Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Mieszaninę otrzymuje się ze zmieszania odpowiedniej ilości wody z odpowiednią ilością środka powierzchniowo - czynnego o silnej grupie hydrofilowej i hydrofobowej zwanej emulgatorem. Układ instalacji mazutowo-wodnej składa się z zespołu przygotowania emulgatu, zespołu mieszania mazutu z wodnym roztw[...]
EN The complete combustion is achieved after applying the colloidal oil/water solution, including an improvement of the heat exchange in the combustion chamber, a reduction of the corroding influence of the exhaust gas on boiler heated surfaces, and savings of the liquid fuel. As a result, the oil cons[...]
2
100%
Czysta Energia
2007 Nr 4 30-33
3
100%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 3-4 8--21
PL Rozpalanie kotłów energetycznych opalanych pyłem węglowym odbywa się z reguły przy pomocy paliw ciekłych spalanych przy pomocy palników olejowych różnych konstrukcji. Paliwo do palników doprowadzane jest przy pomocy instalacji zasilającej, wyposażonej w niezbędną armaturę i aparaturę kontrolno-pomia[...]
EN Ignition in coal dust-fired power plant boilers usually takes place when liquid fuels are ignited by various kinds of oil burners. The fuel is supplied through feed pumps furnished with necessary fixtures, as well as control and measurement devices. To ensure that the burners work, a steady and effe[...]
4
88%
Instal
2012 nr 11 16-21
PL Wymóg wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła coraz większej ilości paliw ze źródeł odnawialnych nakłada na producentów energii obowiązek wypełnienia zobowiązań wynikających z nałożonych limitów oraz malejący zapas stałych paliw ze źródeł odnawialnych zmusza do sięgnięcia po zasoby [...]
EN The requirement for increasing quantities of renewable fuels in the production of electrical and thermal energy is a challenge for energy producers, who need to fulfil their relevant obligations in regard to renewable fuel quotas. At the same time, diminishing solid fuel resources from renewable sou[...]
5
88%
Instal
2012 nr 12 19-24
PL Wymóg wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła coraz większej ilości paliw ze źródeł odnawialnych nakłada na producentów energii obowiązek wypełnienia zobowiązań wynikających z nałożonych limitów oraz malejący zapas stałych paliw ze źródeł odnawialnych zmusza do sięgnięcia po zasoby [...]
EN The requirement for increasing quantities of renewable fuels in the production of electrical and thermal energy is a challenge for energy producers, who need to fulfil their relevant obligations in regard to renewable fuel quotas. At the same time, diminishing solid fuel resources from renewable sou[...]
6
63%
Energetyka
2010 nr 2 115-127
PL W polskiej energetyce zawodowej w coraz szerszym zakresie realizuje się program produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według krajowych doświadczeń najczęściej spotyka się technologię energetycznego wykorzystania biomasy poprzez bezpośrednie współspalanie pyłu drzewnego z pyłem węglowym, w konwen[...]
EN Program of energy production from renewable sources becomes more and more popular in the Polish power industry. According to our domestic experience, the most often applied is the technology of biomass utilization for energy generation through either direct co-combustion of wood dust and coal dust i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last