Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracach wielu autorów mechanizm Bennetta przedstawiony jest jako przykład niespójności wzorów służących do obliczania ruchliwości mechanizmów. Na podstawie klasycznych wzorów na ruchliwość mechanizmów przestrzennych jego ruchliwość jest ujemna (-2). Często mechanizm ten jest przedstawiany jako mec[...]
EN Works of many authors present Bennett Mechanism as an example of inconsistency of models for calculating degrees of freedom. Based on the classic equations, spatial mechanism's degree of freedom is negative (-2). Frequently, such a mechanism is presented as one with overconstraints ofunspecified na[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono jeden z problemów analizy kinematycznej i syntezy mechanizmów. Problemem tym jest modelowanie geometryczne mechanizmów w taki sposób, aby model obejmował jak najwięcej struktur zawierających najbardziej rozpowszechnione połączenia kinematyczne członów. Przedstawiony przykład sy[...]
EN In this work there has been one of the problems of a kinematic analysis and synthesis of mechanisms introduced - a geometrical modeling of mechanisms in the way the model could cover as many number of structures including most widespread kinematic joints of links as possible. The introduced example [...]
3
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper focuses on a new model of an elementary four-bar linkage. This is in fact a whole family of mechanisms whose special cases are as follows: the Bennett linkage, the spherical linkage and the plane parallelogram linkage. The mechanism presented herein is formed from the radiuses connected w[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 538-541
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów powierzchniowej wydajności usuwania powłok lakierniczych wysokociśnieniową strugą wodno-lodową przy zastosowaniu różnych dysz. Wyniki badań eksperymentalnych poddano aproksymacji z zastosowaniem iloczynu funkcji wykładniczych. Aproksymacje wykonano z zastosow[...]
EN New realizations of technical coatings require regeneration of the structures already in service. In this case the significant importance is to carefully remove the old coating, to ensure intactness of the substrate material. One method is to use air jets doped ice particles, or jets such as the str[...]
5
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this article, the use of the potential of CAD/CAE modern systems was presented for the modeling and kinematic analysis of the spatial four-bar linkage. The simulation model that was developed on the grounds of the methodology proposed, allowed numerical analyzes. The results of these analyses are[...]
6
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 4 677--686
EN This article presents the use of the potential of the present-day CAD/CAE systems in modelling and a kinematic analysis of a spatial five-membered lever mechanism 5R. A simulation model was developed. On the grounds of the methodology developed, numerical analysis was conducted. The results of the a[...]
7
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 4 823--830
EN The present study covers the problem of a kinematic analysis of a spatial 5R single DOF linkage. This mechanism was constructed by combining two 4R universal mechanisms presented in tori geometry (Bil, 2012). The problem can be presented as the effect of an intersection of two tori in such a manner [...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 134-137
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania geometrii koła przedniego samochodu w zależności od ugięcia sprężyny w kolumnie typu McPherson. Symulację przeprowadzono za pomocą dodatku Solver programu Excel.
EN This paper presents a method of modeling the geometry of the front wheel of the car depending on the deflection of the spring in the column MacPherson. The simulation was performed using Excel Solver.
9
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 49-52
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule jest przedstawienie analizy sposobu pomiaru parametrów ryb, wykorzystywanych do sterowania maszyn do obróbki ryb, na przykładzie operacji odgławiania. Celem analizy jest określenie przydatności pomiarów pośrednich i bezpośrednich w operacjach obróbki w zależnoś[...]
EN Article provides analysis of fish measurement parameters used for steering of fish processing machines, eg. for deheading. The task of experiments was to evaluate usefulness of direct or indirect measurements for steering the operations of processing machines and impact of these measurements on the [...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nazwa kolumna MacPhersona, pochodzi od nazwiska wynalazcy tego rozwiązania Earle’a S. MacPhersona, która po raz pierwszy została wyprodukowana w fabryce Forda w 1949 roku. Jest to jedno z najczęściej używanych typów zawieszenia przedniego z kołami kierowanymi w popularnych samochodach osobowych. Zal[...]
EN The McPherson strut name comes from the inventor of this Earle S. MacPherson solution, which was first manufactured at the Ford plant in 1949. This is one of the most commonly used types of front suspension in popular passenger cars. The advantage of this type of suspension is a compact construction[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 58--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
12
51%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 149--156
PL Praca przedstawia analizę wyników pomiarów prędkości wirowania cieczy w kadzi wirowo - osadowej. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej kadzi wirowo – osadowej o średnicy D = 0,64 m i maksymalnej wysokości nalewu Hmax = 0,92 m. Pomiary ciśnienia hydrodynamicznego dokonano poprzez zastosowanie zaad[...]
EN The paper presents analyses of measuring the velocity of the fluid rotating in a whirling-settling vat. Tests were carried out in a laboratory whirling-settling vat which diameter is D = 0.64 m and max discharge head is Hmax = 0.92 m. Measurements of hydrodynamic pressure were taken using Pitot comb[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last