z domieszką 30% obj. diamentu wytworzono wykorzystując nowoczesną metodę impulsowo plazmowego spiekania PPS (Pulse Plasma Sintering), opracowaną na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono wyniki badań właściwości warstwy wierzchniej kompozytu WCCo/diam[...]
EN WC composites with the addition of cobalt are valued construction and tool materials. Due to high hardness, wear resistance and fracture toughness, cemented carbide tools are more than 50% of cutting tools market. In order to increase wear resistance of WCCo tools, diamond particles are added. Compo[...]
7
61%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 3 282--289
EN This paper presents the results of the studies of the structure and properties of ultrafine grained nickel 200 obtained by hydrostatic extrusion processes. Microstructure was characterized by means of optical microscopy and electron transmission microscopy. Corrosion resistance was studied by impeda[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last