Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Kształt krzywej indukcji często odbiega od sinusoidalnego. Przedstawiono system umożliwiający kontrolowanie kształtu przebiegu indukcji. Przedstawiono przykłady badań materiału magnesowanego przy indukcji zwierającej wyższe harmoniczne oraz PWM.
EN Magnetisation waveforms in many electromagnetic applications exhibit flux density waveforms which are far removed from the sinusoidal ideal. A test system is described which enables complex flux density waveforms to be controlled. The precautions and additional sources of error for characterisation [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przy badaniu materiałów magnetycznych przy prądzie stałym szybkość zmian indukcji ma kluczowe znaczenie. Przedstawiono nową metodę pozwalającą na pomiar i kontrolę wartości dB/dt. Metodę sprawdzono na przykładzie blach zorientowanych i osiągnięto odpowidznią dokładność już po trzech iteracjach.
EN Control over the rate of change of flux density when plotting DC BH loops is of paramount importance when characterising magnetic materials which exhibit large values of dB/dt for a linear change of applied field. A new method is described which allows constant dB/dt measurements to be made in a use[...]
3
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje porównanie magnetostrykcji pasków Epsteina magnesowanych wzdłuż i prostopadle do kierunku walcowania (podanych naprężeniu) oraz próbek w formie dysku poddanych magnesowaniu osiowemu i rotacyjnemu (bez naprężenia). W przypadku blach niezorientowanych znaleziono korelację między mag[...]
EN Surface domain patterns in electrical steel, which appear under rotational magnetisation, were noted to be comparable to those which are observed under high compressive stress. This paper presents comparison of peak to peak magnetostriction of Epstein strips under high compression magnetised along r[...]
4
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano wpływ grubości próbki i rozmiaru ziarna dla stali konwencjonalnej o ziarnie zorientowanym (CGO) i stali o wysokiej przenikalności i ziarnie zorientowaym (HGO) na paskach Epsteina. Można oczekiwać, że amplituda sygnału Barkhausena MBN zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości próbki z uwagi na [...]
EN The influence of sample thickness and grain size of Conventional Grain-Oriented (CGO) and High Permeability Grain-oriented (HGO) steels on Magnetic Barkhausen Noise (MBN) of Epstein strips has been examined. It might be expected that MBN decreases with increasing sample thickness due to eddy current[...]
5
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 1 100-102
PL Magnetostrykcja paska blachy może zostać zmierzona podczas poddawania próbki zewnętrznym naprężeniom mechanicznym. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy tego typu pomiarach aby wyniki były powtarzalne i dokładne. Artykuł opisuje negatywne czynniki i trudności konstrukcyjne jak [...]
EN The magnetostriction of a magnetic strip steel can be measured while subjecting the sample to an external stress. There are many factors involved in ensuring this measuring technique is accurate and reproducible. This paper explains those negative factors and construction issues that have a direct i[...]
6
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 1 103-107
PL Artykuł opisuje pomiary magnetostrykcji w warunkach przemagnesowania obrotowego i PWM (modulacji szerokości impulsów) wykonanych na prototypie stojana silnika indukcyjnego. Badania przy użyciu tensometrów wykazały, że wartości magnetostrykcji zmierzone na zębach pakietu blach są znacznie większe niż[...]
EN This paper presents development of an experimental induction motor core model for measuring rotational magnetostriction under practical PWM magnetisation. It was found that the magnetostrictive strain (measured with strain gauges) at stator teeth is much greater than that in other regions due to the[...]
7
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano przestrzenny rozrzut wartości indukcji dla różnych próbek zorientowanej blachy elektrotechnicznej magnesowanej lokalnie. Jako aparatu pomiarowego użyto pojedynczego, jednostronnego jarzma magnesującego. Potwierdzono, że rozrzut wartości indukcji jest głównym powodem niedokładności pomiarowyc[...]
EN The spatial divergence of flux within various sheets of grain-oriented electrical steel was measured under local magnetisation. The magnetising apparatus was a single-yoke, one-sided flux injection system. It was confirmed that flux divergence was the main cause of inaccuracy in single-yoke flux den[...]
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Cyfrowe i komputerowe układy pomiarowe są szeroko stosowane do pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich. Producenci cyfrowych kart pomiarowych dążą do ciągłego udoskonalania dokładności i rozdzielczości pomiarowej. Całkowita dokładność pomiarowa urządzenia jest jego bardzo[...]
EN Digital and computerised equipment are widely used in the measurements of magnetic properties of soft magnetic materials. The manufacturers of digital data acquisition cards strive for improved accuracy and resolution of voltage measurements. The total accuracy of such devices is an important featur[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Skuteczne ekranowanie magnetyczne zarówno pól stałych, jak i przemiennych ma coraz większe znaczenie. Blachy elektrotechniczne są często stosowane do konstrukcji ekranów ponieważ oferują dobre właściwości w szerokim paśmie częstotliwości. Nie ma ani norm ani powszechnie akceptowanych narzędzi do oce[...]
EN Effective magnetic shielding from DC to power frequencies is of growing importance in many applications. Electrical steel is often used as a shielding material since it offers a cost effective solution over this frequency range. There is no standard or commonly accepted approach to measuring the shi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last