Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 49-54
PL W artykule przedstawiono pierwszy etap badań, związanych z pozyskiwaniem wiedzy dla ekspertowego systemu diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Podjęto próbę wykorzystania wiedzy od specjalistów oraz z baz danych. Pozyskiwanie wiedzy od specjalistów zrealizowano z wykorzystaniem wywiadu kwestio[...]
EN In the paper the first stage of research relevant to knowledge acquisition for marine diesel engine diagnostic expert system is presented. The basic knowledge related to the diesel diagnostic was undertaken from experts and diagnostic data base. The paper questionnaire was used to the knowledge acq[...]
2
100%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 165-168
PL W artykule przedstawiono próbę wykorzystania indukcyjnych metod uczenia maszynowego, do pozyskania wiedzy dla potrzeb ekspertowego systemu diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Metody uczenia maszynowego zastosowano do uzyskania reguł diagnostycznych. Przykłady uczące do indukcji reguł stanowi[...]
EN In this paper automatic rule induction algorithms are used to knowledge acquisition from data base for marine diesel engine diagnostic expert system. Training and test data were acquired from experiment on marine engine Sulzer 3AL 25/30. 10-fold cross validation method was used to estimation classif[...]
3
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 43-47
PL Tematem publikacji jest próba określenia przydatności sieci neuronowych do diagnozowania wybranych niesprawności silnika okrętowego. Weryfikację doświadczalną zaproponowanego algorytmu diagnostycznego przeprowadzono na symulatorze Turbo Diesel 2.0, zainstalowanym w Katedrze Siłowni Okrętowych Akadem[...]
EN The paper presents the new possibilities offered by neural networks when applied to the diesel engine diagnostics. The experience data has been collected during the test at the Turbo Diesel 2.0 diagnostic simulator, which has been installed in the Gdynia Maritime Academy. The proposed of the neural [...]
4
100%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 139-144
PL Systemy ekspertowe okazały się bardzo przydatne w procesie diagnozowania złożonych obiektów technicznych. Jednym z najważniejszych etapów podczas tworzenia takiego systemu jest pozyskanie odpowiedniej wiedzy. W artykule zidentyfikowano potencjale źródła wiedzy dla systemu ekspertowego wspomagającego[...]
EN The Expert Systems are very useful tool for complex objects diagnosis. Proper knowledge acquisition is one of the most important steps during creation of such system. The paper presents the source of knowledge for expert system for marine diesel engine diagnosis and review of the methods of knowledg[...]
5
100%
Polish Maritime Research
2015 nr 2 55--61
EN The article analyses the applicability of selected smoothing methods to smooth indicator diagram curves and to filter disturbances. An intermediate goal of the study was an attempt to extract disturbances recorded during pressure curve smoothing, which are believed to be a source of important diagno[...]
6
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 141--144
PL Tematem publikacji jest określenie możliwości diagnozowania uszkodzeń aparatury wtryskowej silnika okrętowego w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego. Algorytm wykrywania uszkodzeń został zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Zastosowano sieci neuronowe perceptronowe z algoryt[...]
EN The paper presents the possibility of diagnosing the fuel injection system of a marine diesel engine basing on a indicator diagram. The algorithm of the faults detection was built with the use of neural networks. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine.[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2009 nr 60 28-35
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego okrętowego silnika tłokowego opartą na modelu systemu ekspertowego. Pozyskano wiedzę diagnostyczną, opracowano bazę wiedzy oraz zaproponowano ogólną strukturę systemu. Wiedza dla ekspertowego systemu diagnozowania silnika okrętowego została [...]
EN In the paper conception of marine diesel engine diagnostic system based on expert system model was presented. The first stage of research relevant to knowledge acquisition for this system was done, knowledge data set was built and general structures of the expert system was proposed. Basic sources o[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 81--91
PL Tematem publikacji jest próba określenia przydatności wykresu indykatorowego do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego. Zaproponowano algorytm detekcji i lokalizacji wybranych uszkodzeń aparatury wtryskowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Weryfikację doświadc[...]
EN The paper presents the new possibilities offered by neural networks when applied to the diesel engine fuel injection system diagnostics. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3A1 25/30 engine, which has been installed in the Gdynia Maritime Academy. The proposed of the[...]
9
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 169--176
EN The topic of this article is to analyze the influence of indicator diagrams smoothing methods on diagnostic parameters determined on their basis such as the maximum combustion pressure, mean indication pressure and heat release characteristics. Indicator diagrams of marine engines are subject to ser[...]
10
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego okrętowego silnika tłokowego opartą na modelu systemu ekspertowego. Zrealizowano pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej, opracowano bazę wiedzy oraz zaproponowano ogólną strukturę systemu. Wiedza dla ekspertowego systemu diagnozowania silnika ok[...]
EN In the paper conception of marine diesel engine diagnostic system based on expert system model was presented. The first stage of research relevant to knowledge acquisition for this system was done, knowledge data set was built and general structures of the expert system was proposed. Basic sources o[...]
11
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 215--221
EN The paper presents the results research related to the possibility of fuel injection pump diagnosis on the basis of indicator diagram. The study was conducted on a laboratory four-stroke marine engine, type Sulzer 3Al 25/30, with nominal power Nen = 408 kW at nominal rotational speed n = 750 rpm. Th[...]
12
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 2 251--258
EN The paper describes the problems of mean indicated pressure determination and the piston TDC (Top Dead Centre) position impact on this parameter in marine diesel engines. Mean indicated pressure Pi is one of the most important diagnostic parameters of marine engines. On the basis of its parameter, t[...]
13
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 397--404
EN The paper describes the problems of mean indicated pressure determination and the piston TDC (Top Dead Centre) position impact on this parameter in marine diesel engines. Mean indicated pressure Pi is one of the most important diagnostic parameters of marine engines. On the basis of his parameter, t[...]
14
100%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań związanych z tworzeniem systemu ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Scharakteryzowano dekompozycję silnika okrętowego na układy funkcjonalne oraz zidentyfikowano podstawowe źródła wiedzy ekspertowej, które mogą być wykorz[...]
EN In the paper the first stage of research relevant to the marine diesel engine diagnostic expert system is presented. The decomposition of diesel engine to diagnostic subsystems is described. Basic sources of knowledge which can be used for construction of knowledge data set are also identified. The [...]
15
100%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 15--18
PL W artykule przedstawiono ocenę wrażliwości diagnostycznej przebiegu ciśnienie indykowanego na wybrane uszkodzenia aparatury wtryskowej średnioobrotowego okrętowego silnika spalinowego. Wykorzystano wyniki badań silnika typu Sulzer 3Al 25/30. Przebiegi ciśnienia rejestrowano za pomocą indykatora elek[...]
EN The paper presents estimation of diagnostic sensivity of indication diagram for fuel injection system faults of marine medium speed diesel engine. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3Al 25/30 engine. The indication diagram has been collected by electronic indicator[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł przedstawia system diagnostyczny okrętowego silnika wysokoprężnego oparty na modelu systemu eksperckiego. Przeprowadzono badania odpowiednia dla pozyskania informacji o tym systemie, stworzono zestaw danych oraz zaproponowano struktury ogólne systemu eksperckiego. Zidentyfikowano również pod[...]
EN The paper presents a diagnostic system for marine diesel engine based on an expert system model. The research relevant to knowledge acquisition for this system was done, knowledge data set was built and general structures of the expert system was proposed. Basic sources of knowledge which can be use[...]
17
63%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 161-166
EN Analysis of the indicator diagram is the basis of technical state evaluation of marine diesel engines. The indicator diagram contains a large amount of diagnostic information. In most cases, analysis of the graph is reduced to determination only the maximum pressure or mean indicated pressure. It se[...]
18
63%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 139-146
EN Analysis of the indicator diagram is the basis of technical state evaluation of marine diesel engines. The indicator diagram contains a large amount of diagnostic information. A major problem for the diagnostic use of the indicator diagrams in case of medium speed engines are distortion caused by th[...]
19
63%
Journal of KONBiN
PL Tematem publikacji jest określenie możliwości diagnozowania uszkodzeń aparatury wtryskowej silnika okrętowego w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego. Algorytm wykrywania uszkodzeń został zbudowany z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. W celu weryfikacji algorytmu diagnostycznego przepr[...]
EN The paper presents the diagnosing possibility of the marine diesel engine fuel injection system. The method is based on an indicator diagram analysis. The algorithm of the faults detection was built with a use of neural networks. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3[...]
20
63%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego okrętowego silnika tłokowego opartą na modelu systemu ekspertowego. Zrealizowano pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej, opracowano bazę wiedzy oraz zaproponowano ogólną strukturę systemu. Wiedza dla ekspertowego systemu diagnozowania silnika ok[...]
EN The paper presents a diagnostic system for marine diesel engine based on an expert system model. The research relevant to knowledge acquisition for this system was done, knowledge data set was built and general structures of the expert system was proposed. Basic sources of knowledge which can be use[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last