Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geofizyczny
2016 Z. 3-4 171--193
PL W pracy przedstawiamy metodę estymacji kwantyli powodziowych za pomocą uogólnionych momentów jako alternatywę dla klasycznych metod estymacji, czyli metody momentów, momentów liniowych i największej wiarygodności. W swoich teoretycznych założeniach metoda uogólnionych momentów, uwalniając się od zał[...]
EN This paper considers the estimation of the flood quantiles by means of the method of generalized moments which is the alternative for classical methods of estimation, namely methods of moments, linear moments and maximum likelihood. Theoretically the method of generalised moments is released from th[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 901--905, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę syntezy optymalnej wybranych wymiarów konstrukcyjnych płaskiego mechanizmu dźwigniowego zawierającego w swej strukturze kinematycznej przekładnię śrubową toczną. Zastosowano analizę wielokryterialną z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.
EN The article presents the issue of optimal synthesis of selected construction dimensions of the flat lever mechanism comprising, in its kinematic structure, a ball screw driver. We used multi-criteria analysis using genetic algorithms.
3
100%
Logistyka
PL Outsourcing to termin oznaczający zlecanie niektórych funkcji firmom zewnętrznym. Wdrożenie koncepcji outsourcingu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, redukcji kosztów oraz poprawy jego efektywności. Głównym celem postępowania badawczego było wykazanie strategicznego znaczen[...]
EN Implementation ot outsourcing concept contributes to: growth of company competitiveness, cost reduction and effectiveness improvement. The main aim of research was to show the strategic significance of outsourcing in management process in small companies from Opole Voivodeship. The studies concentra[...]
4
80%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 3-4 263-288
PL Modelowanie statystyczne fal wezbraniowych często ogranicza się do maksymalnych przepływów rocznych lub sezonowych, podczas gdy w wielu zastosowaniach praktycznych równie ważne są inne parametry, takie jak czas trwania, kubatura wezbrania oraz kształt fali wezbraniowej. W pracy przedstawiono opis st[...]
EN Statistical models for floods are often confined to annual or seasonal maximum peak flows whilst in many practical applications not only are peak flows significant. Another characteristics like flood volume and duration as well as the shape of flood hydrograph are also of great importance. In this p[...]
5
80%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Application of tone-pip stimuli of elongated rise-times in examination of auditory brainstem responses (ABR TON) makes it possible to detect desynchronization of auditory nerve fibers in a much earlier stage of retrocochlear pathology than it would be possible when applying click-type acoustic stimu[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 91-101
PL W pracy przedstawiono przykład praktycznego zastosowania analitycznych metod wyznaczania zmiennego w czasie stężenia zanieczyszczenia wody w studniach ujęcia infiltracyjnego (metody te zostały opisane w artykule pt. "Model matematyczny dopływu zanieczyszczeń z rzeki do ujęcia infiltracyjnego"). Poró[...]
EN Following a brief description of the analytical formulae determining time-dependence of contaminant concentraction in wells within an infiltration intake of groundwater, the paper focuses on a real life appplication of the formulae. The groundwater intake built in Gorzyce (Tarnobrzeg Voivodship) is [...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 79-90
PL Niniejszy artykuł przedstawia analityczne rozwiązanie zagadnienia dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni ujęcia infiltracyjnego. Przedstawiono wyprowadzenie wzorów na czas dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni, tor cząstek w warstwie wodośnej oraz przebieg czasowy stężenia substancji zanieczysz[...]
EN This article presents an analytical solution to the problem of the pollution of an infiltration intake by contaminants from a river. The derivation of formulae describing the shape of the contaminant particle trajectory in the aquifer, particle travelling time and the time variation of the contamina[...]
8
80%
Acta Geophysica
EN Extremes of stream flow and precipitation are commonly modeled by heavy-tailed distributions. While scrutinizing annual flow maxima or the peaks over threshold, the largest sample elements are quite often suspected to be low quality data, outliers or values corresponding to much longer return period[...]
9
80%
Acta Geophysica Polonica
EN Applying the methodology described in Strupczewski et al. (2005a; this is-sue), the performance of various parsimonious models combined with three estimation methods versus Flood Parent Distributions is comparatively assessed by simulation experiments. Moments (MOM), L-moments (LMM) and maximum like[...]
10
80%
Acta Geophysica Polonica
EN Applying the methodology described in Strupczewski et al. (2005a; this issue), the performance of various parsimonious models combined with three estima-tion methods versus Flood Parent Distributions is comparatively assessed by simulation experiments. Moments (MOM), L-moments (LMM) and maximum like[...]
11
71%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2004 T. 23, z. 2 143-154
PL Przedstawiono prototypowy system monitorowania hałasu skonstruowany w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. W szczególności zaprezentowano rozwiązania przenośnego systemu pomiarowego, wykorzystującego interfejs pomiarowy przyłączany do komputera za pośredctwem portu USB oraz opro[...]
EN The search for relations between the energy of vibration penetrating the hands of an operator of hand vibration tool and the energy generated in this tool reąuires an appropriate vibration transfer function. The signals measured in this problem are non-stationary, this may be caused by considerable [...]
12
71%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 1 206--236
EN Changes in river flow regime resulted in a surge in the number of methods of non-stationary flood frequency analysis. Common assumption is the time-invariant distribution function with time-dependent location and scale parameters while the shape parameters are time-invariant. Here, instead of locati[...]
13
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono zastosowanie systemu automatycznej detekcji i usuwania artefaktów w postaci fali sonomotorycznej z zapisu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR – Auditory Brainstem Responses). System ten jest oparty na metodzie dekompozycji przybliżonych, która umożliwia wyodrębnie[...]
EN The application of automatic detection and removal of sonomotor waves from Auditory Brainstem Responses (ABR), is presented. The system is based on the method of adaptive approximations, which enables the isolation of the components from analyzed signal, basing on their latency, energy and the morph[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last