Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 95-102
PL Tematem pracy było zbadanie zachowania roztworów micelarnych oksyetylenowanych estrów metylowych wyższych kwasów karboksylowych o różnej hydrofilowości zawierających fenol, 4-metylofenol oraz elektrolity w postaci NaCl i KSCN w ultrafiltracji. Przeprowadzono badania wpływu szybkości mieszania, ciśni[...]
EN The aim of work was to study the ultrafiltration of colloidal solutions containing phenol and 4-methylphenol as organic toxic solutes and oxyethylated methyl dodecanoates as surfactants.The effects of the hydrophilicity of oxyethylated methyl dodecanoates and type and concentration of electrolyte (N[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 103-110
PL Tematem pracy była separacja fenolu, 4-metylofenolu oraz 4-nitrofenolu z roztworów koloidalnych zawierających mieszane układy micelarne: bromek heksadecylotrimetyloamoniowy - CTAB, bromek 1,3-dioktyloimidazoliowy oraz oksyetylenowane estry metylowe kwasu dodekanowego (OMD-n). Zaobserwowano wpływ st[...]
EN The aim of present study was the separation of phenol, 4-methylphenol and 4-nitrophenol from colloid solutions containing mixed micelle systems. Heksadecyltrimethyl ammonium bromide - CTAB, 1,3-dioctylimidazolium bromide and oxyethylated methyl dodecanoates were used as surfactants. Rejection of ph[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 163--169
PL W niniejszym artykule przedstawiono rodzaje uszkodzeń układów paliwowych spowodowane poprzez zanieczyszczone paliwo, wytypowano główne rodzaje zanieczyszczeń oraz zaproponowano dalszy kierunek nad opracowaniem technologii zabezpieczających układy paliwowe najnowszych silników przemysłowych przed usz[...]
EN The paper presents the types of fuel systems failures caused by contaminated fuel, the main types of fuel pollution were identified and proposed future direction of the development of prevent technologies from damage in the modern fuel systems for industrial engines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last