Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
100%
Przegląd Budowlany
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 181--183
PL Przedstawiono ocenę stanu technicznego budynku w aspekcie renowacji posadzki kościoła. W wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich wskazano zakres koniecznych prac renowacyjnych posadzki i ścian zewnętrznych budynku. Podano przyczyny złego stanu technicznego budynku oraz kolejność wykonywania p[...]
EN The assessment of the technical condition of the building, in the aspect of the renovation of the church floor, is presented. As a result of the conservation research carried out, the scope of necessary renovation works of the floor and external walls of the building were indicated. The reasons for [...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
100%
Przegląd Budowlany
6
100%
Przegląd Budowlany
7
100%
Przegląd Budowlany
8
100%
Przegląd Budowlany
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2013 Z. 29 167--174
PL Intensywny rozwój obszarów metropolitalnych wyzwala proces aktywizacji stref wzajemnego oddziaływania zwanych buforowymi. Na szczególną uwagę zasługuje obszar nad rzeką Barycz, która łączy się z Odrą przed Głogowem. Od wieków strefy te traktowano jako rezerwę zasobów przyrodniczych i dobre miejsce d[...]
EN The intense development of metropolitan areas is causing the activation process of the interacting (buffer) zones. The special attention deserves the area on the Barycz river, which meets the river Odra before Głogów. Since centuries these zones have been treated as the reserve of natural resources [...]
10
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2017 nr 1(19) 73--80
PL Współczesne nurty rozwoju miast postindustrialnych zmierzają w kierunku rozwiązań powszechnie uznanych za zrównoważone. Rewitalizacji obszarów miejskich przeważnie towarzyszą: poprawa wizerunku, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej. W artykule przedstawiono jedną z metod oceny parametrycznej [...]
EN Modern trends in development of post-industrial cities are moving toward solutions generally considered as sustainable. Urban renewal accompanied by: improved image, increased social and economic activity. The article presents one of the methods of parametric evaluation of urban environment revitali[...]
11
63%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2002 No. 3 73-89
PL Korzyści wynikające z oszczędności energii można mierzyć na każdym etapie istnienia obiektu budowlanego. Efektywność wartościowania skumulowanej energii dla obiektów budowlanych zależy od przyjętych kryteriów ekologicznych, wynikających z wyboru odpowiedniego wariantu konstrukcji na etapie projektu,[...]
EN Ecological aspects of optimization of selected steel structures for repeated using are considered in the paper. The energy criterion is introduced in order to point out the optimal types of steel frames. Energy parameters enables one to determine the number of multiple using of steel halls. They are[...]
12
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2017 T. 62, z. 2 57--75
PL Wykorzystanie metod rozwoju zrównoważonego jako jedynej możliwej formy kształtowania architektury efektywnej ekologicznie wydaje się stwarzać złudne wrażenie braku innych możliwości rozwoju współczesnej eko-architektury w konfrontacji z wyzwaniami, przed jakimi staje społeczeństwo zamieszkujące prze[...]
EN The use of sustainable development methods as the only possible form of creating ecologically efficient architecture seems to create a false impression that there are no other opportunities for developing contemporary eco-architecture in confrontation with the challenges faced by urban populations. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last