Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 325--328
2
100%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 9 161--163
PL Urodził się w dniu 16 XII 1887 r. we Włocławku. Był synem Kazimierza Romana Szpotańskiego, urzędnika bankowego, i Jadwigi z Jezierskich. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Uważał, że osiągnięcie niepodległości poprzedzić musi rozwój cywilizacyjny kraju. Aby do tego doszło, potrzebna je[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 131-136
PL W opracowaniu omówiono tworzenie się technicznego szkolnictwa wyższego w dziewiętnastym wieku w Europie. Przedstawiono też powstawanie technicznych szkół wyższych na terytoriach Polski, w okresie rozbiorowym, w tym Akademii Technicznej we Lwowie, w której dekretem cesarskim z dnia 3 września 1870 ro[...]
EN This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some attempts at founding a Polish technical university on the Polish territory annexed by other countries are presented, as are the factors which finally led to the establishment, based on the Austrian empe[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 118 23-30
PL W opracowaniu omówiono tworzenie się technicznego szkolnictwa wyższego w dziewiętnastym wieku w Europie. Przedstawiono też powstawanie technicznych szkół wyższych na terytoriach Polski, w okresie rozbiorowym, w tym Akademii Technicznej we Lwowie, w której dekretem cesarskim z dnia 3 września 1870 ro[...]
EN This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some attempts at founding a Polish technical university on the Polish territory annexed by other countries are presented, as are the factors which finally led to the establishment, based on the Austrian empe[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 4 148-149
6
100%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 7/8 109-110
PL Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach 17-19 kwietnia br., tym razem w Zespole Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim k. Opola, odbyło się seminarium 8SPE-2007. Seminarium nie rozpoczęło się w Elektrowni Opole, jak to się od[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 35 227-237
8
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 44 59--62
PL W artykule opisano działalność Kazimierza Szpotańskiego w założonej przez niego 1918 r. fabryce aparatów elektrycznych: motywacyjne sposoby zarządzania ludźmi, pokonanie kryzysu, wielki rozwój fabryki, przetrwanie II wojny światowej i wielkie plany na przyszłość. Pokazano również jak w nowym ustroju[...]
EN The paper describes activities of Kazimierz Szpotański at the Electrical Apparatus Factory, founded by him in 1918, i.e. incentive systems of human resources management, the process of overcoming the economic crisis, rapid growth of the factory, surviving the Second World War and plans for the futur[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 294-300
PL W opracowaniu omówiono tworzenie się technicznego szkolnictwa wyższego w dziewiętnastym wieku w Europie. Przedstawiono też powstawanie technicznych szkół wyższych na terytoriach Polski, w okresie rozbiorowym, w tym Akademii Technicznej we Lwowie, jedynej z polskim językiem wykładowym, wprowadzonym d[...]
EN This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some attempts at founding Polish technical universities on the Polish territory annexed by other countries are presented, as the factors which finally led to the establishment of the Technical University in [...]
10
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 3 (126) 20--24
PL W artykule przedstawiona jest sylwetka wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń elektryków profesora Antoniego Plamitzera. Swoją pracę naukową rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, po II wojnie pracował na Politechnice Śląskiej, a wiatach 60- tych XX wieku związał się z Opolem, g[...]
EN This article presents an outstanding silhouette of a university teacher, on educator of many generations of electricians - professor Anthony Plamitzer. His scientific work began at the Technical University of Lvov. Then, after World War li he worked at the Silesian University of Technology. In the 6[...]
11
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 3 (126) 25--28
PL Artykuł przybliża postać Romana Dzieślewskiego pierwszego polskiego profesora elektrotechniki na Politechnice Lwowskiej, który był również rektorem tej uczelni. Opisuje jego dorobek oraz wkład w rozwój polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego. W artykule opisano zakończone sukcesem starani[...]
EN The article introduces the character of Roman Dzieślewskiego – the first Polish professor of electrical engineering at the Technical University of Lvov, who was also a rector of the university. It describes his achievements and contribution to the development of Polish higher education in electrical[...]
12
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 3 (114) 35--38
PL W artykule przedstawiono obszerny życiorys Kazimierza Tadeusza Szpotańskiego i Jego działalność oraz Jego stosunek do patriotyzmu i niepodległości - jako przykład dla współczesności.
EN The article presents the extensive biography of eng. Kazimierz Tadeusz Szpotański, His activity and His relation to patriotism and to intenpedence - as the example for the contemporaries.
13
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2009 Nr 4 (85) 31--37
PL W artykule przedstawiono początki szkolnictwa wyższego w dziewiętnastowiecznej Europie. Pewne próby utworzenia polskiej politechniki na terytorium Polski zaanektowanej przez sąsiednie kraje były wysuwane, co doprowadziło w końcu do powołania, na podstawie dekretu cesarza Austrii z dnia 4 września 18[...]
EN This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some attempts at founding a Polish technical university on the Polish territory annexed by other countries are presented, as are the factors which finally led to the establishment, based on the Austrian empe[...]
14
100%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 221--225
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 209--215
16
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 213-220
EN This paper describes the origins of technical higher education in nineteenth-century Europe. Some attempts at founding a Polish technical university on the Polish territory annexed by other countries are presented, as are the factors which finally led to the establishment, based on the austrian empe[...]
17
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 1 (70) 31--35
18
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 329--330
19
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2002 nr 1 44-47
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasady pomiarów stanu izolacji silników indukcyjnych WN napięciem stałym. Badaniami diagnostycznymi objęto grupę kilkudziesięciu silników indukcyjnych WN, pracujących w układach napędowych potrzeb własnych bloków energetycznych elektrowni. Wybrano pewne wielkości pomiarowe, które przyj[...]
EN The paper presents the outline of testing the isolation of induction motors winding, using a direct current. The group of common-bus drives in a power plant was tested. Some characteristic indicators were chosen to describe a state of isolation. The results of testing the induction motors which had [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last