Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 2 519--525
EN The polaronic transport through molecules weakly connected to metallic electrodes in the nonlinear response regime has been studied. Molecule itself is treated as a quantum dot with discrete energy levels, its connection to the electrodes is described within the wide-band approximation, while the ch[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia metodę lokalizacji defektów powstałych wewnątrz izolatora wsporczego z wykorzystaniem układu czterech sond pojemnościowych. Defekty struktury, jak na przykład wtrąciny gazowe, w wysokim polu elektrycznym generują wyładowania niezupełne. Impulsy tych wyładowań mogą być rejestrowan[...]
EN The paper presents a method for defect location in epoxy resin insulator using system of four capacitive sensors. Structure defects, like gas inclusion, generate partial discharges, when high voltage is applied to insulator. At this time PD current pulses are registered by capacitive probes connecte[...]
3
100%
Elektro Info
2011 nr 4 40-42
PL Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztuc[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 207-209
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sondy pojemnościowej do bezprzewodowego pomiaru wysokiego napięcia przemiennego na stanowisku probierczym w laboratorium wysokich napięć. W badaniach testowano różne konfiguracje układu pomiarowego oceniając stabilność i powtarzalność otrzymanych wyn[...]
EN The paper presents possibilities of using a capacitive sensor for wireless measurement of the alternating high voltage on a test stand in a high voltage laboratory. In order to evaluate stability and repeatability obtained results, various configurations of measurement set-up were tested.
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 52-52
PL Już ponad 3 tys. osób wzięło udział w cyklu szkoleń, które od kwietnia ub.r. organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla obecnych i przyszłych beneficjentów unijnej pomocy dla projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności. W połowie września br. odbyła się już 23. [...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 3 80-81
PL Polski system finansowania ochrony środowiska opiera się na wielu źródłach. Utrzymana jest kardynalna zasada, stosowana także przez kraje Unii Europejskiej, że największe obciążenia finansowe dotykają bezpośrednio sprawców zanieczyszczeń. Formuła "zanieczyszczający płaci" powoduje, że coraz mniejszy[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 4 60-61
PL Tezy do strategii NFOŚiGW na lata 2009-2012 były jednym z głównych tematów posiedzenia Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbyło się 17 marca br. w Warszawie. Głównym tematem konferencji była przyszłość polskiego systemu finansowania ochrony środowi[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 54-55
PL Szykuje się awantura. I to niejedna. Zgodnie z zapowiedziami - a już one wywołały szum i protesty w kraju - Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, skreśliła ponad połowę z indykatywnej listy projektów kluczowych, którą w listopadzie ub.r. odziedziczyła po poprzednim rządzie i szefowej r[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 201-206
PL W tym artykule przedstawiono nowe podejście do modelowania i dynamicznego komponowania interaktywnych treści wirtualnej rzeczywistości o złożonym zachowaniu. Podejście to, nazwane Beh-VR, umożliwia dynamiczne generowanie wirtualnych scen z dowolnie dobranych zbiorów wirtualnych obiektów zaprojektowa[...]
EN A novel approach to modeling and dynamic composition of behavior-rich interactive VR content is presented. The approach, called Beh-VR, enables dynamic generation of virtual scenes from arbitrarily selected sets of specifically designed reusable virtual objects, called VR-Beans. Presentation and beh[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 58-58
PL Polska otrzyma z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 znacznie większą dotację na ochronę środowiska niż w okresie od 2004 do 2006 r. Przewiduje się, że wartość unijnej pomocy w tym okresie wyniesie 59,6 mld euro, z czego ok. 21,3 mld euro (35,7%) ma być przeznaczone na realizację Programu Operacyjn[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 10 52-53
PL Od początku br. nastąpiło zdecydowane przyspieszenie realizacji przedsięwzięć, które w latach 2001-2005 otrzymały decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności - powiedział 13 września br. minister środowiska Jan Szyszko na konferencji prasowej poświęconej st[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 48-49
PL Ta lawina już ruszyła. I na razie nic jej nie powstrzyma, bowiem z roku na rok rośnie liczba sprowadzanych z zachodniej Europy samochodów. Od dwóch lat, kiedy Unia Europejska otworzyła dla nas swój rynek, są to przede wszystkim starsze modele, które przecież długo nie pojeżdżą i... No właśnie, i co [...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 11 86-87
PL Preambuła przyjętej w październiku br. "Listy priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanych do finansowania w 2007 roku" nie pozostawia wątpliwości - na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane z udziałem bezzwrotnych ś[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 46-46
PL Dokładnie tydzień po wielkanocnym poniedziałku mija termin składania wniosków w II turze naboru aplikacji na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG/NMF).
15
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 72-73
PL Dziś kończymy spory - obwieściła triumfalnie Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego (MRR) na konferencji prasowej 12 października br. - Dziś podpisuję obwieszczenie MRR w sprawie listy projektów indywidualnych i kieruję je do publikacji w Monitorze Polskim.
16
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 6 54-55
PL Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył w teren. Na lata 2006-2007 zaplanował cykl szkoleń i warsztatów (obejmą 23 tematy) adresowanych do obecnych i potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej.
17
100%
Polish Journal of Chemistry
1999 Vol. 73, nr 10 1613-1629
EN Synthesis of isonucleosides, compounds with the heterocyclic base placed at nonanomeric position is discussed. Such derivatives are synthesized either by nucleophilic substitution of a leaving group by activated base or by construction of heterocyclic system at the amino group present at the sugar r[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zostały opisane wyniki badań przeprowadzonych na komorach gaszeniowych wyłącznika próżniowego przy napięciu stałym i przemiennym. Analiza zmian dynamiki przebiegów prądu elektronowej emisji polowej i promieniowania rentgenowskiego w czasie była podstawą oceny stanu próżni w badanych komor[...]
EN The paper presents investigation results that were made on extinguishing chambers of vacuum interrupter at direct and alternating voltage. Dynamic changes analysis of electron field emission current waveforms and x-radiation as a function of time was a base of evolution of vacuum state in extinguish[...]
19
100%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 5 799-804
EN Reaction of D-ribopyranosylamine or 2,3-O-isopropylidene-D-ribofuranosylamine with1,4-dinitroimidazoles in aqueous methanol affords appropriate4-nitroimidazole nucleoside derivatives.
20
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 138 1-137
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem metod syntezy nowych typów modyfikowanych sacharydów z ich łatwo dostępnych pochodnych, takich jak glikozydy, glikale i aminosacharydy. Niektóre z otrzymanych pochodnych, zastosowano następnie w syntezie 2',3'-didezoksy-3'- modyfikowa[...]
EN The present paper deals with results of investigating methods of synthesis to obtain new types of modified sacharides from their readily available derivatives such as glycosides, glucals and aminosaccharides. Some of the derivatives obtained were subsequentaly used in the synthesis of 2',3'-dideoxy-[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last