Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Since ancient times, water was associated with colonization, being one of the main factors determining the localization of both cities and villages. Rivers, streams, water reservoirs were also the element contributing to the attractiveness of the rural landscape. Initially, the function of surface w[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 1 4--27
PL W ostatnich latach krajobraz wsi ulega intensywnym przemianom. Co zrobić, aby wieś zachowała tradycyjny charakter, jednocześnie spełniając współczesne standardy i zapewniając mieszkańcom odpowiednią jakość życia? To pytanie, na które szybko trzeba znaleźć odpowiedź. Ważne, aby nie zaprzepaścić i wyk[...]
EN Rural landscape has been subject to intensive transformations in recent years. What ought to be done for it to retain its traditional character and comply at the same time with modern standards as well as provide an appropriate quality of life for its inhabitants? This question needs to be answered [...]
3
80%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 2 70--83
PL W dzisiejszych czasach, w otoczeniu zabudowy, radykalnym przemianom ulega coraz częściej znajdująca się w najbliższym otoczeniu zieleń. Tendencje jej kształtowania wzorowane są na standardach ogrodów miejskich czy podmiejskich, zgodnych być może z panującą modą, ale nienawiązujących w żaden sposób d[...]
EN Today, in the context of space surrounded by contemporary architecture, radical change is more frequently applied to the greenery located nearby Trends in its development are based on the standards of urban or suburban gardens, compatible perhaps with the prevailing fashion, but in no way referring [...]
4
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 527--541
PL Analizę czasowej zmienności ozonu troposferycznego w Poznaniu (środkowo-zachodnia Polska) podjęto na podstawie danych zebranych ze stacji oceny jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem pracy było poznanie rozkładu i zmienności stężenia O3 oraz ocena zależności między rozpatrywanym[...]
EN This study analyzed the temporal variation of tropospheric ozone (O3) in Poznan (midwestern Poland) on the basis of data collected from a State Environmental Monitoring air quality assessment station. The aim was to investigate the distribution and variation of O3 levels and to assess the relationsh[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last