Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono wyniki różnych badań przeprowadzonych na ogrodowej wełnie mineralnej zastosowanej w uprawie goździków, ogórków oraz pomidorów. Celem analizy było ustalenie pozostałości fosforu, żelaza, magnezu, wapnia i azotu po ukończonym cyklu upraw. Głównie skupiano się na stosowaniu zasad zrównowa[...]
EN Variety of researches on garden rockwool used for carnations, cucumbers and tomatśs crops were presented. Research objective was to determine residual content of phosphorus, iron, magnesium, calcium and nitrogen after a completed crop cycle. Primal focus was set on following the rules of Sustainable[...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 587--591
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wtórnego wykorzystania ogrodniczej wełny mineralnej zastosowanej w uprawie pomidorów, ogórków i goździków. Celem prowadzonych badań było określenie pozostałej w podłożu zawartości fosforu i azotu po zakończonym cyklu uprawowym. W opracowaniu tematu sko[...]
EN Results of research regarding possibilities of reusing garden rockwool applied for tomatoes, cucumbers and carnations crops were presented. The aim of the research was to determine a residual content of phosphorus and nitrogen after completed crop cycle. In these studies, main focus was on applying [...]
3
88%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 213--222
PL W pracy zostały przedstawione wyniki ekstrakcji żelaza z odpadowej wełny mineralnej. W badaniach jako ekstrahenty wykorzystano: wodę, roztwór EDTA, kwas octowy, kwas mrówkowy, DTPA, mleczan amonu i mleczan wapnia. Analizie została poddana wełna jednoroczna po uprawie pomidora i ogórka, a także dwule[...]
EN The paper presents the results of iron extraction from wool waste. In studies as extractant was used: water, EDTA, acetic acid, formic acid, DTPA, ammonium lactate and calcium lactate. For analysis has been taken wool after one year cultivation of tomato and cucumber and wool after two years of mixe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last