Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 5 60-63
2
100%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 4 32-34
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 175-182
EN To determine the influence of the assembly gap width on the load capacity and stiffness of the end plate connection, the FEM model of the typical connection of a beam with a column has been elaborated using the program NASTRAN. Calculations for different gap widths and for different types of bolts ([...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 12 687-688
PL Określono kryteria jakościowe dotyczące budowlanych konstrukcji stalowych. Porównano normy europejskie oraz kilka norm krajowych. Zwrócono uwagę na to, że normy niemieckie charakteryzują się odmiennym podejściem do zagadnienia tolerancji. Podkreślono potrzebę rozwiązań systemowych w opracowaniu sys[...]
EN The quality criteria of steel structures have been described in the paper. The comparizon of the European and national standards concerning steel structure execution has been done. Quite distinct attitude to the tolerances problem at German standards has been pointed. The necessity of tolerance clas[...]
5
100%
Konstrukcje Stalowe
PL Celem niniejszego opracowania jest zbadanie mechanizmów pracy doczołowego połączenia śrubowego, w którym występują luzy między powierzchniami łączonych elementów oraz między nakrętką lub łbem śruby a powierzchnią elementu. Analizę numeryczną połączenia doczołowego z luzami przeprowadzono na typowym [...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 691-693
PL Laboratorium mieści się w hangarze o konstrukcji stalowej, mającym w rzucie wymiary 55 x 247 m i wysokość 50 m. Badane modele (w tym budynku) są wykonywane w skali 1:1.
EN The establishment is located in a grand steel hangar having horizontal projection 55 x 247 m and hight 50 m. This fact enables a complex testing of total buildings on models built in scale 1:1.
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 6 346-348
PL Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania tolerancji w budownictwie jako najefektywniejszej metody zapewniania jakości. Omówiono obowiązujący stan prawny dotyczący tolerancji wymiarowych w świetle aktualnych norm. Przeprowadzono analizę tolerancji typowego złącza doczołowego, zakończoną przykładem[...]
EN Reasons for specifying tolerances have been presented. Polish and European standards covering tolerances are shortly described. Tolerance analysis for the most practical type of the bolted end plate connection and the worked example has been done.
8
100%
Archives of Civil Engineering
PL Błędne zasady określania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych stalowych elementów konstrukcyjnych lub wręcz ich brak często powodują trudności w czasie montażu konstrukcji. W każdym układzie konstrukcyjnym można wyróżnić tzw. Koordynacyjne Wymiary Montażowe (KWM). Odchyłki wymiarowe (tolerancje) KWM [...]
EN Incorrect methods of permitted dimensional deviation defining and even their shortage can cause difficulties on size. There are selected dimensions in every structural system, called Assembly Co-ordination Dimensions (ACD). Dimensional deviations of ACD are responsible for the resulting geometry of [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 10 549-552
PL Przekrycie hali "Olivia" stanowią stalowe, sprężone dźwigary kratowe o unikatowym rozwiązaniu konstrukcyjnym. Przedstawiono wyniki szczegółowego przeglądu technicznego całej hali, w tym kanałów kablowych. Z uwagi na nietypowy schemat statyczny dźwigarów opracowano dwa przestrzenne modele MES konstru[...]
EN Technical condition of the "Olivia" Hall in Gdańsk is presented. Steel, prestressed truss girders of the roof structure are the only existing example of this type of structure. Detailed, technical inspection of the structure was carried on including an inspection of the prestressing cable channels.[...]
10
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2012 No. 9 133--142
PL W pracy przedstawiono proces rewitalizacji dzielnicy Gdańska-Letnicy, przedsięwzięcia, które z bardzo krótkiej perspektywy czasu można określić mianem sukcesu. Opisano historię dzielnicy oraz przeanalizowano wszystkie przesłanki, które miały i mogły mieć wpływ na podjęcie przez władze miasta Gdańska[...]
EN This paper presents the process of urban regeneration of Gdansk Letnica district, a project that from a very short time perspective can be described as successful. The paper will present a brief district’s history as well as analysis of circumstances that may have influenced Gdansk authorities’ deci[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W zagadnieniach optymalizacji dotyczących budownictwa konstrukcji stalowych, do tej pory najczęściej stosowaną funkcją celu, była minimalizacja masy konstrukcji. Jest to jednak kryterium niewystarczające, z punktu widzenia technologii wykonania. W artykule szczegółowo przedstawiono analizę ogranicze[...]
EN Generally, the main goal of steel structure optimization is to minimize the weight of the structure. However, this solution turned out to be insufficient as the costs of the technology used significantly affects production costs. The paper presents an analysis of the constraints of technology on an [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć wzrost zastosowania okładzin kasetonowych nie tylko w przemyśle, lecz również w budownictwie publicznym, głównie ze względu na walory estetyczne jak i łatwość montażu. Jednakże przy projektowaniu przedmiotowych okładzin konieczna jest odpowiedź na pytanie,[...]
EN The paper raises the subject of the effect of boundary conditions on the resistance and stiffness of rainscreen panels. Steel rainscreen panels used in wall covering are rectangular plates with cold formed edges. Taking into consideration the side, upper or lower fringes, the shape of a bend is diss[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 46--47
PL Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych były i są projektowane zgodnie ze specjalistycznymi normami, innymi niż stosowane w budownictwie. Dotyczą one zarówno oddziaływań środowiskowych, takich jak temperatura, wiatr, oblodzenie i oddziaływania stałe (naciąg przewodów, osprzęt), jak i zasad [...]
EN Supporting structures of the power lines were and are designed in accordance with the standards which differ from the guidelines being in force in the construction industry. They concern both the environmental impacts, such as temperature, wind, impact damage and dead loads (tension wires, accessori[...]
14
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono wymagania stawiane lekkim obudowom. Przywołano odpowiednie normy i rozporządzenia dotyczące zagadnień ogólnobudowlanych i techniczno-użytkowych.
EN The article presents performance requirements for lightweight external wall cladding. Relevant standards and regulations concerning general construction and technical requirements are quoted.
15
63%
Izolacje
2016 R. 21, nr 6 60--68
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
16
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych. Przedstawiono możliwości zmian elewacji i wykonywania nadbudowy. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN The article discusses the classification and characteristics of light partitions, as well as the primary materials and components used in light cladding: metal, glass and insulation materials.
17
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na usta[...]
EN The paper presents examples of roof repairs and remodelling projects. Solutions are discussed for replacement of roofing material, with or without an additional insulation layer on the existing roof slope, as well as a method of roof remodelling through setting up new lightweight load-carrying struc[...]
18
63%
Builder
2016 R.20, nr 6 86--89
PL Wraz z rozwojem technologii budowlanych w ostatnim 50-leciu nastąpiły istotne zmiany w zakresie rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych przegród budowlanych. Obudowę obiektów z żelbetowych płyt i bloków prefabrykowanych zastąpiła w wielu inwestycjach tzw. lekka obudowa, zarówno ścienna, jak i dachowa. [...]
19
63%
Builder
2016 R.20, nr 7 134--136
PL Wszelkie przegrody budowlane stosowane w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, magazynowych oraz inwentarskich muszą spełniać stawianie im wymagania odpowiedniej izolacyjności typu R, E oraz I, stosownie do klasy odporności pożarowej budynku, w którym zostaną zastosowane.
20
63%
Builder
2016 R.20, nr 8 70--74
PL Ściana osłonowa powinna być wykonana z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, i spełniać szereg normowych wymagań funkcjonalno-użytkowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last